Számítás
0/9 Pont
Koordináták
0/4 Pont
Vulkanizmus
0/16 Pont
Légkör
0/7 Pont
Gázok
0/10 Pont
Tengerek
0/11 Pont
Övezetesség kialakulása
0/14 Pont
Gazdaság
0/5 Pont
Gazdasági ágazatok
0/12 Pont
Demográfia
0/11 Pont
Csatornák
0/10 Pont
Pénzügy
0/4 Pont
Topográfia
0/24 Pont
Topográfia
0/24 Pont
Topográfia
0/22 Pont
Szemelvény
0/6 Pont
Hőmérséklet
0/8 Pont
1.Egy repülőgép az é. sz. 47°; k. h. 19° (Budapest) indulási helyéről a leírásban szereplő útvonalat járja be. Olvassa el a leírásokat, és válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont.)1.Először nyugat felé halad A pontba, útvonala egy 1:5 000 000 méretarányú térképen 6,2 cm. Hány kilométert tett meg A pontig? A számítást külön lapon végezze!
Eredmény:   km

2.A pontból, amely a kiindulási állomással azonos szélességi körön fekszik, a k. h. 15° mentén dél felé repül 62°-ot, és így eljut B pontba. Melyik szélességi körön fekszik B pont? A számítást külön lapon végezze!
Eredmény: d. sz. °

3.Hány kilométerre fekszik B pont A-tól? A számítást külön lapon végezze!
Eredmény:   km

4.Egy 1:80 000 000 méretarányú térképen mekkora távolságra lenne egymástól A és Bpont? A számítást külön lapon  végezze!
Eredmény:   cm

5.B pontból újra felszáll a repülőgép, és kelet felé halad pontosan 120°-ot C pontba. Melyik hosszúsági körön fekszik C pont? A számítást külön lapon végezze!
Eredmény: k. h. °

6.Milyen irányban kellene elindulnia a repülőnek, ha C pontból egyenesen vissza akarna térni a kiindulási állomására (Budapestre)?
Válasz:   felé.

7.Melyik kontinenseken fekszik B és C pont?
B pont:
C pont:

8.A kiindulási hely C ponttól egy 1:110 000 000 méretarányú földgömbön 14 centiméterre van. Mekkora ez a távolság a valóságban? A számítást külön lapon végezze!
Eredmény: km
2.Két világutazó – Péter és Zoltán – az egyik nevezetes időpontban, június 22-én csillagászati megfigyeléseket végez. Péter helyének földrajzi koordinátái: é. sz. 5°; k. h. 115°. Elemenként 1 pont1.Hány fokos szögben látja delelni a Napot Péter? A számítást külön lapon végezze!
 Eredmény:  fokos szögben.
 
2.Milyen irányban látja delelni a Napot Péter?
 Válasz:   irányban.
 
3.Zoltán ugyanezen a napon, Péterrel azonos hosszúsági körön, 42,5°-os szögben látja delelni a Napot a déli horizont felett. Melyik szélességi körön végzi a megfigyelést Zoltán? A számítást külön lapon végezze! Eredmény:   -i szélesség °
3.Oldja meg a vulkánossággal kapcsolatos feladatokat!
 a)Válaszoljon a vulkáni utóműködésekkel kapcsolatos kérdésekre!1)Mely vulkáni utóműködésre ismer a számokkal jelölt leírásokban? Írja a fogalmat a leírás utáni üres helyre!
1.100 °C feletti hőmérsékletű, főleg vízgőzből álló, de egyéb gázokat is tartalmazó kigőzölgés.
  Válasz:
2.Kénvegyületeket tartalmazó, általában forró kigőzölgés.
 Válasz:
3.Időszakosan működő, a forró vizet magasba lövellő forrás.
 Válasz:
4.Szén-dioxidot tartalmazó gázfeltörés.
 Válasz:
 
2)A fenti feladatban nem volt szó egy, hazánkban több helyen (pl. a Balaton-felvidéken) is előforduló vulkáni utóműködésről. Nevezze meg a vulkáni utóműködés termékét!
 Válasz:   víz
 
3)A vulkáni utóműködés a gazdaság számára is hasznosítható. Nevezzen meg három hasznosítási lehetőséget!
 
Válaszok: , ,  
b)Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a forrópontos vulkanizmussal kapcsolatos kérdésekre!Egészítse ki a kérdésekre adott válaszokat!

