Hold
0/12 Pont
Álláspont
0/9 Pont
Felszínformák
0/18 Pont
Ciklonok
0/10 Pont
Vízjárás
0/9 Pont
Városok
0/6 Pont
Éghajlat
0/14 Pont
Egyesült Királyság
0/7 Pont
Városfejlődés
0/9 Pont
Pénzügy
0/3 Pont
Gazdaság
0/15 Pont
Topográfia
0/9 Pont
Dél-afrikai Köztársaság
0/7 Pont
Topográfia
0/29 Pont
Európa
0/4 Pont
Topográfia
0/28 Pont
Zöld Fal
0/16 Pont
1. Válaszoljon a Hold mozgásaival kapcsolatos kérdésekre! Elemenként 1 pont.
a) Hogyan helyezkednek el a holdfogyatkozásban szerepet játszó égitestek a jelenség kialakulásakor? Írja az égitestek nevét megfelelő sorrendben!
  ,   ,
 
b) Melyik holdfázis idején alakulhat ki holdfogyatkozás?
Válasz:
 
c) Miért nincs minden alkalommal holdfogyatkozás ebben a holdfázisban?
Válasz: Mert a   (Nap körüli) pályája és a    (Föld körüli) pályájának síkja nem esnek egy síkba.
 
d) A Hold a Föld és a Nap egymáshoz viszonyított helyzete hatással van a tengerjárás alakulására is. Írja be a sorszámok után a szövegből hiányzó fogalmakat!
 
A holdfázisok közül 1. ............................................ és 2. .............................................. idején az átlagosnál nagyobb dagályszint alakul ki, amit 3. ........................... nak/nek nevezünk. A/az 4. ............................ és a/az 5. ........................... idején viszont az átlagosnál kisebb a dagály magassága. Ez a/az 6. .................... .
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Oldja meg az álláspont meghatározásával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Fogalmazza meg, mit jelent a térképészetben az álláspont!
A   helyzet azonosítása a térképen.

c) Nevezze meg a műholdak segítségével történő helymeghatározás eszközét!Válasz:
b) Állítsa logikai sorrendbe az álláspont meghatározásának lépéseit! 


A valós északi irány meghatározása.
A vonalak metszéspontjának kijelölése.
A térkép tájolása.
A tereptárgyak és a térképi jelek összekötése képzeletbeli, illetve a térképen meghúzott vonallal.
Álláspont
A kijelölt tereptárgy térképi jelének azonosítása a térképen.
Tereptárgyak kijelölése a terepen.
3. Tanulmányozza a felszínformákat bemutató képeket, majd egészítse ki a táblázat hiányzó mezőit! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kép sorszáma: 1.  A felszínforma neve:     A kialakító külső erő:      Írjon É betűt, ha építő és P betűt, ha pusztító munka alakította ki!:
 
A kép sorszáma: 2.   A felszínforma neve: A kialakító külső erő: Írjon É betűt, ha építő és P betűt, ha pusztító munka alakította ki!:


A kép sorszáma: 
3.  A felszínforma neve: A kialakító külső erő:   Írjon É betűt, ha építő és P betűt, ha pusztító munka alakította ki! :

A kép sorszáma: 4. A felszínforma neve:   A kialakító külső erő:   Írjon É betűt, ha építő és P betűt, ha pusztító munka alakította ki!:
 
A kép sorszáma: 5. A felszínforma neve:   A kialakító külső erő: Írjon É betűt, ha építő és P betűt, ha pusztító munka alakította ki!:
 
