Bevezető
0/0 Pont
Szövegértés (1-12. feladat)
0/0 Pont
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. 
 
A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
1. Csoportosítsa a megadott elemeket az 1. bekezdésben leírtak alapján!


A játék fogalma szűken értelmezve

A játék fogalma tágan értelmezve
Csak azokban az esetekben beszélünk játékról, amikor a gyermekek valamiféle játékszerrel foglalatoskodnak.
a leányok „babáznak”
A gyerekek valamiféle szabályok rögzítette csoportos játékot játszanak.
társasjáték
zálogosdi
Ide tartoznak a gyermekjátékok mellett a felnőttek időtöltései is.
sportok
kártyázás
sakkozás
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
2. Válassza ki, hogy a szöveg első bekezdésében megnevezett tudományterületek melyik játékfogalomból indulnak ki!  a játék fogalma tágan értelmezve
a játék fogalma szűken értelmezve
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. Az olvasott szöveg forrásaként megjelölt kötet további része konkrét játékok leírását is közli. Ön szerint melyik játékokkal foglalkozik bizonyosan a kötet a felsoroltak közül? (2)
Fecskézés: ketten vagy többen játszhatják udvaron, réten, erdőszélen. Mindenkinek van egy botja. Ha ketten játsszák, egyikük feldobja a botot, a másik pedig megpróbálja azt a sajátjával eltalálni. Utána a másik dobja fel, és így folytatják.
Talicskázás: ketten játsszák: vagy egy felnőtt és egy gyerek, vagy két nagyobbacska gyerek. Egyik hasra fekszik a földre, két lábát a másik megfogja és fölemeli. Elkezdi tolni, az pedig a két kezén megy előre.
Sakk: ketten játsszák: a hatvannégy kockás táblán harminckét (2x16) eltérő színű figurával játszott, keleti eredetű játék.  sakk
talicskázás
fecskézés
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
4. A szöveg milyen ellentétpárok mentén állítja szembe a játék fogalmába tartozó jellemzőket más jellegű tevékenységekkel? Csoportosítsa az elemeket! (3, 5) 


