Cím
0/0 Pont
Az iszlám vallás kialakulása
0/0 Pont
Az arab hódítás
0/0 Pont
A keresztes hadjáratok megindulása
0/0 Pont
13. A keresztes lovagok világa

A keresztes nehézlovasság elsöprő rohamáról készült illusztráció
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Kapcsold össze a fogalmakat a jelentésükkel!Hidzsra Mohamed futása, az arab időszámítás kezdete
Dzsihád a kötelező 30 napos böjt időszaka
Iszlám Mohamed tanításait tartalmazó szent könyv
Korán a hit védelméért és terjesztésért folytatott harc
Ramadán Mohamed tanításain alapuló egyistenhit
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Milyen hatással volt a Mohamed alapította új vallás az arab törzsek életére?Vallási ellentéteket és belső harcokat robbantott ki az arab törzsek között.
Egyesítette a korábban egymás ellen is harcoló arab törzseket.
A korábban harcos arabok békés kereskedő néppé váltak.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Nézd meg ezt a videót is és rakd időrendbe Mohamed életének eseményeit!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kereskedőként meggazdagszik.
Mekkából Medinába költözik.
Megismeri a zsidó és a keresztény vallás tanításait.
Mekkai tevehajcsárként sokfelé utazik.
Vallási közösséget szervez Mekkában.
Mekkát jelöli ki az új vallás szent helyének.
Látomásai vannak arról, hogy Isten kiválasztottja lett.
Híveiből szervezett sereggel Mekkára támad.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Melyik két birodalom rovására foglaltak el hatalmas területeket az arabok?Perzsa Birodalom
Kínai Birodalom
Bizánci Birodalom
Frank Birodalom
Római Birodalom
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Hogy hívták a Mohamed utódaiként uralkodó vezetőket?aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Az arab birodalom fővárosa Bagdad lett.Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Az arab városok szegényesek és elmaradottak voltak a középkori Európa városaihoz képet.Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Az arab birodalom részekre szakadt.Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Az arab kézművesipar termékei jó minőségűek és keresettek voltak mindenhol.Igaz
Hamis
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Az iszlám vallás tiltotta az ókori görög és római tudomány eredményeinek megismerését és alkalmazását.  Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatot!
 
A keresztes hadjárat megindulásának egyszerre több oka is volt. Ezeket látod itt felsorolva. 
Válaszd ki, hogy ebben a videóban melyik okot mutatták be!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az iszlám és a kereszténység közötti ellentétek gyakran vezettek háborúkhoz és hadjáratokhoz.
A keresztes hadjáratokat a keresztény Európából azért indították, hogy visszafoglalják a szent helyeket, különösen Jeruzsálemet.
Az európai kereskedők és vállalkozók azt remélték, hogy gazdasági hasznot húzhatnak a keleti kereskedelem fejlesztéséből és a keleti kincsek megszerzéséből.
A hadjáratok lehetőséget nyújtottak új területek meghódítására a Közel-Keleten.
A keresztes hadjáratok módot adtak a keresztény nemeseknek arra, hogy hősi tetteket hajtsanak végre és dicsőséget szerezzenek maguknak és családjuknak.
Az európai uralkodók igyekeztek megmutatni erejüket és hatalmukat a hadjáratokban való részvételükkel.
Tanulmányozd a térképet és válaszd ki a három helyes állítást!
 A keresztes hadjáratra induló keresztény csapatok együtt haladtak Jeruzsálem felé.
A keresztes hadak a Magyar Királyságon is keresztül vonultak.
Jeruzsálem elfoglalása után évszázadokon keresztül a keresztesek uralma alatt maradt.
A hadak nagyrésze a Francia Királyságból és a Német-római Birodalomból kelt útra.
Az első keresztes hadjáratban résztvevő csapatok nagyrésze szárazföldön haladt Jeruzsálem felé.
A foglalkozás befejeződött.

0