A kép sorszáma: 6.  A felszínforma neve:    A kialakító külső erő:   Írjon É betűt, ha építő és P betűt, ha pusztító munka alakította ki!:
4.Olvassa el az újságcikket, majd az újságcikk és saját ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre! Írja az állítás elé a dőlt betűvel szedett válaszlehetőségek közül az egyetlen helyes válasz betűjelét! Elemenként 1 pont.1.Az atlanti térségben kialakuló trópusi ciklonokat A) hurrikánnak / B) cunaminak / C) tornádónak nevezzük.
2. A Dorian A) először a Bahama-szigeteket érte el, majd tovább haladt a Floridai-félsziget felé / B) a Mississippi-alföld középső térségéből a Mexikói-öböl felé haladt / C) a Mexikói-öbölből a Karib-tenger irányába haladt.
3.A trópusi ciklonok vonulási sebessége a jövőben A) egyre nagyobb lesz / B)jelentősen nem változik / C) egyre kisebb lesz.
4.A trópusi ciklonok kifejlődésének időtartama a jövőben várhatóan A) nő / B)érdemben nem változik / C) csökken.
5.A jövő trópusi ciklonjainak vízgőztartalma a napjainkban jellemzőhöz képest A)a légnyomás csökkenés következtében magasabb / B) a hőmérséklet-emelkedéssel összefüggésben magasabb / C) az örvénylő mozgás sebességének növekedése miatt alacsonyabb lesz.
6.A trópusi ciklonok közepén kialakuló alacsony légnyomás A) ellensúlyozza a tenger vízszintjének emelkedését / B) hozzájárul a tenger vízszintjének tartós emelkedéséhez / C) a tenger vízszintjének átmeneti emelkedését idézi elő.
7.A légkör felmelegedése az atlanti térségben A) a csapadékmennyiség növekedésével és hosszabb esőzéssel járhat / B) hosszan elnyúló csapadékmentes időszakokat eredményez / C) a globális légkörzés felgyorsulását eredményezi.
8.A trópusi viharokat szélsebességük szerint jelenleg A) öt / B) hat / C) kétkategóriába soroljuk.
9.A sarki jég olvadása megváltoztatja a magas és az alacsony földrajzi szélességek közötti légcserét: A) felgyorsítja / B) lelassítja / C) leállítja azt.
10.A trópusi ciklonok viharos szele által felkorbácsolt magasvíz, az ún. A) cunami / B) vihardagály / C) hullámtörés a partokon hatalmas pusztítást okoz.
5. Oldja meg a folyók vízjárásával kapcsolatos feladatokat! A diagram egy folyó vízhozamát és a vízgyűjtő területére hullott csapadék mennyiségét ábrázolja. Elemenként 1 pont.a) Fogalmazza meg, hogy mi a vízjárás!
A folyók   váltakozása.
Milyen vízjárású a diagramon szereplő folyó?
  vízjárású.
 
b) Mi okozhatta a tavaszi (március-áprilisi) és mi a nyári, kora őszi áradásokat?

A tavaszi árvizet a   okozza.
 A nyári, kora őszi árvizet a   okozza.
c)Válaszoljon a kérdésekre a kép alapján! A képen szereplő ház a vázlaton ábrázolt folyó egyik partján áll. Melyik kör mutatja a ház helyét? Ha a felső, akkor írjon F betűjelet, ha az alsó, akkor A betűjelet a válaszhoz!Válasz:   
 
Milyen két veszéllyel kell számolniuk a ház tulajdonosainak? Indokolja a válaszát!
Veszély: .
Indoklás: A folyó   partfalú.
 
Veszély: Árvíz idején alá kerülhet.
Indok: Közvetlen   épült a ház.
6.Á llítsa csökkenő sorrendbe a megadott szempontok alapján az egyes városokra, területekre jellemző értékeket! Figyeljen arra, hogy mindig a legnagyobbal, a leghosszabbal, a legtöbbel stb. kezdje! Pontot csak hibátlan sorrendért kaphat.
 
a) A vízszintes felületre érkező napsugarak beesési szöge (hajlásszöge) karácsonykor (december 25-én)


Szentpéterváron
Kijevben
Minszkben
Murmanszkban
6. Állítsa csökkenő sorrendbe a megadott szempontok alapján az egyes városokra, területekre jellemző értékeket! Figyeljen arra, hogy mindig a legnagyobbal, a leghosszabbal, a legtöbbel stb. kezdje! Pontot csak hibátlan sorrendért kaphat.

b) Az ugyanakkora méretű ablakon besütő napsugarak által megvilágított vízszintes felület (nagysága) a nyári napfordulón


Bernben
Hamburgban
Reykjavíkban
Athénban
6. Állítsa csökkenő sorrendbe a megadott szempontok alapján az egyes városokra, területekre jellemző értékeket! Figyeljen arra, hogy mindig a legnagyobbal, a leghosszabbal, a legtöbbel stb. kezdje! Pontot csak hibátlan sorrendért kaphat.

c) Azonos magasságú zászlórúd árnyékának hossza a vízszintes felületen a tavaszi napéjegyenlőség napján helyi idő szerint 14 órakor


