Térképészet
0/0 Pont
A Föld keringése
0/13 Pont
A Föld
0/10 Pont
Vulkánok
0/5 Pont
Légmozgások
0/18 Pont
Folyók
0/4 Pont
Tavak
0/17 Pont
Éghajlat
0/10 Pont
Demográfia
0/5 Pont
Urbanizáció
0/14 Pont
Árfolyamok
0/4 Pont
Árfolyamok
0/5 Pont
Topográfia
0/24 Pont
Topográfia
0/26 Pont
Topográfia
0/11 Pont
Topográfia
0/7 Pont
Népesség, termelés és környezeti problémák
0/15 Pont1. Oldja meg a térképészeti feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Milyen méretarányú lehet ez a térkép? 
Írja be az alábbiak közül a megfelelő méretarány betűjelét!
 
 a) 1 : 5000; b) 1 : 40 000; c) 1 : 2 500 000
 
 
 Méretarány:
 
 b) Írja be, hogy méretarány szerint a térképek mely csoportjába tartozik!
 

 Méretarány szerinti csoport: méretarányú térkép


a)Milyen méretarányú lehet ez a térkép? 
Írja be az alábbiak közül a megfelelő méretarány betűjelét!
 
 a) 1 : 5000; b) 1 : 40 000; c) 1 : 2 500 000
 
 Méretarány:
 
 b) Írja be, hogy méretarány szerint a térképek mely csoportjába tartozik!
 
 Méretarány szerinti csoport:   méretarányú térkép
 
 


a) Milyen méretarányú lehet ez a térkép? 
Írja be az alábbiak közül a megfelelő méretarány betűjelét!

 
 a) 1 : 5000; b) 1 : 40 000; c) 1 : 2 500 000
 
 Méretarány:
 
 b) Írja be, hogy méretarány szerint a térképek mely csoportjába tartozik!
 
 
 Méretarány szerinti csoport:   méretarányú térkép

c) Egy szabadidőparkról készült térkép méretaránya 1 : 10 000. Ezen a térképen a kör alakú csónakázó tó átmérője 4 cm. 1.Mekkora a tó területe a valóságban? A számítást külön lapon végezze!
 
 A tó területe a valóságban: km2
 
2. Hány cm hosszú lesz a térképen az a sétaút, ami a valóságban 500 m? A számítást külön lapon végezze!


Sétaút hossza a térképen: cm
2. Oldja meg a Föld keringésével kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!

1.Mely égitestet jelöli az „A” betű?  A   .
 
2.Mekkora az α-val jelölt szög értéke? °
 
3.Mekkora a β-val jelölt szög értéke? °
 

4. Melyik hosszabb? Válaszoljon a megfelelő relációs jel (>; <) beírásával!A tavaszi napéjegyenlőségtől az őszi napéjegyenlőségig tartó időszakasz    Az őszi napéjegyenlőségtől a tavaszi napéjegyenlőségig tartó időszakasz                     
5. Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
 
A Napot és a bolygót összekötő vezérsugár egyenlő idő alatt egyenlő területet súrol.Hamis
Igaz
6. Kinek a nevéhez fűződik a törvény megfogalmazása? Írja a személy vezetéknevét az üres helyre!
A Napot és a bolygót összekötő vezérsugár egyenlő idő alatt egyenlő területet súrol.
 Megoldás:
b)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az a) pontban található ábrára vonatkozó megállapítások!


 Az 1. ábra december 21-én mutatja a Földet.Hamis
Igaz

 
 Az 1. ábrán a Ráktérítőre érkeznek merőlegesen a napsugarak.


Hamis
Igaz


 
 Az 1. ábra azt a helyzetet mutatja, amikor Ausztráliában a tél kezdődik.Igaz
Hamis


 
 A 2. ábra azt a helyzetet mutatja, amikortól kezdődően az Északi sarkkörtől északra egyre hosszabb ideig és egyre nagyobb terület felett nem kel fel a Nap.Hamis
Igaz


 
 A 2. ábrán a Föld helyzete látható a téli napforduló idején.Hamis
Igaz


 
 A 2. ábra azt a helyzetet mutatja, amikortól kezdődően a Déli sarkkörtől délre egyre hosszabb ideig és egyre nagyobb terület felett nem nyugszik le a Nap.Igaz
Hamis


