Videó
0/16 Pont
Tanulókártyák
0/3 Pont
Nézd meg figyelmesen az atommodellek fejlődéséről szóló videót!
Válaszd ki a Thomson-féle atommodellt!


Nézd meg figyelmesen az atommodellek fejlődéséről szóló videót!
Párosíts! Húzd össze a tudós nevét az általa megalkotott atommodell leírásával!Thomson Az atomok méretükben és tömegükben eltérő parányi gömbök, melyek egymással összekapcsolódva vegyületeket hozhatnak létre.
Rutherford Az atomok oszthatók, a negatív töltésű elektronok úgy helyezkednek el a pozitív töltésű részbe ágyazva, mint a mazsolák a pudingban.
Dalton Az atom közepén egy pozitív töltésű atommag helyezkedik el. Az elektronokat a pozitív töltésű részecskék vonzása tartja az atommag közvetlen közelében. Az elektronok tetszőleges pályákon mozoghatnak az atommag körül.
Schrödinger és Heisenberg Az elektronok csak meghatározott körpályákon mozoghatnak az atommag körül.
Bohr Az atommag körül az elektronok felhőszerű képződményt, elektronfelhőt hoznak létre. Az elektron mozgása matematikai összefüggésekkel írható le.
Nézd meg figyelmesen az atommodellek fejlődéséről szóló videót!
Egészítsd ki a szöveget az odaillő kifejezésekkel, nevekkel!


Az atomok felépítését leíró modelleket   nevezzük. Démokritosz és   az atomok oszthatatlanságát feltételezte. Thomson felfedezte az   , és a kísérletével bizonyította az atomok oszthatóságát. Rutherford kísérlettel igazolta az    létezését. Modelljét    fejlesztette tovább. A legkorszerűbb atommodell    összefüggésekkel írja le az elektronfelhő felépítését.
Nézd meg figyelmesen az atommodellek fejlődéséről szóló videót!
Ki mondhatta először?
Kösd össze az állítást annak a tudósnak a nevével, aki először modhatta azt!Kísérletemmel bebizonyítottam, hogy az atomok oszthatók. Thomson
Az atomok gömb alakú részecskék, amelyek méretükben és tömegükben különböznek. Rutherford
Az atommag körül az elektronok meghatározott sugarú körpályákon keringenek. Dalton
Az atomok középpontjában helyezkedik el a pozitív töltésű atommag. Bohr
Nézd meg figyelmesen az atommodellek fejlődéséről szóló videót!
Kinek a modelljére jellemző a leírás?
 
Az atom közepén egy pozitív töltésű atommag helyezkedik el. Az elektronokat a pozitív töltésű részecskék vonzása tartja az atommag közvetlen közelében. Az elektronok tetszőleges pályákon mozoghatnak az atommag körül. aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Nézd meg figyelmesen az atommodellek fejlődéséről szóló videót!
Válaszd ki a Bohr-féle atommodellt!


Ismételj!
Kattints a modellre! A tanulókártyák hátoldalán megtalálod a modellre jellemző leírást.

Újra (5) Tudom (0) Játék
Dalton-féle modell
Az atomok méretükben és tömegükben eltérő parányi gömbök, melyek egymással összekapcsolódva vegyületeket hozhatnak létre.
Thomson-féle modell
Az atomok oszthatók, a negatív töltésű elektronok úgy helyezkednek el a pozitív töltésű részbe ágyazva, mint a mazsolák a pudingban.
Rutherford-féle modell
Az atom közepén egy pozitív töltésű atommag helyezkedik el. Az elektronokat a pozitív töltésű részecskék vonzása tartja az atommag közvetlen közelében. Az elektronok tetszőleges pályákon mozoghatnak az atommag körül.
Schrödinger és Heisenberg-féle modell
Az atommag körül az elektronok felhőszerű képződményt, elektronfelhőt hoznak létre. Az elektron mozgása matematikai összefüggésekkel írható le.
Bohr-féle modell
Az elektronok csak meghatározott körpályákon mozoghatnak az atommag körül.
Melyik tudós atommodelljére jellemző az alábbi leírás?
 
Az atom közepén egy pozitív töltésű atommag helyezkedik el. Az elektronokat a pozitív töltésű részecskék vonzása tartja az atommag közvetlen közelében. Az elektronok tetszőleges pályákon mozoghatnak az atommag körül. 


Thomson
Bohr
Rutherford
Ismételj!
Kattints a modellre! A tanulókártyák hátoldalán megtalálod a modellre jellemző leírást.

Újra (5) Tudom (0) Játék
Dalton-féle modell
Az atomok méretükben és tömegükben eltérő parányi gömbök, melyek egymással összekapcsolódva vegyületeket hozhatnak létre.
Thomson-féle modell
Az atomok oszthatók, a negatív töltésű elektronok úgy helyezkednek el a pozitív töltésű részbe ágyazva, mint a mazsolák a pudingban.
Rutherford-féle modell
Az atom közepén egy pozitív töltésű atommag helyezkedik el. Az elektronokat a pozitív töltésű részecskék vonzása tartja az atommag közvetlen közelében. Az elektronok tetszőleges pályákon mozoghatnak az atommag körül.
Schrödinger és Heisenberg-féle modell
Az atommag körül az elektronok felhőszerű képződményt, elektronfelhőt hoznak létre. Az elektron mozgása matematikai összefüggésekkel írható le.
Bohr-féle modell
Az elektronok csak meghatározott körpályákon mozoghatnak az atommag körül.
Melyik tudós atommodelljére jellemző az alábbi leírás?
 
 Az atomok oszthatók, a negatív töltésű elektronok úgy helyezkednek el a pozitív töltésű részbe ágyazva, mint a mazsolák a pudingban.


Rutherford
Thomson
Bohr
Dalton
Ismételj!
Kattints a modellre! A tanulókártyák hátoldalán megtalálod a modellre jellemző leírást.

Újra (5) Tudom (0) Játék
Dalton-féle modell
Az atomok méretükben és tömegükben eltérő parányi gömbök, melyek egymással összekapcsolódva vegyületeket hozhatnak létre.
Thomson-féle modell
Az atomok oszthatók, a negatív töltésű elektronok úgy helyezkednek el a pozitív töltésű részbe ágyazva, mint a mazsolák a pudingban.
Rutherford-féle modell
Az atom közepén egy pozitív töltésű atommag helyezkedik el. Az elektronokat a pozitív töltésű részecskék vonzása tartja az atommag közvetlen közelében. Az elektronok tetszőleges pályákon mozoghatnak az atommag körül.
Schrödinger és Heisenberg-féle modell
Az atommag körül az elektronok felhőszerű képződményt, elektronfelhőt hoznak létre. Az elektron mozgása matematikai összefüggésekkel írható le.
Bohr-féle modell
Az elektronok csak meghatározott körpályákon mozoghatnak az atommag körül.
Melyik tudós atommodelljére jellemző az alábbi leírás?
 
  Az atomok méretükben és tömegükben eltérő parányi gömbök, melyek egymással összekapcsolódva vegyületeket hozhatnak létre.


Dalton
Bohr
Thomson
A foglalkozás befejeződött.

0