Vaktérkép
0/25 Pont
Csillagászat
0/3 Pont
Számolás
0/5 Pont
Felszínformáló folyamatok
0/8 Pont
Földi légkörzés
0/6 Pont
Tavak pusztulása, feltöltődése
0/7 Pont
Éghajlati diagram
0/5 Pont
Településtípusok
0/8 Pont
Euró árfolyam
0/3 Pont
Pénzügyi ismeretek
0/5 Pont
Népesedési folyamat
0/5 Pont
Magyar városok
0/3 Pont
Gazdasági tevékenységek
0/4 Pont
Kvíz
0/5 Pont
Erőforrások felhasználása
0/4 Pont
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt földrajzi helyeket!1.   (város)
 
2.   (város)
 
3.   (város)
 
4.   (város)
 
5.   (város)
 
6.   -sziget 
 
7.   -sziget
 
 
 
Melyik megye területén található a 7. számú sziget?    megye
 

Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!  1.   (város)
 
2.   (város)
 
3.    -folyó
 
4.   -félsziget
 
5.   (sziget)
 
6.   -tenger/óceán
 
7.   -tó
 
8.   -tó
 
9.   -tó
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt hegységeket és vulkánt! 1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
 
6.   
 
7.   
 
8.   (vulkán)
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Melyik jelenséget mutatja be az ábra?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 újhold
napfogyatkozás
holdfogyatkozás
Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Nevezze meg, melyik holdfázist jelöli az ábrán a b betű! 
Tanulmányozza a felső ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Milyennek látjuk a Hold alakját a Földről az a betűvel jelölt holdfázis idején? 
 Az alsó ábrák közül melyik mutatja ezt a látványt? Írja a téglalapba a helyes sorszámot! (Az ábrák sorszáma balról jobbra növekszik.) 
 
 

  
Tanulmányozza a térképrészletet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Hány méter a valóságban a térképen bejelölt A és B pont távolsága! 

  A két pont távolsága:   m
 
 
Méretarány szempontjából a térképek mely csoportjába tartozik a feladatban látható
térkép?
 
 méretarányú
 
 
 
A tengerszint felett hány méter magasságban elhelyezkedő pontokat köti össze a
térkép legmagasabb értékű szintvonala?
 
 méter magasságban 
 
 
 
Hány méter lehet a legnagyobb tengerszint feletti magassága az X-szel jelölt
pontnak? 
 
 m 
Tanulmányozza a térképrészletet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Kő-hegy ÉK-i vagy a DNy-i lejtője a lankásabb?DNY-i
ÉK-i
Döntse el, hogy melyik folyamatra vonatkoznak az alábbi állítások! Írja a megfelelő folyamat betűjelét az állítások előtti téglalapba! 

A) aprózódás 
B) mállás 
C) mindkettő 
D) egyik sem  1. Fizikai folyamat.
 
 2. Az egyenlítői övben nagyon intenzíven zajló folyamat.
 
 3. Szerepet játszik az üledékes kőzetek kialakulásában. 
 
 4. A folyamat során megváltoznak a kőzetek kémiai tulajdonságai. 
 
 5. A térítői övben jellemző. 
 
 6. A folyamathoz vízre van szükség.
 
 7. A belső (geológiai) erők hatására alakul ki.
 
 8. Végtermékét a víz is elszállíthatja.   
Tanulmányozza a nagy földi légkörzést bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
Milyen légnyomás uralkodik az ábrán az alábbi számokkal jelölt övekben illetve helyen?   

 1.    
 
2.    
 
3.    
 
 
 
Nevezze meg az „A” betűvel jelölt szelet irányával együtt!    
 
 
Nevezze meg az „B” betűvel jelölt szelet irányával együtt!    
 
 
Melyik szélrendszer uralma alatt áll a „C” betűvel jelölt öv?     
Az alábbi fotók a tavak pusztulásának, feltöltődésének folyamatát mutatják be. Tanulmányozza a képeket, majd oldja meg a feladatokat!  
Nevezze meg a tavak pusztulásának szakaszait! Írja az egyes szakaszok nevét megfelelő sorrendben az üres téglalapokba!

 tó ->   ->   ->   
 
2.                                   
 