 
 Az 1. és a 2. ábrán ábrázolt időpontban az egész Földön 12 órás a nappal.Hamis
Igaz
3. Kösse össze a fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! Elemenként 1 pont.A Föld egyik belső gömbhéja, folyékony anyagának áramlása hozza létre a bolygó mágneses terét. Külső mag
A Föld belsejének fizikai tulajdonságát leíró jellemző (paraméter), amelynek értéke a határfelületeknél ugrásszerűen megnő. Hőmérséklet
A Földnek az a belső része, amit jellemzően szilárd anyagként viselkedő vas és nikkel alkot. Sűrűség
A Föld belsejének fizikai jellemzője, amelynek értéke a középpont felé haladva folyamatosan nő, de a növekedés mértéke (üteme) a Föld belseje felé haladva fokozatosan csökken. Nyomás
A Föld belsejének fizikai tulajdonságát leíró jellemző (paraméter), amelynek értéke a középpont felé folyamatosan nő, és a középpontban mintegy 4000-szerese a felszíni értéknek. Belső mag
3. Kösse össze a fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! Elemenként 1 pont.A Föld mágneses és földrajzi észak-déli tengelyének egymással bezárt szöge. Mágneses deklináció/elhajlás
A kéreg és a köpeny felső szilárd része alkotja. Geotermikus gradiens /földhő egyenérték
A köpeny képlékeny állapotban levő része, amelynek áramlása mozgatja kőzetlemezeket. Kőzetburok / litoszféra
A hőmérséklet növekedésének mértékét mutatja meg a földkéregben. Szárazföldi kéreg / gránitos kéreg
A kéreg szilikátokban gazdagabb, fémekben szegényebb típusa. Asztenoszféra


 Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 Az X-jellel jelölt vulkáni kúp a legidősebb.
 Hamis
Igaz
Egészítse ki a hiányos mondatot úgy, hogy az igaz legyen ennek a vulkánosságnak a földrajzi elhelyezkedésére! 
 
Ez a vulkánosság nem kötődik a  .
 
Írjon egy példát ilyen típusú vulkanizmusra a Csendes-óceán térségéből!
 
Válasz:
4. Válaszoljon az ábra segítségével a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 
 
 
 Az ábra az úgynevezett forrópontos vulkanizmust ábrázolja.
 
 
 Igaz
Hamis
Mely kőzet keletkezik a megszilárdult lávából?
 
 Válasz: A  .
 
 
5. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Milyen légnyomás uralkodik a nagybetűkkel jelölt területeken?
 
A:
 
B:
 
C:
 
D:
 
E:
5. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!
 

 Döntse el, hogy  a kérdésre adott válasz igaz vagy hamis!
 
b) Mi okozza az egyes övekre, területekre jellemző légnyomás övek kialakulását?
 
 
 
 Az "A" terület esetében a meleg levegő okozza.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy a kérdésre adott válasz igaz vagy hamis!

 b) Mi okozza az egyes övekre, területekre jellemző légnyomás övek kialakulását?
 
 A "D" öv esetében a meleg levegő okozza.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy a kérdésre adott válasz igaz vagy hamis!
 
Mi okozza az egyes övekre, területekre jellemző légnyomás övek kialakulását?
 
 A "B" öv esetében a (futóáramlásokban kialakuló) ciklonok. / Kisodródó ciklonok.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy a kérdésre adott válasz igaz vagy hamis!
 
b) Mi okozza az egyes övekre, területekre jellemző légnyomás övek kialakulását?
 
 A "C" öv esetében az (itt összetorlódó) anticiklonok.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy a kérdésre adott válasz igaz vagy hamis!
Miért mozog a levegő a „C” öv felől a „D” betűvel jelölt öv felé?
 
 A légnyomáskülönbség miatt. / Mert a levegő a magasabb légnyomású hely felől az alacsonyabb légnyomású hely felé áramlik.Hamis
Igaz
Hogyan módosítja a Föld forgásából származó kitérítő hatás az „a” és „b” betűvel jelölt légtömegek mozgásának irányát? Egészítse ki a hiányos mondatot!
1.„a” betűvel jelölt esetében
 
Válasz: kéz felé téríti el.
 
2.„b” betűvel jelölt esetében:
 
Válasz:    kéz felé téríti el.

Mely szélrendszerhez tartoznak az alábbi, az ábrán kisbetűvel jelölt légmozgások?
 
a: A    szélrendszerhez.
 
b: A    szélrendszerhez.
 
 f: A    szélrendszerhez.
 
 d: A    szélrendszerhez.
e) Melyik, az ábrán is jelölt légmozgás juttatta el Kolumbuszt Amerikába? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!
 
