Tudáspróba
0/10 Pont
Melyik sor tartalmaz kizárólag exoterm folyamatokat?alkálifémionok képződése alkálifématomokból, párolgás, szublimáció
bomlás, kikristályosodás, hőbontás
lecsapódás, oldódás, kötésfelszakítás molekulában
halogenidionok képződése halogénatomokból, gázok oldódása, fagyás
hidratáció, égés, olvadás
2. Melyik állítás helyes?A katalizátor kisebb aktiválási energiájú reakcióutat nyit meg, és hatására hamarabb beáll a kémiai egyensúly.
Egy adott reakció egyensúlyi állandójának értéke katalizátor hatására megváltozik.
Katalizátor hatására a kiindulási anyagok részecskéinek mozgási energiája nő, így gyorsítva a reakciót.
Egy egyensúlyi rendszerben a katalizátor az oda-és visszaalakulás sebességét is növeli, de az exoterm folyamat irányába mindig jobban gyorsít.
Gázfázisú reakciók sebessége csak gázfázisú katalizátor hatására növelhető.
Melyik állítás igaz az alábbi egyensúlyi reakciót tekintve?Mivel a reakció endoterm, ezért a hőmérséklet emelése csak az odaalakulás sebességét növeli a visszaalakulásét nem.
Katalizátor hatására a reakcióhő jelentősen lecsökkenthető.
Hőmérsékletemelés hatására a reakció egyensúlyi állandója nő.
A reakciótérfogat megnövelése az egyensúlyi koncentrációkat nem befolyásolja.
Egyensúlyban a metán és vízgőz koncentrációja mindig megegyezik.
Hess-tételéből következik, hogy:a keletkezett anyagok energiatartalma általában kisebb a kiindulási anyagok energiatartalmánál.
a reakcióhő nem változik meg, ha katalizátort alkalmazunk.
minden kémiai reakció sebességét növeli a hőmérséklet emelése.
a katalizátor hatására előbb beáll a kémiai egyensúly.
a képződéshőket mindig standardállapotra vonatkoztatjuk.
Hogyan változik a reakció sebessége abban a pillanatban, amikor a reakciótér térfogatát állandó hőmérsékleten a felére csökkentjük? A reakció egyenlete és a hozzá tartozó sebességi egyenlet:A negyedére csökken.
Ezekből az adatokból nem lehet megállapítani.
A négyszeresére nő.
A felére csökken.
A duplájára nő.
5. Válaszd ki az összes helyes állítást az alábbi reakcióra vonatkozóan:Hőmérsékletemelés hatására hamarabb beáll a kémiai egyensúly.
Egyensúlyban az oda-és visszaalakulás sebessége azonos.
A nyomás változtatásával a reakció nem tolható el.
A reakciótér hűtése az egyensúlyi koncentrációkat nem befolyásolja.
A szén-monoxid elvezetése a termékképződésnek kedvez.
A reakcióhőt nem befolyásolja a kiindulási anyagok és a termékek anyagi minősége.Igaz
Hamis
Egy reakció sebességi egyenletét csak kísérleti úton lehet meghatározni.Hamis
Igaz
Az aktivált komplex energiaszintje mindig magasabb, mint a kiindulási anyagok és termékek energiaszintje.Igaz
Hamis
A nyomás változtatása minden egyensúlyi gázreakció esetén eltolja az egyensúlyt.Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0