Cím
0/0 Pont
A középkori vár szerepe és jelentősége
0/0 Pont
Esztergom és Visegrád
0/0 Pont
10. Élet a várban

Esztergom vára a 12. században.
 
A vár nevére kattintva még több rekonstrukciós képet tudsz megnézni a várról.


Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Mik voltak a királyi várak élére állított grófok vagy ispánok feladatai?
(Négy helyes válasz.)
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Értékálló arany és ezüstpénzt verettek a kereskedelem fellendítése érdekében.
Begyűjtötték az adókat.
Újabb területek megszerzésért indítottak hadjáratokat.
Intézték a várbirtok gazdasági és jogi ügyeit.
Felügyelték a várban és vár környékén működő papok tevékenységét.
Felügyelték a várhoz tartozó területek rendjét.
Vezették a vár haderejét.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Igaz vagy hamis?

 A királytól kapott saját földbirtokot örökölhették az utódok.Hamis
Igaz
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Mit kaphattak a lovagok a szolgálatukért?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Kik művelték meg a földeket?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Nézd meg avideót és oldd meg a feladatokat!
Egészítsd ki az Esztergom váráról szóló ismertetés a hiányzó szavakkal!


római
Géza
germán
reneszánsz
gótikus
deszkapalánkkal
erőddé
földsáncokkal
István
bazilikává

Esztergomot 
-
 alapította. Alapjai egy 
-
 erőd romjaira épült. Később 
-
 erősítették meg a védelmét. A 12. században 
-
 palota is épült. A 14-16 század között 
-
 érseki palotává változott. A török kor idején korszerű 
-
 alakították.

Nézd meg avideót és oldd meg a feladatokat!
Milyen funkciókat látott el egyszerre egy középkori lakótorony?
 (Négy jó válasz.)
 
Esztergom vára a 12. században. Előtérben a lakótorony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kincstár
Védelem
Raktár
Templom
Lakhely
Műhely
Istálló
A foglalkozás befejeződött.

0