 Válasz:
 
f) Melyik, az ábrán is jelölt légmozgás módosulásával alakul ki az India nyári csapadékát okozó szél? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!
 
Válasz:
6. Válaszoljon a kérdésekre az ábra segítségével! Elemenként 1 pont.a)Milyen az 1. ábrán látható folyó szakaszjellege?
 
 Válasz:   jelleg
 
b)Milyen a 2. ábrán látható folyó szakaszjellege?
 
Válasz: jelleg
 
c) Mi a neve a folyó mentén „A” betűvel jelölt képződménynek?
 
Válasz:
6. Válaszoljon a kérdésekre az ábra segítségével!
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 
 
 
A "A" betűvel jelölt képződmény kialakulásának oka, hogy a folyó szakaszjellege többször is megváltozik ugyanazon a helyen.Hamis
Igaz
7. Oldja meg a tavakkal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a) Hogyan keletkeztek az egyes tómedencék? Kösse össze a tavakat a keletkezésükkel!
 
 
Tömegmozgásos folyamatok következtében Gyilkos-tó
Folyókanyarulat lefűződésével Szelidi-tó
Tektonikus eredetű Balaton
Moréna által elgátolt (végmoréna) Boden-tó
Tektonikus eredetű Szent Anna-tó
Kráterben kialakult Velencei-tó
7. Oldja meg a tavakkal kapcsolatos feladatokat!
a) Hogyan keletkeztek az egyes tómedencék? Kösse össze a tavakat a keletkezésükkel!Tenger maradványa (maradványtó) a Finn-tóvidék tavai
Mesterséges eredetű Bajkál-tó
Tektonikus eredetű Aral-tó
A jégkorszaki jégtakaró által kimélyített szegedi Fehér-tó
Szél által elgátolt Tisza-tó
Dolinában kialakult az Aggteleki-karszt egyik mélyedésében kialakult Vörös-tó
b)Soroljon fel öt okot, folyamatot, ami a tavak pusztulásához vezethet!
Válaszok:

 
1.   
 
2.
 
3.
 
4. a vízi növényzet
 
5.
8. A két éghajlati diagram azonos éghajlatú tájakon készült. Tanulmányozza az éghajlati diagramokat, és válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
 a) Melyik földrajzi övezetben található mind a két táj?
 
 Válasz: A   övezetben.
 
 b)Hány évszak alakult ki a diagramon ábrázolt éghajlaton?

 Válasz:   
 
Nevezze meg jellemzői alapján az évszakokat!   évszak és   évszak
 
Nevezze meg az éghajlatot! éghajlat.
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 


 
Azon a tájon, amelyre a B betűvel jelölt diagram vonatkozik, azért hullik több csapadék, mert egyrészről közelebb van az Egyenlítőhöz, másrészről pedig hegyvidéken fekszik.Igaz
Hamis
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

Azon a tájon, amelyre a B betűvel jelölt diagram vonatkozik, azért alacsonyabb a középhőmérséklet, mert egyrészről hegyvidéken fekszik másrészről pedig hosszabb a csapadékos időszak.Igaz
Hamis
e) Kontinsensek neveit olvashatja. Írja az üres helyre annak a kontinensnek a nevét, ahol nem találunk ilyen éghajlatú tájat!
 
 Amerika; Európa; Ázsia; Ausztrália
 
 Válasz:
 

Hogyan lehetséges, hogy bár azonos éghajlatról készült a két diagram, a csapadék időbeli eloszlása mégis eltérő? Egészítse ki a választ!Amikor az egyik terület a   szélrendszer felszálló ágába kerül, a másik területen a   légmozgás lesz a jellemző.
9.Tanulmányozza az egy ország népesedési folyamatát tükröző korfákat! Válaszoljon a kérdésekre! Az adatok millió főben értendők. Elemenként 1 pont.a)Mi jellemzi a fiatalkorúak arányának alakulását 1950 és 2005 között?
 
 A fiatalkorúak aránya   .
 
Mi idézte elő a változást?
 
Csökken a   szaporodás .
9. Tanulmányozza az egy ország népesedési folyamatát tükröző korfákat! Válaszoljon a kérdésekre! Az adatok millió főben értendők. Elemenként 1 pont.
b)Hogyan változott, illetve változik majd a születéskor várható élettartam?
 
Válasz:   .
 
Mi bizonyítja ezt a korfákon?
 