Ottawában
Caracasban
Havannában
Atlantában
6.Állítsa csökkenő sorrendbe a megadott szempontok alapján az egyes városokra, területekre jellemző értékeket! Figyeljen arra, hogy mindig a legnagyobbal, a leghosszabbal, a legtöbbel stb. kezdje! Pontot csak hibátlan sorrendért kaphat.

 d) A nappal hossza december 21-én


Prágában
Oslóban
Abujában
Kairóban
6. Állítsa csökkenő sorrendbe a megadott szempontok alapján az egyes városokra, területekre jellemző értékeket! Figyeljen arra, hogy mindig a legnagyobbal, a leghosszabbal, a legtöbbel stb. kezdje! Pontot csak hibátlan sorrendért kaphat.

 e) Egy év során a leghosszabb nappal időtartama (hossza)


a Kongó-medencében.
a Lengyel-alföldön,
a Skandináv-félsziget északi részén,
az Appennini-félsziget déli részén.
6.Állítsa csökkenő sorrendbe a megadott szempontok alapján az egyes városokra, területekre jellemző értékeket! Figyeljen arra, hogy mindig a legnagyobbal, a leghosszabbal, a legtöbbel stb. kezdje! Pontot csak hibátlan sorrendért kaphat.

 f) Az évszakok száma


a forró övezeti monszunéghajlaton
az egyenlítői éghajlaton
a tundraéghajlaton
a mérsékelt övezeti monszunéghajlaton
7. Hasonlítsa össze a mérsékelt övezeti és a forró övezeti sivatagi éghajlatot! Írja az állítások sorszámát a megfelelő helyre! Két állítás egyik éghajlatra sem jellemző, írja ezen állítások sorszámát az üres négyzetekbe! Elemenként 1 pont.

 1.A Föld legnagyobb kiterjedésű, globális léptékű sivatagjainak éghajlata.
2.Az évi közepes hőingás viszonylag kicsi (10-18 oC).
3.A hőmérséklet jelentős mértékű éjszakai csökkenését a kismértékű kisugárzás okozza.
4.A sivatagi éghajlat kialakulásában lényeges szerepet játszik a leszálló légáramlás.
5.A nyári forróságban gyakoriak a nagy kiterjedésű, akár több hétig is tomboló erdőtüzek.
6.A tengerektől távol fekvő, hegységekkel körbezárt medencékben alakul ki.
7.Az ilyen éghajlatú tájak nagyon fontos vízforrásai a felszín alatti vizek.
8.Ilyen éghajlata van például a Góbinak.
9.Az ilyen éghajlaton jellegzetes gazdálkodási forma az oázisgazdálkodás, aminek tipikus termesztett növénye a datolyapálma.
10.Az ilyen éghajlaton a felszínt jellemzően az aprózódás és a szél formálja.
11.A téli hónapok havi átlaghőmérséklete fagypont körüli is lehet.
12.Az év során négy évszak váltakozik.
13.Az ilyen éghajlatú tájakon a hegységek lába kőzettörmelékbe burkolózik.
14.A (kevés) csapadék eloszlása szélsőséges és kiszámíthatatlan.Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat:   , , ,

Forró övezeti sivatagi éghajlat:   ,   ,

Mindkettő: , ,   ,   ,
 
Egyik sivatagi éghajlatra sem jellemző:   ,
8. Tanulmányozza az Egyesült Királyságba érkező bevándorlókkal foglalkozó ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Hányszorosára nőtt az Európai Unióból érkezők aránya a teljes népességhez képest az ezredfordulótól 2016-ig?
A -szorosára.

b)Hogyan alakult a nem uniós tagállamokból érkező bevándorlók aránya a teljes népességhez viszonyítva 2011 és 2016 között?
Válasz: .

c)Egészítse ki az alábbi mondatot! 
2016-ban a teljes népességben minden    -dik ember bevándorló volt az Egyesült Királyságban.

d)A bevándorlók hány százaléka érkezett az Európai Unióból 2000-ben az Egyesült Királyságba?
Válasz: %

e)Miért lehet kedvelt célország az EU-tagországok lakossága számára is az Egyesült Királyság? Fogalmazzon meg egy okot!
Magas   és  magas .

f) Milyen politikai döntés alakíthatja át alapjaiban az eddigi bevándorlási folyamatot napjainkban?
Az Egyesült Királyság   az EU-ból.
9. Olvassa el szövegrészletet, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a) Nevezze meg a városfejlődés szakaszait a leírások alapján!