1.A kőzetlemezek mely részén, területén alakulhat ki a forrópontos vulkanizmus?
 Válasz: A kőzetlemezek  területein.

 2.Mit nevezünk forrópontnak?
 Válasz: Hosszú ideig fennálló magma   (köpenyben kialakuló hőoszlop), ami   a kőzetlemezt.

 3.Az ábrán szereplő vulkánok közül melyik a legidősebb? Írja a megfelelő sorszámot a négyzetbe!
 Válasz:

 4.Miért eltérő korúak az egyes vulkáni kúpok?
 Válasz: A hosszú ideig (akár több százezer / millió évig) fennálló magma feláramlás fölött a kőzetlemez , így a magma mindig más olvasztja át a kőzetlemezt, és a forró ponttól távolodva egyre vulkáni lánc alakul ki.

 5.Nevezzen meg egy példát forrópont felett keletkező vulkánra!
Válasz:  -szigetek vulkánjai
 
 
 
 
 
4.Válaszoljon a Föld légkörének kialakulásával kapcsolatos kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a Föld elsődleges, kozmikus eredetű őslégkörének két legfontosabb összetevőjét!
Válasz:   ,   
 
b)Hogyan került a Föld másodlagos légkörébe szén-dioxid és nitrogén?
 Válasz: A tevékenység során.
 
c)Hasonlítsa össze az ősidei (kb. 2,5 milliárd évvel ezelőtti) és a jelenlegi légkör szén- -dioxid-tartalmát! Írja a megfelelő relációs jelet a négyzetbe!
 
jelenlegi légköri CO2-koncentráció     2,5 milliárd évvel ezelőtti CO2-koncentráció
 
d)Melyik üledékes kőzet képződéséhez járult hozzá a légköri szén-dioxid?
Válasz:

 e)Melyik földtörténeti időbe n kezdődött meg a légköri ózon kialakulása?
 Válasz:

f) Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, amely lehetővé tette a légköri ózon kialakulását illetve megteremtette annak feltételét!
 Válasz:
5.Tanulmányozza az üvegházhatású gázok néhány jellemzőjét bemutató táblázatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezzen meg egy olyan légköri anyagot (összetevőt), amely bizonyítottan üvegházhatású, de nem szerepel a táblázatban!
Válasz:
 
b)Mely, az ipari forradalom előtt is a légkörben lévő üvegházgáz koncentrációja emelkedett a legnagyobb mértékben?
Válasz:
 
c)A táblázatban szereplő összetevők közül melyik kerül évente a legkisebb mennyiségben a légkörbe?
 Válasz:  
 
d) A légkörben lehet-e még az a dinitrogén-oxid (N2O) részecske, amely 1960-ban került a londoni Oxford téren a levegőbe? Válaszát indokolja!
 Válasz: Igen.
 Indoklás: Mert a tartózkodási ideje év, és 1960 óta   idő telt el máig.
 
Egy másik, légkörbe kerülő nitrogén vegyület, a nitrogén-dioxid (NO2) szintén súlyos környezetkárosodást okozhat. Nevezze meg ezt a környezetkárosító jelenséget!
 Válasz:   csapadék kialakulása.
 
e)Milyen eredetűek, honnan kerülnek a légkörbe a freongázok? Nevezzen meg két példát!
 
és/vagy    berendezésekben használt anyagok,  szórópalackok (spray-k) .
 
Az üvegházhatás fokozásán kívül milyen káros hatásuk van a légkörbe kerülő freonvegyületeknek?
Válasz: Hozzájárulnak az   vékonyodásához.
6.Oldja meg a tengerekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
 a)Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt vízrajzi elemeket!1. Fekete  - tenger
2. - tenger
3. - tenger
4.   - öböl
 
b)A következő állítások a térképvázlaton a számokkal jelölt földrajzi helyek vizére vonatkoznak. Írja az állítások után azt a sorszámot, amelyikhez az állítás kapcsolható!
 