Az népesség egyre nagyobb aránya.
 
c)Melyik ország demográfiai változásait ábrázolják a korfák? Írja be az üres helyre a helyes válasz betűjelét!
 
A. Nigéria B. India C. Kína D. Japán
 
Válasz:
 

10. Az alábbi állítások az urbanizációs folyamatra vonatkoznak. Írja a megfelelő betűjelet az állítások után lávő üres négyeztbe! Elemenként 1 pont.

A) városokba áramlás a fejlett országokban
B) városokba áramlás a fejlődő országokban
C) mindkettőre vonatkozik
D) egyikre sem vonatkozik1.A folyamat a 18-19. században volt a leggyorsabb.

2.A mezőgazdaság eltartó képességének csökkenése váltotta ki.

3.Üteme a 20. század második felében gyorsult fel.

4.A népességmozgás következtében a falusi településeken munkaerőhiány alakult ki.

5.A folyamat elindításában a helyi társadalmi konfliktusok és a polgárháborús állapotok is szerepet játszottak.

6.A városok a beáramló népesség számára vonzó munkalehetőséget és jó lakáskörülményeket kínáltak.  
 
7.A folyamat következménye a városi népesség arányának növekedése.
10. Az alábbi állítások az urbanizációs folyamatra vonatkoznak. Írja a megfelelő betűjelet az állítások után lávő üres négyeztbe!

A) városokba áramlás a fejlett országokban
B) városokba áramlás a fejlődő országokban
C) mindkettőre vonatkozik
D) egyikre sem vonatkozik
 8.Ennek köszönhetően jöttek létre Földünk legnépesebb városai.

9.A folyamatot az ipar és a szolgáltatások fejlődése, új munkalehetőségek megjelenése indította el.

10.A városba áramlás következtében a városok peremén nyomornegyedek alakultak ki.

11.Az intenzív városba áramlásra a városok nem készültek fel: rosszak a lakás-körülmények és a közműellátottság, kevés a munkalehetőség.

12.A népességmozgás elindításában a magas természetes szaporodás is szerepet játszott.

13.Manapság az üteme egyre lassul, sőt ellentétes irányú népességmozgás is megfigyelhető.

14.A folyamat elindításában a falusi térségekben kialakuló földhiány is szerepet játszott.
11. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Elemenként 1 pont.
 
A valutaárfolyamok a fizetőeszközök egymáshoz viszonyított értékét fejezik ki.Hamis
Igaz


 A deviza egy adott ország törvényes fizetőeszköze.Hamis
Igaz

 
Az USA-dollár konvertibilis valuta.Hamis
Igaz

 
A forint lehet valuta és deviza is.Hamis
Igaz
12.Tanulmányozza a diagramokat, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.
Egy turista 2015. március 1-jén 250 000 Ft-ért váltott svájci frankot. Az utazásából hazatérve augusztus 1-jén váltotta vissza a megmaradt 200 frankját.a)Mennyi svájci frankot kapott a pénzéért? A számítást külön lapon végezze!
 
Válasz:   svájci frankot kapott.
 
b) Hány forintot kapott, amikor visszaváltotta a megmaradt pénzét?A számítást külön lapon végezze!
 
Válasz: Ft-ot kapott vissza.
 
c)Jobban járt volna-e, ha augusztus közepén váltotta volna vissza a pénzét? Igen, vagy nem? Válaszát indokolja!

Válasz:   .
 
Indoklás:   forintot adtak egy svájci frankért.
 
Mi történt ekkor a forinttal a frankhoz képest?
 
A forint   .
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a római számokkal jelölt országokat és az arab számokkal jelölt városokat!
 
I.    (ország)
 
II. (ország)
 
III.    (ország)
 
IV.   (ország)
 
1.   (város)
 
2.   (város)
 
3.    (város)
 
4.   (város)
c) Mely topográfiai fogalomakra vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a térképvázlatban ábrázolt megfelelő topográfiai fogalom számát vagy betűjelét az állítás után található üres négyzetbe! Nem minden számot vagy betűt tud felhasználni, de egy számot vagy betűt csak egy helyre írhat!
1. Nevezetes része a Tiltott Város, ami évszázadokon át a kínai császárok lakóhelyeként és hatalmi központjaként szolgált.