1. A lakosság már nem elégszik meg azzal, hogy a város környéki zöldövezetbe költözik. Jelentős tömegek költöznek a nem távoli, nyugodtabb és egészségesebb környezetet biztosító falvakba.

2. Az ipari forradalom után nem csak magának a településnek a népessége növekedett, de a jobb életkörülmények reményében a falvak népességének egy része is a városba költözött.

3. A városok lepusztult belső területei a felújítás után ismét vonzó lakóhellyé válnak, és megindul a visszaköltözés.

1. Városfejlődési szakasz neve:
2. Városfejlődési szakasz neve:
3. Városfejlődési szakasz neve:
b)Fogalmazza meg, mi az agglomeráció!Válasz: A (központi) város és   együttese.

Nevezze meg az agglomerációra jellemző településtípusok egyikét!
Válasz:
 
c)Fogalmazza meg, hogy mi a különbség a városodás és a városiasodás között!
A városodás a városi   / a városok   növekedését jelenti, míg a városiasodás a városokra jellemző   és   kialakulását.
10.Az alábbi táblázat a devizák egymásban kifejezett értékét mutatja be, azt, hogy az első oszlopban feltüntetett deviza 1 egysége mennyit ér a többi oszlopban szereplő devizában kifejezve. Elemenként 1 pont.
Ezek szerint 1 magyar forint az adott napon 0,0031 eurót ért, és 1 euró 325,6733 forintot. (HUF – magyar forint, CHF – svájci frank, EUR – euró, USD – amerikai dollár, GBP – angol font, JPY – japán jen)a) Hány fontot kapunk, ha 50 USA-dollárt váltunk be a bankban? Az eredményt egész számra kerekítve adja meg!A számítást külön lapon végezze! 
Eredmény: angol fontot.
 
b) Kati és Gabi külföldi valutában tartotta spórolt pénzét. Kati svájci frankban, Gabi euróban. Mind a ketten egy-egy 100-as címletű valutát váltanak be forintra. Ki kap több pénzt az átváltáskor? (A pénzváltó nem számít fel kezelési költséget.) A számítást külön lapon végezze!
  kap több pénzt.
Mikor alakulhatna ki olyan helyzet, hogy hasonló összegek beváltása mellett a másik lány kapna több pénzt?
Ha svájci frank   az euróhoz képest.
11. Tanulmányozza az ábrákat és a táblázatot, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írja az állítások sorszámát a feladatok alatt a megfelelő helyre! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

1. Az E7 (feltörekvő) gazdaságok 2050-ben a világ GDP-jéből körülbelül 70%-kal részesednek.
2. 2016-ban az Amerikai Egyesült Államok gazdasági teljesítménye (vásárlóerő-arányosan számított GDP-je) több mint kétszerese volt Indiáénak.
3. Brazília gazdasága a 2016-2050 közötti évtizedekben folyamatosan nő.
4. 2050-ben a világ öt legnagyobb gazdasága közül négy az E7 (feltörekvő) gazdaságokból kerül ki.
5. Az EU-27 gazdasága 2016 és 2050 között minden évtizedben a világátlagnál lassabban fejlődik.
6. India gazdasága (vásárlóerő-arányosan számított GDP-je) 2016 és 2050 között körülbelül 15%-kal nő.
7.2031-től Brazília gazdasága nagyobb mértékben fejlődik, mint Kínáé.
8.2050-ben Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága, és a világ GDP-jének kb. 20%-t adja majd.
9.Az EU-27 részesedése a világ GDP-jéből 2050-re 6%-kal csökken.
10.Az Amerikai Egyesült Államok vásárlóerő-arányosan számított GDP-je 2021–2030 között csökken a 2016–2020 közötti időszakhoz viszonyítva.
11.India gazdaságának (vásárlóerő-arányosan számított GDP-jének) növekedési üteme az ábrázolt évtizedek alatt majdnem felére csökken, ennek ellenére még mindig a legdinamikusabb marad.
12.2016 két legnagyobb gazdaságának a világgazdaságból való együttes részesedése 2050-re kis mértékben nő. 13.2016-ban a világ tíz legnagyobb gazdasága közül három az Európai Unió elődjének számító Európai Gazdasági Közösség (EGK – 1957, Római Szerződés) alapító tagja volt.
14.Oroszország gazdaságának nagysága (vásárlóerő-arányosan számított GDP-je) 2016 és 2050 között nem változik. 15.2050-ben az EU-27 és az Amerikai Egyesült Államok gazdaságai együttesen is csak minimálisan haladják meg Kína gazdaságának részesdését a világ GDP-jéből.IGAZ állítások: , , , , , , , ,  
HAMIS állítások: , , , , ,
12.Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)Az alábbi állítások, földrajzi nevek – néhány kivételével – a térkép számokkal és betűkkel jelölt részeihez kapcsolódnak. Írja a fogalmak, állítások elé a térkép megfelelő betűjét vagy számát! Írjon X jelet az elé az állítás elé, amelyikhez nem tartozik a térképen jelölt földrajzi fogalom! A térképen a számok vízrajzi elemeket, a betűk tájat vagy országot jelölnek.  Afrika legmélyebb tava
A térképen ábrázolt országok közül a legnagyobb kőolajkészlettel rendelkezik
Csád
  Fővárosa Lagos
Kenya X Kilimandzsáró
  Teleki-vulkán
Deltatorkolattal ömlik az Indiai-óceánba