1. Az innen származó víz sókoncentrációja a legnagyobb a számozott helyszínekről vett vízminták közül.   .  
2. A négy helyszínről vett minta közül ennek a víznek a legmagasabb a fagyáspontja. 2 
3. Beltengerhez kapcsolódó beltenger.   .  
4. Kisebb sótartalmát az alacsonyabb léghőmérsékletnek és a kismértékű párolgásnak, valamint a beömlő bővizű folyóknak köszönheti.   .
5. Sótartalma az erős párolgás és a bőséges csapadék egyensúlya miatt a világtengerek átlagához közelít.   .  
6. Partvidéke a kontinensének kőolajban egyik leggazdagabb lelőhelye.   .  
7. Két ősmasszívum egymástól távolodó kőzetlemezei között kialakuló árokrendszerben helyezkedik el.   .
7.Az alábbi ábra a napsugarak hajlásszöge és az övezetesség kialakulása közötti összefüggést mutatja be. A nyilak a napsugarak hajlásszögét mutatják. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.1. Hogyan nevezzük a napsugarak hajlásszöge alapján meghatározható övezetességi rendszert?
Válasz: .
2. Értelmezze az ábrát! Fogalmazza meg, hogyan határolhatók el az egyes övezetek a Nap delelési magassága, illetve a nappalok és az éjszakák váltakozása alapján!
Forró övezet: Évente legalább egyszer   delel a Nap.
Hideg övezet: Évente legalább egyszer vagy   a Nap.
Mérsékelt övezet: Mindig fölkel és lenyugszik a Nap, de sohasem .
 
3. Nevezze meg a forró és a déli mérsékelt övezet határát kijelölő szélességi kört!
Válasz:  

7.Az alábbi ábra a napsugarak hajlásszöge és az övezetesség kialakulása közötti összefüggést mutatja be. A nyilak a napsugarak hajlásszögét mutatják. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat!4. Mely tényezők módosíthatják a napsugarak hajlásszöge alapján kijelölt övezetek határait? Nevezzen meg három módosító tényezőt!
Válasz:   ,   ,
5. Az éghajlat meghatározó jelentőségű számos egyéb természetföldrajzi tényező, természeti jellemző kialakításában. Soroljon fel négy ilyen tényezőt, amelyek az éghajlattól függenek!
Válasz: Természetes   ,   , ,
 
6. Az éghajlat hatására a természeti és egyes társadalmi-gazdasági tényezők is övezetesen rendeződnek. Hogyan nevezzük az övezetességnek ezt a rendszerét?
Válasz: övezetesség.
8. Húzza az egyes csoportokat a nekik megfelelő fogalomhoz!  Elemenként 1 pont.


Gazdaságilag aktív népesség

Gazdaságilag inaktív (nem aktív) népesség
eltartottak
általános iskolás tanulók
foglalkoztatottak
munkanélküliek
van jövedelmük (pl. GYES, nyugdíj), de nem dolgoznak
9.Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a foglalkozási szerkezet változásával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.1.Határozza meg mi a foglalkoztatási szerkezet! Egészítse ki a választ!
A foglalkoztatási (foglalkozási) szerkezet azt mutatja meg, hogy az   keresők hogyan oszlanak meg a ágazatok (szektorok) (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás) között.

 2.Nevezze meg, hogy mely gazdasági ágazatokat jelölik az ábra nagybetűkkel jelölt görbéi!
A:
B:
C:

 3.Fogalmazza meg a foglalkozási szerkezet 1960 és 1990 közötti átalakulásának két fő jellemzőjét a grafikon alapján! Egészítse ki a választ!
A mezőgazdaságban dolgozók száma (1960-tól) fokozatosan  .
A szolgáltatásban dolgozók száma (az 1950-es évektől) gyorsan .

 4.Miért csökkenhetett az 1990-es évek után valamennyi ágazatban a foglalkoztatottak létszáma?
Nőtt a termelés , ezért   munkaerő kellett.
 

A kördiagram a GDP nemzetgazdasági ágazatonkénti megoszlását mutatja Magyarországon 2016-ban. Egészítse ki a jelkulcsot, nevezze meg az egyes színekkel, illetve számokkal jelölt ágazatokat!1.
2.
3.
10.Tanulmányozza Detroit népességszámának változását, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.1. Mely évtizedek közötti időszak nevezhető a város aranykorának a demográfiai folyamatok alapján?
 
  –   vagy az    –   közötti időszak.
Miért? Egészítse ki a választ!
Jelentősen nőtt a város .