2. Hagyományos textilipari központból napjainkra gyorsan fejlődő, modern gazdasági központtá vált kikötőváros.
 
3. A Távol-Kelet egyik legnagyobb pénzügyi központja, 1997-től lett ismét Kína része.
 
4. Nevét löszös hordalékának színéről kapta.
 
5. A Föld legmagasabban fekvő felföldje.  
 
 6.Területén mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat uralkodik.
b)Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt topográfiai fogalmakat!
 
a)   (folyó)
 
b)  - folyó (folyó)
 
c)  -tenger (tenger)

d)   (hegység)
 
e)    (táj)
 
f)   (hegycsúcs)
 
g)    (táj)
 
h)   (hegység)
 
i)   (folyó)
 
j)   (folyó)
14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg térképvázlatban betűkkel jelölt országokat!
 
A.
 
B.
 
C.
 
D.
 
E.
b) Válaszoljon az országok betűjelének beírásával! A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.
 
Az euró-övezet országa: ,
 
Az egykori Jugoszlávia utódállama:   ,   ,

Nem tagja az Európai Uniónak:   ,
c) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
d)Döntse el, hogy Olaszország melyik részére (területére) jellemzőek az egyes állítások! Írja az állítás sorszámát a megfelelő téglalapba!
1. A levantei kereskedelmi útvonalat uraló városai már a középkorban jelentős politikai és gazdasági hatalomra tettek szert.

2. A térségben kitermelt földgáz hozzájárult az ipar fejlődéséhez.

3. A terület gazdaságában fontos szerepe van az idegenforgalomnak.

4. Állami irányítással, beruházásokkal ösztönözték a térség iparának a fejlődését.

5. A munkalehetőségek hiánya nagyarányú elvándorláshoz vezetett.

6. Fejlett mezőgazdaságára a rizs, a búza és a kukorica termesztése jellemző.

7. Az autóipar és az irodatechnika nagyvállalatai ide tömörültek

8. A hegyvidékekre a juh- és kecsketartás jellemző


Az északi országrészre jellemző

Mindkettőre jellemző

A déli országrészre jellemző
1.
2.
6.
7.
3.
4.
5.
8.
15. Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt topográfiai fogalmakat! Elemenként 1 pont.1. - (karszt) (hegység)
 
2.   (hegység)

3.    (dombság)
 
4.    - hegység (hegység)

5.   (borvidék területe)
 
6.   (ártér)

7.   -medence
 
8.   (város)

9.    (város)

10.  (város)
 
11.   (város)
16. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.
A bősi vízerőmű építésének következtében a Duna főágának medre lesüllyedt, ehhez viszonyítva a mellékágak medre magasabbra került. Ezzel összefüggésben a korábban vízzel borított területek szárazra kerültek, ezeken egyre inkább a szárazföldi fás vegetáció telepszik meg. A Duna vízhozama az erőmű építésének következtében az egyötödére csökkent, így a terület állandó vízhiánnyal küzd. Az építkezések során több ezer köbméternyi fát is kiirtottak. A megkezdett tájrehabilitáció során a vízutánpótlást a meder feltöltésével elért vízhozam-növeléssel, és a főmederben kialakított fenékgátak által okozott duzzasztással kívánják elérni.a)Nevezze meg, hogy mely hazai tájunk környezeti problémájáról szól a szöveg!

Válasz:
 
b)Melyik országban épült meg a szövegben szereplő erőmű?

Válasz:
 
c)Nevezze meg a szöveg alapján azt a két vízföldrajzi okot, amely a terület kiszáradásához vezetett! Egészítse ki a hiányos választ!

A főág medre .

A Duna vízhozama   .

A bősi vízerőmű építésének következtében a Duna főágának medre lesüllyedt, ehhez viszonyítva a mellékágak medre magasabbra került. Ezzel összefüggésben a korábban vízzel borított területek szárazra kerültek, ezeken egyre inkább a szárazföldi fás vegetáció telepszik meg. A Duna vízhozama az erőmű építésének következtében az egyötödére csökkent, így a terület állandó vízhiánnyal küzd. Az építkezések során több ezer köbméternyi fát is kiirtottak. A megkezdett tájrehabilitáció során a vízutánpótlást a meder feltöltésével elért vízhozam-növeléssel, és a főmederben kialakított fenékgátak által okozott duzzasztással kívánják elérni.
 