b)Nevezze meg, mit jelöl a térképen a 2-es szám és az I betű!
2. -tenger
I:   (sziget)
13. Oldja meg a Dél-afrikai Köztársasággal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.

 a)Egy jegyzetfüzetbe beírt szöveg sajnos eltépődött. Annyit tudunk, hogy a mondatok első fele igaz, a második fele azonban lehet, hogy máshoz tartozik, ezért nem minden esetben igazak a teljes mondatok. Írjon X-jelet a teljesen igaz  és N betűjelet a nem teljesen igaz megállapítások elé!   1.A Fokváros és környékén uralkodó mediterrán éghajlaton: a legtöbb csapadék május–október között hullik, az év többi részében jóval kevesebbet esik az eső.
   2.Az országban húzódó magasföld hegységei: az észak-afrikai Atlasszal hasonló földtani szerkezetűek és korúak.
   3.Mivel Fokváros földrajzi hosszúsága csaknem teljesen megegyezik a magyar főváros földrajzi hosszúságával,: ezért a két város helyi ideje közötti különbség pontosan 12 óra.
   4.Az ország szinte teljes egészében a szoláris mérsékelt övezetben fekszik,:  ennek ellenére a belső száraz területein forró övezeti sivatagi éghajlat uralkodik.
   5.Az ország hosszú, tagolatlan tengerpartján: két óceán is „osztozik”.
b)Válaszoljon az állításokhoz kapcsolódó kérésekre!1.Az ország az I. világháború után vált függetlenné, majd a Brit Nemzetközösség tagja lett. A faji megkülönböztetés politikája (apartheid) miatt azonban 1961-ben kilépett a szervezetből.
Melyik nagyrasszba tartozik az ország népességének nagyobb hányada?
Válasz: .

2.A Dél-afrikai Köztársaság a kontinens legfejlettebb országa, a kontinens vezető gazdasága.
Mely gazdasági tevékenységből származnak az ország legfőbb kiviteli termékei?
Válasz: .
14. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg Románia római számokkal jelölt szomszédos országait!
I.:
II:
III.:
IV.:
 
b)Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi elemeket!

 
a)
b)
c)
d)
e)
c)Nevezze meg a térképen számokkal jelölt városokat, majd írja a négyzetbe a megfelelő leírás betűjelét!
A)Az ország fővárosa.
B)A Maros menti város a Székelyföld gazdasági, kulturális központja.
C)Erdély „fővárosa”.
D)A kőolajbányászat legjelentősebb központja az országban.
E)Vegyiparáról ismert település a Körös partján.
F)Az ország legnagyobb vaskohászati központja.
G)Sokoldalú gépipari központ a Kárpátok „kanyarulatában”.
H)A gépgyártás központja a Maros partján.
I)Az ország legfontosabb tengeri kikötője.
J)A Marostól délre elterülő Bánság ipari és kulturális központja.1. Város:    Betűjel:
2. Város:   Betűjel:
3. Város:   Betűjel:
4. Város: Betűjel:
5. Város:   Betűjel:
6. Város:   Betűjel:
7. Város:   Betűjel:
8. Város:   Betűjel:
9. Város:   Betűjel:
10.Város:    Betűjel:
15. E urópa mely városaiból érkezhettek a következő üdvözletek? Írja a város nevét a szövegek utána az üres helyre! Elemenként 1 pont.
 a) Üdvözlet a történelmi hangulatú fővárosból. Megnéztük a római kori emlékeket, különösen a Colosseum volt lenyűgöző. Délután a Vatikánba megyünk.