 2. Mi volt a város gazdaságának alapja? Nevezze meg az iparágat!
Válasz:

 3. Mi az összefüggés a város népességszámának alakulása és az USA gazdaságának területi-szerkezeti átrendeződése között? Egészítse ki a választ!
Válasz: A hagyományos   körzet a gyártási technológiai átalakulás miatt   került →   szűntek meg → jelentős volt az .
 
4. Melyik iparvidékhez tartozik a város?
Válasz:   körzet.
11.Válaszoljon a kérdésekre a szemelvény elolvasása után! Elemenként 1 pont.1. Miért lehet kedvelt hajózási útvonal a kibővített Panama-csatorna? Egészítse ki a választ!
Rövidebb az , nagyobb    is használhatják.

 2. Melyik útvonalon várható nagy forgalomnövekedés?
a -öbölbe irányuló útvonalon.
 
 3. Miért?Egészítse ki a választ!
  héttel rövidebb a tengeri út, mint a -csatornán át.
 
 4. Melyik útvonal szerepe csökkenhet ezzel?
A -csatornán át történő hajózásé.
 
 5. A Mexikói-öböl mely kikötőjének nőhet meg a hajóforgalma a cikk alapján?
Válasz:

 6. Milyen gazdasági előnye származik a csatorna használatából a Szuezi- és a Panama-csatornát üzemeltető országoknak?
Válasz:    

 7. Melyik ország tartja fenn a Szuezi-csatornát?
Válasz:
12.Az alábbi információk alapján válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.Hogyan nevezik összefoglaló néven a szövegben szereplő területeket?
Válasz: .

 Miért települ ide sok cég? Egészítse ki a választ!
Válasz: Az ott bejegyzett (off-shore) cégek számára , esetenként biztosítanak, így ezek a cégek törvényesen mentesülhetnek az   alól.
13.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a térképvázlatban kisbetűvel jelölt vízfolyásokat!
 
a.
b.
c.
d.
e.
 
b) Írja be annak a folyónak a betűjelét, amelyik a Duna bal oldali mellékfolyója!
Betűjel:
c)A térképvázlatban jelölt városok közül melyikre vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a megfelelő várost jelölő számot és a város nevét az üres helyekre!1.Ebben a városban működik az ország egyetlen cukorgyára. A város száma:   A város neve:

2.A „hűség városának” is nevezik. A város száma:    A város neve:

3.Nyugat-dunántúli megyeszékhely, nevét a várost érintő folyóról kapta. A város száma:   A város neve:

4..A Dél-Alföld régió központja. A város száma:    A város neve:

5.Egyetemi város, a református vallás jelentős hazai központja. A város száma: A város neve:

6.Ez az alföldi város mezőgazdasági, élelmiszeripari központként vált ismertté, de napjainkra a gépkocsigyártás vált a meghatározó gazdasági ágává. A város száma:   A város neve:

7.A Vértes és a Gerecse találkozásánál fekvő város fejlődését az egykori bányászat alapozta meg. A város száma:   A város neve:

8.A szőlő és a bor városa, de fontos történelmi emlékhely is. A város száma:   A város neve:
 
9.A város idegenforgalmi látványosságai közé tartozik a szépen felújított diósgyőri vár és a barlangfürdő. A város száma:   A város neve:
14.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat!
a.   
b.
c.
d.
e.
 
b)Melyik vízi útnak a részei a b és c betűvel jelölt folyók?

 Válasz: A   vízi úté.
 
c)Melyik nagy kikötőváros fekszik a b jelű folyó torkolatában?
Válasz:

  
d)Mi a gazdasági haszna a b és c betűvel jelölt folyókon át vezető vízi útnak? Fogalmazzon meg két előnyt!Egészítse ki a válaszokat!
Lehetővé teszi a   két tenger között.   összeköttetés az országok között.
 

e)A térképvázlaton szereplő vízi út mellett található, de a térképvázlaton egy kivételével nem bejelölt városok közül melyekre vonatkoznak a következő megállapítások? Nevezze meg a városokat!1. A vízi út partján fekvő főváros, országa nem tagja az Európai Uniónak.
2. Több nemzetközi szervezet, például: az OPEC székhelye is ebben a fővárosban van.  
3. Különleges szépségű dómja mellett vegyiparáról (Bayer Művek) és autógyártásáról (Ford) híres.
4. Főváros, melynek jelentős kőolajfinomítója és autógyára (Volkswagen) is van.
 
f)Nevezze meg a térképen az alábbi számokkal jelölt városokat! Döntse el, hogy az ország, amelyben a város fekszik tagja-e az euróövezetnek! Írjon I betűt, ha igen, és N betűt, ha nem tagja!
 