A játék fogalmába tartozó jellemzők

Más jellegű tevékenységek
szabad akaraton alapuló cselekvés
anyagi javakban nem mérhető
valóságszerű, de nem valóságos
a valóság törvényei nem érvényesek rájuk
készségeket, képességeket, irányultságokat alakítanak ki
meghatározott, kötelező cselekvés
anyagi javakban mérhető
valós világhoz kapcsolódik
a valóság keretei között történnek
már kialakult képességekre épülnek
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. Igaz vagy hamis?  (1, 2, 3, 4) 
a) Az emberi cselekvésnek széles tartományát alkotja a játéktevékenység. Igaz
Hamis
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. Igaz vagy hamis?  (1, 2, 3, 4)
b) A népi gyermekjátékokban nem lehet megtalálni azokat az általános tulajdonságokat, amelyek a játékot általában jellemzik. Igaz
Hamis
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. Igaz vagy hamis?  (1, 2, 3, 4)
c) A meghatározások egyrészt a munka, a rítus és a játék közötti pontos határvonalak meghúzására irányulnak. Hamis
Igaz
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. Igaz vagy hamis? (1, 2, 3, 4)
d) A játék – valamely adott korcsoport, leginkább a felnőtt számára – az önkifejezés, a megismerés, általában a társadalmi lét egyedül lehetséges formája.  Hamis
Igaz
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
6. Keressen a kép és az idézet közös mondanivalója, valamint az 5. bekezdés tartalma között párhuzamot, hasonlóságot! Három egész mondata három válaszelemet tartalmazzon! (5) 
 (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. A szöveg bizonyos szavakat idézőjelbe tesz. Magyarázza meg, milyen többletjelentéssel ruházza fel az idézőjel az alábbi példák kiemelt szavait! Válassza ki a listából a megfelelő állításokat!
a) a leányok „babáznak”, a fiúk „autóznak” (1) Az idézőjel arra utal, hogy a szöveg szerzője egy közkeletű irodalmi műre utal az autózás és a babázás említésével.
Az idézőjel arra az általánosító tapasztalatra is utalhat, hogy a fiúgyermekekhez gyakran az autózást, a lánygyermekekhez pedig a babázást kapcsolják.
Az idézőjel arra is utalhat, hogy az idézőjelbe tett szó eredeti jelentéséhez képest más értelemben áll: pl. a gyerekek a valóságban nem autóznak, nem babáznak, hanem játszanak
Az idézőjel emlékezteti az olvasót, hogy már ismert, sokak által ismert megállapítást olvas, amely a hétköznapi tapasztalathoz nem tesz hozzá újat.
Az idézőjel jelzi, hogy a szöveg szerzője nem ért egyet / nem azonosul a közléssel.
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. A szöveg bizonyos szavakat idézőjelbe tesz. Magyarázza meg, milyen többletjelentéssel ruházza fel az idézőjel az alábbi példák kiemelt szavait! Válassza ki a listából a megfelelő állításokat!
b) A játék „eredménye” a szabályok és törvények tartalmi ismerete, a kultúrában való élés kereteinek felismerése. (6)  A játék fogalma kapcsán nem igazán beszélhetünk eredményorientáltságról, a játéktevékenységeknek mégis jelentős hozadéka van. Ezt a kettősséget érzékelteti az idézőjel.
Az idézőjel előre felhívja a figyelmet, hogy a játék esetében másfajta eredményről beszélünk, mint amit általában annak gondolunk / az eredmény nem kézzelfogható / nem produktív
Az idézőjel arra utal, hogy a játékokkal kapcsolatban az eredménytelenség is fontos jellemző lehet.
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. Jelölje meg a szöveg alapján a játék és a tanulás közös jellemzőit! (6)mindkettő jövőre orientált cselekvési mód
a szocializációs folyamat részei
kötelező tevékenységek
mindkettő elsajátítási folyamat is
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
9. Egészítse ki a saját szavaival a játék fogalmáról szóló megállapításokat! (5)  
a) ___________________________________________, de nem valóságos akciók. Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
9. Egészítse ki a saját szavaival a játék fogalmáról szóló megállapításokat! (5)  
b) A játék annyiban nem termékeny, termelő tevékenység, _________________________________________________________________.Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
10. Vizsgálja meg, a 7. bekezdés illusztrációit!
a) Milyen összefüggéseket lát az illusztrációk és a 7. bekezdésben említett játéktípus között?az illusztrációkon szereplő játékok kifejezetten a szegényebb gyerekek játékai voltak, mivel a jómódú gyerekek sosem játszottak szerepjátékot
a szövegben említett játéktípus a szerepjáték, az illusztrációban megjelenő játékszerek ennek kellékei
a játék fontos eleme a felnőtt „szereplőkkel” történő azonosulás, a játékszer pedig ennek (egyik szimbolikus) eszköze
a játékban a felnőtt szerepekhez szükséges készségek, képességek elsajátítása történik
a játék érintett szerepe a szocializáció; minden egyes játékszer jelentéstartományához tartozik egy szerep / szerepkészlet
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
10. Vizsgálja meg, a 7. bekezdés illusztrációit!
b) Jelölje meg, Ön szerint miért készültek helyi terményekből a falusi gyerekek játékai!a termények helyben rendelkezésre állnak
a gyerekek ragaszkodtak ahhoz, hogy mindig saját maguk által készített játékokkal játsszanak
a termény anyaga / alakja / formája megadja a belőle készíthető játékszer jellegét (pl. tökmalac)
a helyi termények felhasználása is része a felnőtt létre történő szocializációnak
Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
11. A játék alábbi elméleti meghatározásai a gyermeki játéktevékenységnek csak egy-egy jellemzőjét ragadják meg. Válasszon ki ezekből egy meghatározást és indokolja egész mondatban, miért tűnik részlegesnek az adott ’játékelmélet! Válaszában használja fel az olvasott szöveg információit! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!) 
A) ’Gyakorláselmélet’: A játék felkészít az életre.
B) ’Energiafölösleg-elmélet’: A játék a felhalmozott energia levezetője.
C) ’Megismétlési elmélet’: A játék fejlődési szakaszai az emberiség történetét modellálják.
D) ’Üdülés-elmélet’: A játék felfrissülést nyújt a játékosoknak.
 
A választott meghatározás betűjele: ___
A meghatározás részleges, mert…. 

Szövegértés (1-12. feladat)
 
 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
12. Adjon találó címet az alábbi öt szerkezeti egységnek (2-6. bekezdések)!2. bekezdés A fogalom szűkítése a népi gyermekjátékokra
3. bekezdés A más jellegű akciókkal szembeállított játékfogalom
5. bekezdés A játék mint szabad cselekvés
4. bekezdés Megelevenedik a valóságos világ
6. bekezdés A játék is tanulás
Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás
Az alábbi két feladat közül az egyiket kell megoldania!  


A foglalkozás befejeződött.

0