Tudáspróba
0/15 Pont
Melyik képlet írja le helyesen a vas(III)-ion klorokomplexének szerkezetét?

 
 
 B
A
C
E
D
2. Melyik az az egyetlen sor, amely kizárólag olyan ionokat tartalmaz, amelyben vannak delokalizált elektronok és téralkatuk szabályos (síkháromszög vagy tetraéder)? B
A
C
D
E
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sorban szerepel csupa apoláris vegyületmolekula?E
B
D
A
C
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sor tartalmaz azonos térszerkezetű kémiai részecskéket?C
E
B
D
A
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszög szerint?E
A
C
B
D
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sorban szerepel csupa dipólusmolekulájú vegyület?B
A
C
E
D
Az alábbi molekulák közül melyikben található a legtöbb nemkötő elektronpár?

 
 
 C
B
E
D
A
 Milyen az NF3 molekula téralkata és polaritása?Tetraéderes elrendeződésű, apoláris molekula.
Síkháromszöges, apoláris molekula.
Trigonális piramis alakú dipólusmolekula.
Trigonális piramis alakú, apoláris molekula.
Síkháromszöges, dipólusmolekula.
Melyik az egyetlen helytelen állítás?A C – C kötéshossz nagyobb a C2H4 molekulában, mint a C2H2 molekulában.
A klórmolekulában a kötési energia nagyobb, mint a jódmolekulában.
Ha egy molekula központi atomtörzséhez nem kapcsolódik nemkötő elektronpár, akkor a molekula biztosan apoláris.
A vízmolekulában nagyobb a kötésszög, mint a kén-hidrogén molekulájában, melynek oka a központi atomtörzsek eltérő méretében keresendő.
A szén-monoxid molekulájában a kötéshossz kisebb, mint a szén-dioxid-molekulában.
Válasz ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben kizárólag olyan molekulák találhatók, melyek atomjai egy síkban vannak?C
B
D
A
E
Az alábbi molekulák közül melyikben található a legtöbb pí-kötés?D
E
A
B
C
Az alábbi molekulák közül melyik központi atomjának a legnagyobb a vegyértéke?

 
 
 
 D
C
A
E
B
Melyek azok a sorok, amelyekben kizárólag azonos téralkatú kémiai részecskék találhatók?

 
 A
B
E
D
C
Válaszd ki a HCN és a SO2-molekulákra egyaránt vonatkozó helyes állításokat!A központi atom vegyértéke négy.
Alakja lineáris.
A központi atomhoz két ligandum kapcsolódik.
Két gömbszimmetrikus kötést tartalmaz.
Két tengelyszimmetrikus kötést tartalmaz.
Válaszd ki a szigma-és pí-kötésre egyaránt igaz állításokat!Minden elemmolekulában megtalálható.
Az oxigénatom képes kialakítani.
Síkszimmetrikus.
Kialakulhat datív módon is.
Két atom között több ilyen kötés is létrejöhet.
A foglalkozás befejeződött.

0