1. város:           Az ország, amelyben található, tagja-e az euróövezetnek?: 
2. város:    Az ország, amelyben található, tagja-e az euróövezetnek?:
3. város:      Az ország, amelyben található, tagja-e az euróövezetnek?:
4. város:        Az ország, amelyben található, tagja-e az euróövezetnek?:
5. város:        Az ország, amelyben található, tagja-e az euróövezetnek?:
6. város:     Az ország, amelyben található, tagja-e az euróövezetnek?:
15.Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a római számmal jelölt országokat és fővárosukat!
 
I. ország:          főváros:
II. ország:        főváros:
III. ország        főváros:
 
Mi a közös gazdasági, társadalmi, politikai jellemzője az I. és a II. számmal jelölt ország fővárosának?
Válasz: Nem a   az ország gazdasági központja.
 
b)Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt folyókat illetve tavat!

a.
b.
c.
d.
15.Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.c)Nevezze meg a számokkal jelölt városokat! Írja a városok neve után a rájuk jellemző gazdasági tevékenység betűjelét! Írjon X-et azok után a városok után, amelyekhez nem tud tevékenységet kapcsolni!
a) filmipar
b) repülőgépgyártás
c)nemzetközi pénzügyi, tőzsdei szolgáltatások
d)vegyipar e)űrkutatás
 
1. város neve: Miami  tevékenység betűjele:
2. város neve:  San Francisco  tevékenység betűjele:
3. város neve: Los Angeles   tevékenység betűjele: 
4. város neve:  Houston  tevékenység betűjele:
5. város neve:  New Orleans  tevékenység betűjele:
6. város neve:  Atlanta   tevékenység betűjele:
7. város neve:  Washington   tevékenység betűjele:
8. város neve:   Chicago  tevékenység betűjele:
9. város neve:   New York tevékenység betűjele:
 
Válaszoljon a várost jelölő szám beírásával!
 −Közelében jött létre a Szilícium-völgy:
 −Az ENSZ székhelye: 
 
16.Olvassa el a szemelvényt, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.Egészítse ki a kérdésekre adott válaszokat!

 1.Mivel magyarázható a novembertől februárig tartó csapadékos időszak kialakulása?
Ebben az időszakban kerül a szélrendszer felszálló  ágának hatása alá a terület.

 2.Melyik éghajlati övben helyezkedik el a nagyváros?
Az   övben.

 3.Igazolja a cikk alapján, hogy kiszámíthatatlanná vált a csapadékos időszak csapadékmennyisége is!
Novemberben (a csapadékos évszakban) rendelték el a .

 4.Hogyan lehetne mérsékelni a csökkenő vízmennyiség okozta problémát? Fogalmazzon meg egy javaslatot!
módszerek alkalmazása.

 5.Mi lehet a társadalmi következménye a szemelvényben olvasható problémának?
,   kialakulása.
17.A táblázat a Pireneusokban található síközpont várható hómennyiségének változását tartalmazza a hőmérsékletváltozás függvényében. Tanulmányozza a táblázatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.1.Melyik az a magasság, ami alatt már biztosan veszélyezteti a sítúrizmust a felmelegedés? Írja be a helyes válasz betűjelét az üres négyzetbe!
A: 2450 m
B:2300 m
C:1900 m
D:2151 m
Válasz:

 2.A változások ismeretében melyik síterepen tervezne hosszú távú fejlesztést? Indokolja választását! Síterep:
Indoklás: Mert a hőmérséklet emelkedése   a magasan fekvő pályákat, illetve az alacsonyabban fekvő pályák is   maradnak.

 3.Melyik síterepen és milyen magasság felett lehet mesterséges eszközökkel teljes mértékben ellensúlyozni a felmelegedés okozta problémát?
Síterep:  
Magasság:   m felett

 4.Hogyan mérsékelhető a klímaváltozás okozta kedvezőtlen változás a pireneusi síterepeken?  Egészítse ki a választ!
mesterséges ,   kell telepíteni a síterepet

A foglalkozás befejeződött.

0