Tudáspróba
0/15 Pont
Melyik képlet írja le helyesen a vas(III)-ion klorokomplexének szerkezetét?

 
 
 A
C
E
D
B
2. Melyik az az egyetlen sor, amely kizárólag olyan ionokat tartalmaz, amelyben vannak delokalizált elektronok és téralkatuk szabályos (síkháromszög vagy tetraéder)? A
E
B
C
D
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sorban szerepel csupa apoláris vegyületmolekula?D
E
B
C
A
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sor tartalmaz azonos térszerkezetű kémiai részecskéket?D
A
E
C
B
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszög szerint?A
C
E
D
B
Válaszd ki az egyetlen helyes választ!
Melyik sorban szerepel csupa dipólusmolekulájú vegyület?B
A
E
D
C
Az alábbi molekulák közül melyikben található a legtöbb nemkötő elektronpár?

 
 
 D
A
B
E
C
 Milyen az NF3 molekula téralkata és polaritása?Síkháromszöges, apoláris molekula.
Trigonális piramis alakú, apoláris molekula.
Síkháromszöges, dipólusmolekula.
Tetraéderes elrendeződésű, apoláris molekula.
Trigonális piramis alakú dipólusmolekula.
Melyik az egyetlen helytelen állítás?Ha egy molekula központi atomtörzséhez nem kapcsolódik nemkötő elektronpár, akkor a molekula biztosan apoláris.
A szén-monoxid molekulájában a kötéshossz kisebb, mint a szén-dioxid-molekulában.
A vízmolekulában nagyobb a kötésszög, mint a kén-hidrogén molekulájában, melynek oka a központi atomtörzsek eltérő méretében keresendő.
A klórmolekulában a kötési energia nagyobb, mint a jódmolekulában.
A C – C kötéshossz nagyobb a C2H4 molekulában, mint a C2H2 molekulában.
Válasz ki az egyetlen helyes választ!
Melyik az a sor, melyben kizárólag olyan molekulák találhatók, melyek atomjai egy síkban vannak?E
D
A
B
C
Az alábbi molekulák közül melyikben található a legtöbb pí-kötés?B
C
E
D
A
Az alábbi molekulák közül melyik központi atomjának a legnagyobb a vegyértéke?

 
 
 
 C
E
B
A
D
Melyek azok a sorok, amelyekben kizárólag azonos téralkatú kémiai részecskék találhatók?

 
 A
C
E
B
D
Válaszd ki a HCN és a SO2-molekulákra egyaránt vonatkozó helyes állításokat!Alakja lineáris.
A központi atom vegyértéke négy.
Két tengelyszimmetrikus kötést tartalmaz.
A központi atomhoz két ligandum kapcsolódik.
Két gömbszimmetrikus kötést tartalmaz.
Válaszd ki a szigma-és pí-kötésre egyaránt igaz állításokat!Két atom között több ilyen kötés is létrejöhet.
Minden elemmolekulában megtalálható.
Az oxigénatom képes kialakítani.
Síkszimmetrikus.
Kialakulhat datív módon is.
A foglalkozás befejeződött.

0