Cím
0/0 Pont
Horthy, a kormányzó
0/0 Pont
Revízionizmus
0/0 Pont
Bethlen István miniszterelnöksége
0/0 Pont
10. A politika irányai

Horthy a kormányos. Manno Miltiades plakátja 1919-ből.
Melyik évben készült a plakát? Kösd össze a plakátokat a megfelelő felirattal!
Segítenek a plakátok egyes részletei és a plakátok üzenetei.

1
2
3
1919, Tanácsköztársaság
1918, őszirózsás forradalom
1920, Horthy-korszak
Rassay Károly ellenzéki politikus visszaemlékezése a Horthy Miklós kormányzóvá választását megelőző vitáról:
 
 "A választás előtt mindkét párt értekezletet tartott. A kisgazdapártban Rubinek Gyula szerelte le a Horthy megválasztása elleni állásfoglalást. A keresztény párt értekezletén maga Huszár miniszterelnök vállalta ezt a szerepet. Ezen az értekezleten magam is jelen voltam. A párt Apponyi jelöléséhez ragaszkodott. Huszár Károly felolvasta Apponyi hozzá intézett levelét, amelyben arra való hivatkozással hárította el megválasztását, hogy semmiféle karhatalom nem áll rendelkezésére, mert azzal Horthy rendelkezik. Ezen az alapon azt ajánlotta, hogy a polgárháború elkerülése céljából a párt fogadja el Horthyt, mint kormányzót."
 

Apponyi Albert szerint mi volt az a körülmény, ami leginkább Horthy Miklós megválasztása mellett szólt?


Horthy Miklós volt a Nemzeti Hadsereg fővezére
Horthy Miklós a Tanácsköztársaság kérlelhetetlen ellenfele volt
Horthy Miklós személyét az antant hatalmak is elfogadták
Horthy Miklóst nagy tisztelet övezte első világháborús katonai érdemei miatt
Horthy Miklós tudomásul vette, hogy a Habsburg család tagja nem ülhet a magyar trónra
Kapcsold össze a kép egyes részleteit azzal, amit jelképeznek a plakáton!

1
2
3
4
5
A revízionizmus célkitűzése
A hazát ért csapás
A nemzet szomorúsága és gyásza
A sorcsapástól sújtott nemzet
A helyzet jobbra fordításához szükséges harci szellem
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Rakd időrendbe az eseményeket! 
 
Bethlen István minsizterelnök és Horthy Miklós kormányzó a Parlament épülete előtt


A nemzetgyűlés kimondja a Habsburg-ház trónfosztását.
IV. Károly sikertelen kísérletet tett királyi hatalma visszaállítására.
Szűkítik a választásra jogosultak körét.
Bethlen poltikai egyezséget köt a szociáldemokrata párttal.
Bethlen két párt egyesítésével létrehozza az Egységes Pártot.
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Bethlen István miniszterelnök a politikai jogok szűkítésének okairól ezt mondta 1925-ben.
Kattins rá arra részre, amely a magyarországi forradalmak eseményeire utal!

Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Kattins rá arra részre, amely vidéki szegény lakosság politikai gondolkodásának elmaradottságára utal!
 
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!
Kattins rá arra részre, ami arról szól, hogy Bethlen szerint miért nem lehetett nálunk is alkalmazni a máshol már bevált demokratikus szabályokat!
 
A foglalkozás befejeződött.

0