Melyik kép ábrázolja az adott pusztulási szakaszt (fázist)? Írja a megfelelő kép
sorszámát a pusztulási szakasz neve alatti téglalapba!  
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A műtrágya bejuttatása a tavakba lelassítja a tavak pusztulását.Hamis
Igaz
Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramot, majd válaszoljon a kérdésekre! Melyik hónap a leghidegebb?    
 
Mennyi a legmelegebb hónap havi középhőmérséklete? .   °C
 
 
Melyik hónapban hullik a legkevesebb csapadék?    
 
 
Melyik évszakban van a csapadékmaximum?    
 
 
Melyik félgömbön található az ilyen éghajlatú terület?    félgömbön
Tanulmányozza a fényképeket! Döntse el, hogy melyik nagybetűvel jelölt képen ábrázolt településtípusra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő kép betűjelét a megállapítás sorszáma elé az üres téglalapba!  
  1. Időleges, mozgó település.
 
 2. Többnyire egyetlen család                 állandó jellegű lakó- és                       munkahelye.
 
 3. Hagyományosan                                   mezőgazdasági  jellegű                       csoportos település.
 
 4. Ázsia egyes tájain és                            Afrikában a lakosság döntő                többsége ma is ilyen                            településen él.
 
 5. Jelentős központi                                 szerepkörrel (funkcióval) rendelkezik.
 
 6. Kialakulása a kereskedelem és a kézművesség fejlődésének köszönhető
 
 7. A nomád pásztorok jellegzetes települése.
 
 8. Az itt élők aránya a társadalmi-gazdasági fejlődés során növekvő tendenciát
mutat.
Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésre a forrás alapján! 
2016. augusztus 13-án az euró eladási árfolyama 316 Ft, a vételi árfolyama 304 Ft volt. Célszerű-e ezen a napon visszaváltania a valutát annak a turistának, aki a 2016. július 1-jén vásárolt eurót, amikor az eladási árfolyam 322 Ft, a vételi pedig 309 Ft volt?nem
igen
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
2016. augusztus 13-án az euró eladási árfolyama 316 Ft, a vételi árfolyama 304 Ft volt. 
Megéri beváltani, mert időközben a forint elértéktelenedik.Igaz
Hamis
Döntse az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
2016. augusztus 13-án az euró eladási árfolyama 316 Ft, a vételi árfolyama 304 Ft volt. 
Célszerű-e ezen a napon visszaváltania a valutát annak a turistának, aki a 2016. július 1-jén vásárolt eurót, mert többet kap érte, mint amennyiért vásárolta.
 
Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
Az infláció a pénz tartós romlása. Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
Ha az állam növeli a bankjegykibocsátást, akkor csökken az infláció.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás! 
Az országok az eladósodásból csak újabb hitelek felvételével szabadulhatnak. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A forint konvertibilis valuta. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
A részvény a legbiztonságosabb pénzügyi befektetés. Igaz
Hamis
Tanulmányozza a hazánk népesedési folyamatát bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hány főre vetítve mutatja a népesedési adatokat az ábra? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!10 főre
10000 főre
100 főre
1000 főre
Tanulmányozza a hazánk népesedési folyamatát bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! Az ábra melyik nagybetűje jelöl természetes szaporodást? Írja a megfelelő betűjelet a téglalapba!    
 