b) Éppen most jöttünk ki egy divatbemutatóról és egy parfüm üzletbe igyekszünk. Még mindig szomorú látvány a Szajna szigetén épült Notre Dame katedrális leégett tetőszerkezete.

c) Érdekesek a cölöpökre épült házak és hangulatosak a házak között futó csatornák, amelyeken csónakok, kishajók és persze a híres gondolák viszik az utasokat. Szerencsénk volt, mert bár a híradásokban ezt jelezték, de a város főterét a Szent Márk teret nem borította el a tengervíz.

d) Megnéztük a forgalmas kikötőt. Az Elba tölcsértorkolatában fekvő nagyváros már a középkorban fontos kereskedelmi központ volt. Napjainkban az ország sokoldalú gazdasági, kulturális és tudományos centruma. 
16. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt tájakat, és írja melléjük jellegzetes felépítő kőzetük nevét!
 1. Táj neve: Jellemző felépítő kőzete:
2. Táj neve: -hegység Jellemző felépítő kőzete: kristályos
3. Táj neve:  -hegység Jellemző felépítő kőzete:
4. Táj neve: Jellemző felépítő kőzete:
5. Táj neve: -hegység Jellemző felépítő kőzete:
6. Táj neve: medence Jellemző felépítő kőzete:
7. Táj neve: (hegység)Jellemző felépítő kőzete:
8. Táj neve: (táj) Jellemző felépítő kőzete:
9. Táj neve:   (hegység) Jellemző felépítő kőzete:
10. Táj neve: -hegység Jellemző felépítő kőzete:
16. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
b)Mikor keletkezett a térképvázlaton az alábbi számokkal jelölt tájak kőzetanyaga? Írja a tájak sorszámát a megfelelő idő vagy időszak neve mellé a táblázatba! 
1.Börzsöny
2.Soproni-hegység
3.Visegrádi-hegység
5.Velencei-hegység
6.Tapolcai-medence
7.Bükk
9.Aggteleki-karszt
10.Villányi-hegységÓidő:   ,
Középidő:   ,   ,
Újidő - harmadidőszak:   ,   ,
Újidő - negyedidőszak
17. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Mi a célja az erdősáv telepítésének ezen a területen?
Az   megállítása.
b)Hol található a terület? Határozza meg a földrajzi helyzetét!
Afrikában a Szaharától .
c)Nevezze meg a terület éghajlatát!
Válasz: éghajlat.
Mi jellemző a szemelvényben szereplő terület erre az éghajlatra? Írja be az üres négyzetbe a helyes adatok betűjelét!
Évi középhőmérséklete:
A.20-22oC
B.22-28 oC
C.29-36 oC
Betűjel:

Évi csapadék mennyisége:
A.1500 mm-nél több
B.1200-1500 mm
C.700-1200 mm
D.250-700 mm
Betűjel:
d)Mely tényezők okozzák azt a környezeti problémát, ami az erdősáv telepítésének ötletét adta? Nevezzen meg egy-egy természeti és társadalmi okot!Természeti ok: .
Társadalmi ok: Gyorsan növekvő népesség .
e)Válassza ki azt a két növényt, amelyek telepítése alkalmas lenne a „Zöld Fal” kialakítására! Írja be a kiválasztott növény betűjelét az üres négyzetbe!Betűjelek:   és 
f)A fiatal erdősávot öntözni kell, ahhoz, hogy a fák megnőjenek. A képeken egy-egy öntözési módot lát. Melyiket választaná az erdősáv öntözésére? Írja be a betűjelét az üres négyzetbe! Válaszát indokolja!Betűjel:
Indoklás: A   hatékonyabb, mert a   jut a víz.
g)Fogalmazzon meg 2-2 érvet a „Zöld Fal” építése mellett és ellen!Érvek mellette:
Megfékezi a   terjeszkedését
Megfékezi a pusztítását

Érvek ellene:
  a telepítés.
Sok öntözővizet igényel, amit inkább   termesztésére kellene használni.
A foglalkozás befejeződött.

0