Tudáspróba
0/10 Pont
Melyik sor tartalmaz kizárólag exoterm folyamatokat?alkálifémionok képződése alkálifématomokból, párolgás, szublimáció
hidratáció, égés, olvadás
lecsapódás, oldódás, kötésfelszakítás molekulában
bomlás, kikristályosodás, hőbontás
halogenidionok képződése halogénatomokból, gázok oldódása, fagyás
2. Melyik állítás helyes?A katalizátor kisebb aktiválási energiájú reakcióutat nyit meg, és hatására hamarabb beáll a kémiai egyensúly.
Katalizátor hatására a kiindulási anyagok részecskéinek mozgási energiája nő, így gyorsítva a reakciót.
Gázfázisú reakciók sebessége csak gázfázisú katalizátor hatására növelhető.
Egy adott reakció egyensúlyi állandójának értéke katalizátor hatására megváltozik.
Egy egyensúlyi rendszerben a katalizátor az oda-és visszaalakulás sebességét is növeli, de az exoterm folyamat irányába mindig jobban gyorsít.
Melyik állítás igaz az alábbi egyensúlyi reakciót tekintve?Egyensúlyban a metán és vízgőz koncentrációja mindig megegyezik.
Katalizátor hatására a reakcióhő jelentősen lecsökkenthető.
A reakciótérfogat megnövelése az egyensúlyi koncentrációkat nem befolyásolja.
Mivel a reakció endoterm, ezért a hőmérséklet emelése csak az odaalakulás sebességét növeli a visszaalakulásét nem.
Hőmérsékletemelés hatására a reakció egyensúlyi állandója nő.
Hess-tételéből következik, hogy:a reakcióhő nem változik meg, ha katalizátort alkalmazunk.
a keletkezett anyagok energiatartalma általában kisebb a kiindulási anyagok energiatartalmánál.
minden kémiai reakció sebességét növeli a hőmérséklet emelése.
a képződéshőket mindig standardállapotra vonatkoztatjuk.
a katalizátor hatására előbb beáll a kémiai egyensúly.
Hogyan változik a reakció sebessége abban a pillanatban, amikor a reakciótér térfogatát állandó hőmérsékleten a felére csökkentjük? A reakció egyenlete és a hozzá tartozó sebességi egyenlet:A felére csökken.
A negyedére csökken.
Ezekből az adatokból nem lehet megállapítani.
A duplájára nő.
A négyszeresére nő.
5. Válaszd ki az összes helyes állítást az alábbi reakcióra vonatkozóan:A szén-monoxid elvezetése a termékképződésnek kedvez.
A nyomás változtatásával a reakció nem tolható el.
Hőmérsékletemelés hatására hamarabb beáll a kémiai egyensúly.
A reakciótér hűtése az egyensúlyi koncentrációkat nem befolyásolja.
Egyensúlyban az oda-és visszaalakulás sebessége azonos.
A reakcióhőt nem befolyásolja a kiindulási anyagok és a termékek anyagi minősége.Hamis
Igaz
Egy reakció sebességi egyenletét csak kísérleti úton lehet meghatározni.Igaz
Hamis
Az aktivált komplex energiaszintje mindig magasabb, mint a kiindulási anyagok és termékek energiaszintje.Igaz
Hamis
A nyomás változtatása minden egyensúlyi gázreakció esetén eltolja az egyensúlyt.Igaz
Hamis
A foglalkozás befejeződött.

0