d)Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
 
Megváltozott a fő- és mellékágak összeköttetése.
Hamis
Igaz

A bősi vízerőmű építésének következtében a Duna főágának medre lesüllyedt, ehhez viszonyítva a mellékágak medre magasabbra került. Ezzel összefüggésben a korábban vízzel borított területek szárazra kerültek, ezeken egyre inkább a szárazföldi fás vegetáció telepszik meg. A Duna vízhozama az erőmű építésének következtében az egyötödére csökkent, így a terület állandó vízhiánnyal küzd. Az építkezések során több ezer köbméternyi fát is kiirtottak. A megkezdett tájrehabilitáció során a vízutánpótlást a meder feltöltésével elért vízhozam-növeléssel, és a főmederben kialakított fenékgátak által okozott duzzasztással kívánják elérni.
 
d)Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
 
Az érintett területen egyre inkább visszaszorul az ártéri vegetáció.
Hamis
Igaz
A bősi vízerőmű építésének következtében a Duna főágának medre lesüllyedt, ehhez viszonyítva a mellékágak medre magasabbra került. Ezzel összefüggésben a korábban vízzel borított területek szárazra kerültek, ezeken egyre inkább a szárazföldi fás vegetáció telepszik meg. A Duna vízhozama az erőmű építésének következtében az egyötödére csökkent, így a terület állandó vízhiánnyal küzd. Az építkezések során több ezer köbméternyi fát is kiirtottak. A megkezdett tájrehabilitáció során a vízutánpótlást a meder feltöltésével elért vízhozam-növeléssel, és a főmederben kialakított fenékgátak által okozott duzzasztással kívánják elérni.

d)Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!


A megkezdett tájrehabilitáció elsődlegesen gazdasági érdekeket szolgál.


Hamis
Igaz

17. Tanulmányozza a világ néhány társadalmi-gazdasági jellemzőjét bemutató táblázat adatait, és oldja meg a feladatokat!(A százalékos adatok kerekített értékek.) Elemenként 1 pont.a)Hogyan alakult a népességszám növekedésének üteme 1950–2000 között? Válassza ki a helyes megállapítást és írja a sorszámát az üres négyzetbe!
 
1. lassult
2. gyorsult
3. stagnált

Válasz:
 
Támassza alá válaszát a táblázat megfelelő adataival! Egészítse ki a hiányos magyarázatot!
 
A 25 év alatt tapasztalható változás aránya %-ról %-ra .

b)Hányszorosára növekedett 1975–2000 között Földünk lakosságának a száma?
 
- szeresére növekedett.
 
c)Lépést tudott-e tartani a népességgyarapodással az élelmiszertermelés 1950–2000 között? Írja az üres négyzetbe a megfelelő válasz sorszámát!
1. Igen
2. Nem
3. Nem állapítható meg
Válasz:
 
Mely adatsorok alapján döntötte el választását? Írja az adatsorok számát növekbő sorrendben a négyzetekbe!
 
, , ,
 
Egészítse ki a válasz bizonyításának szövegét!
 
Az egyes élelmiszernövények termelésének növekedési üteme    a népességszám   ütemét.
 


d) Állapítsa meg, hogy a kérdésre adott válasz(ok) helyes(ek), vagy helytelen(ek)! Amennyiben úgy véli, hogy helyes, jelölje igaznak,  ha helytelen, akkor jelölje hamisnak!

 
Mi okozza bolygónkon az élelmezési válságot?
 
 A termelés mennyiségi növekedése és élelmiszerigény növekedése területileg nem esik egybe. / A szegény országoknak nincs pénzük az élelmiszer megvásárlására. / A fejlett országokra a túltermelés és a túlfogyasztás, a szegény országokra az éhínség a jellemző.Igaz
Hamis

e) Állapítsa meg, hogy a kérdésre adott válasz(ok) helyes(ek), vagy helytelen(ek)! Amennyiben úgy véli, hogy helyes, jelölje igaznak, ha helytelen, akkor jelölje hamisnak!


A facellulóz-termelés az adatok alapján gyorsan növekedett az elmúlt 50 évben. Nevezzen meg két környezeti problémát, amely együtt jár a termelés növekedésével!

 Erdőírtás és vízszennyezés.Igaz
Hamis

f) Állapítsa meg, hogy a kérdésre adott válasz(ok) helyes(ek), vagy helytelen(ek)! Amennyiben úgy véli, hogy helyes, jelölje igaznak, ha helytelen, akkor jelölje hamisnak!


Milyen globális környezeti következményekkel járt a gabonatermelés növekedése?
 
Természetes életközösségek (társulások) pusztulása / biodiverzitás csökkenése / a növekvő vegyszerhasználat okozta talaj- és vízszennyezés /talajerózió.
 Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0