 
  
Tanulmányozza a hazánk népesedési folyamatát bemutató ábrát, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az A betű a népességszám növekedését jelöli.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a hazánk népesedési folyamatát bemutató ábrát, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az A betűvel jelölt népesedési folyamat kialakulásának fő oka a születések számának csökkenése.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a hazánk népesedési folyamatát bemutató ábrát, majd válaszoljon az alábbi kérdésre!
A születések számának csökkenése milyen hatással van a népesség korösszetételére?elöregszik a társadalom
nincs rá hatással
több fiatal lesz a társadalomban
Mely magyarországi városokból érkezhettek az alábbi levélrészletek? Írja a város nevét a leírás utáni üres téglalapba!  Most jöttünk ki a Mercedes gyárból. Láttuk a legújabb modelleket. Megyünk és
megnézünk egy kisüzemet, amely a város környéki barackosok gyümölcsét dolgozza
fel.     
 
Végigsétáltunk a főutcán, ahol gyógyszállók követik egymást. Most tudtam meg, hogy
szénhidrogén után kutatva találták meg a termálvizet. A város környékének
földgázbányászata ma is jelentős. Holnap ellátogatunk a közeli Debrecenbe.    
 
 
A világörökség részeként számon tartott bencés apátságból szép kilátás nyílik a
Kisalföldre. Jó időben a közeli megyeszékhely épületei is láthatók.     
 A Kárpátok fontos szerepet játszik Szlovákia gazdasági életében. Tanulmányozza az ábrát, és nevezze meg az egyes adottságokra épülő gazdasági tevékenységeket! Írja a gazdasági tevékenység nevét a megfelelő sorszám után az üres téglalapba!
  1.   
 
 2.   
 
 3.   
 
 4.   
Olvassa el a kérdést, amelyekhez négy válaszlehetőség kapcsolódik. Jelölje be az egyetlen helyes választ!  Több válasz jelölése esetén nem kaphat pontot.
Melyik ország lakosságának többsége nem mohamedán vallású?Szaúd-Arábia
Törökország
Izrael
Irak
Olvassa el a kérdést, amelyekhez négy válaszlehetőség kapcsolódik. Jelölje be az egyetlen helyes választ!  Több válasz jelölése esetén nem kaphat pontot.
Melyik ország rendelkezik jelentős kőolaj kitermeléssel?Szaúd-Arábia
Egyiptom
Izrael
Törökország
Olvassa el a kérdést, amelyekhez négy válaszlehetőség kapcsolódik. Jelölje be az egyetlen helyes választ!  Több jelölése esetén nem kaphat pontot.
Melyik ország pályázik európai uniós tagságra?Ciprus
Irak
Izrael
Törökország
Olvassa el a kérdést, amelyekhez négy válaszlehetőség kapcsolódik. Jelölje be az egyetlen helyes választ!  Több válasz jelölése esetén nem kaphat pontot.
Melyik országra igaz, hogy kontinensének a legfejlettebb országa?  Egyiptom
Dél-Korea
India
Dél-afrikai Köztársaság
Olvassa el a kérdést, amelyekhez négy válaszlehetőség kapcsolódik. Jelölje be az egyetlen helyes választ!  Több válasz jelölése esetén nem kaphat pontot.
Melyik világvallás szent helye nem található Jeruzsálemben?mohamedán
keresztény
zsidó
Hindu
Olvassa el a szemelvényt, és tanulmányozza a táblázat adatait, majd oldja meg a feladatot!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hogyan változott az elmúlt 45 évben a Föld erőforrásainak felhasználási üteme?  mérséklődött
növekedett
Olvassa el a szemelvényt, és tanulmányozza a táblázat adatait, majd oldja meg a feladatot!
Számítsa ki, hogy 1980-ban hány Földre lett volna szükség ahhoz, hogy a Föld lakosságának igényét kielégítsük!1980-ban    Földre lett volna szükség.
Olvassa el a szemelvényt, és tanulmányozza a táblázat adatait, majd oldja meg a feladatot!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A mezőgazdaság vízfelhasználását az adott területeken mérsékelni tudjuk a csapadék felhasználásával.Igaz
Hamis
Olvassa el a szemelvényt, és tanulmányozza a táblázat adatait, majd oldja meg a feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az élelmiszerfogyasztásban több étel vásárlásával mérsékelni tudjuk az erőforrások felhasználását az adott területen.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0