A három császártól a hármas szövetségig
0/0 Pont
A három császártól a hármas szövetségig II.
0/0 Pont
Francia-orosz szövetség
0/0 Pont
Az entente cordiale
0/0 Pont
Angol-amerikai együttműködés
0/0 Pont
Fegyverkezési verseny
0/0 Pont
Békeremények
0/0 Pont
Békeremények 2
0/0 Pont
Válaszoljon a karikatúrához kapcsolódó kérdésekre, majd oldja meg a feladatot!
John Tenniel: A három császár. Punch, 1884. szeptember 20.
 
A "három császár" 1873-as szövetsége a monarchikus szolidaritás megerősítésére szolgált, de emellett azt is feltételezte, hogy Németországnak akarva-akaratlanul bele kell majd avatkoznia a többiek vitáiba. Ezáltal azonban egyik vagy másik fél múlhatatlanul meg fog rá neheztelni, ráadásul egy ilyen szövetségben való részvétellel elveszítheti Anglia hagyományos jóindulatát is.
 
 
 
 
 
 
A bábukat a korszak német kancellárja mozgatja. Ki ő?
 
Nevezze meg, mely országok uralkodója a "három császár"!
 
Milyen jelentősége lehet a császárok ruházatának a kép üzenetében?
 

Mely politikai eszmét vallók együttműködését ábrázolja a karikatúra?
 
 Mely "kontinentális", európai nagyhatalom hiányzik a képről?
 

 
 


 
 
Azonosítsa a képelemeket/személyeket a leírásokkal, majd válaszoljon a kérdésekre!
 
John Pughe: Az európai koncert. Puck, 1897. május 5.
  Az előzőekhez hasonló képi megoldást látunk, amelynek jelentése mégis részben más.
 

Miért változott meg a bábokat mozgató alak a korábban ("három császár") látotthoz képest?
 
Mely államot jelképezi? Mit fejez ki az arca?
 
Azonosítható-e egy konkrét személlyel?

1
2
3
4
5
I. Umberto király
I. Ferenc József császár
II. Vilmos császár
John Bull
Felix Faure elnök
Válaszoljon a karikatúrákhoz kapcsolódó kérdésekre, majd oldja meg a feladatot!
H. Meyer: A hármas szövetség orra. Le Petit Journal, 1896. október 25.
 
 
A szerző a szövetséget a Laokoón- szoborcsoporthoz hasonlítja. Mi lehet a hasonlóság alapja?
 
Mely két államot jelképezi a kép előterében vidáman masírozó két katona?
 
Mely képi elem jelzi, hogy a társadalom örömmel fogadja közeledésüket?
 
 
Ki lehet a szobor talapzata mögött megbújó figura?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udo Keppler: Európa békéje biztosítva van Puck, 1893. november 8. 
 
 Mennyiben felel meg a karikatúra címe a képen látottaknak? 
 
 
 Milyen jelentéssel bír a kép közepén látható út? 
 
 
 Mi az oka annak, hogy a szereplőket a szerző eltérő méretűeknek ábrázolja?  
Azonosítsa a képelemeket/személyeket a leírásokkal!
 
Udo Keppler: Európa békéje biztosítva van Puck, 1893. november 8.

1
2
3
4
5
6
A "béke szobra"
III. Sándor, orosz cár
Sadi Carnot, francia köztársasági elnök
I. Umberto, olasz király
II. Vilmos, német császár
I. Ferenc József osztrák császár
Az alábbiakban a francia-orosz szövetség propagandaplakátjait és karikatúráit vizsgáljuk meg. A laphoz kapcsolódó kérdések megválaszolása után oldja meg a feladatokat!
A francia-orosz szövetség, Le Petit Journal, 1897 (balról)
Felix Faure francia elnök kezet fog II. Miklós orosz cárral, egy békeangyal előtt.
 
 Színes nyomat a szövetség emlékére
 (jobbról)
 A képen a szövetség kezdete Carnot elnök és III. Sándor valamint Fauret elnök és II. Miklós
 
 
 A francia-orosz szövetség vagy kettős szövetség a francia Harmadik Köztársaság és az Orosz Birodalom közötti katonai szövetség volt, amely 1894-től 1917-ig tartott. 
 
 
 Nevezze meg a képeken látható, az országokra utaló legfontosabb visszatérő szimbólumokat!
 
 Milyen szerepe van a képeken feltűnő allegórikus nőalakoknak?
 
 Miként viszonyult az egyzeményhez a két ország közvéleménye a képek szerint?
 
 Mennyiben volt ellentétes a szövetség tényleges tartalma az első képen sugallmazott céljával?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A karikatúrák megtekintése után jelölje meg a helyes állításokat! ( A jobboldali kép felirata: "ezüstlakodalom")
 
 


 A karikatúrák szerint a szövetség biztonságot ad Franciaországnak.
Mindkét karikatúra szerint a felek kapcsolata "érdekházasság" volt.
A karikatúrák egyike szerint a kapcsolatot a francia fél kezdeményezte.
A karikatúrák a kapcsolatot úgy ábrázolják, hogy a francia fél a kiszolgáltatott.
A karikatúrák szerint a szövetség hátrányos az orosz félre.
A képek két monarchia "házasságáról" beszélnek.
Az alábbiakban a francia-orosz szövetség propagandaplakátjait és karikatúráit vizsgáljuk meg. A laphoz kapcsolódó kérdések megválaszolása után oldja meg a feladatokat!
A francia-orosz szövetség, Le Petit Journal, 1897 (balról)
Felix Faure francia elnök kezet fog II. Miklós orosz cárral, egy békeangyal előtt.
 
 Színes nyomat a szövetség emlékére
 (jobbról)
 A képen a szövetség kezdete Carnot elnök és III. Sándor valamint Fauret elnök és II. Miklós
 
 
 A francia-orosz szövetség vagy kettős szövetség a francia Harmadik Köztársaság és az Orosz Birodalom közötti katonai szövetség volt, amely 1894-től 1917-ig tartott. 
 
 
 Nevezze meg a képeken látható, az országokra utaló legfontosabb visszatérő szimbólumokat!
 
 Milyen szerepe van a képeken feltűnő allegórikus nőalakoknak?
 
 Miként viszonyult az egyzeményhez a két ország közvéleménye a képek szerint?
 
 Mennyiben volt ellentétes a szövetség tényleges tartalma az első képen sugallmazott céljával?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A karikatúra megtekintése után jelölje meg a helyes állításokat! (A hegedű felirata: "politika") 


 
 
 
 
 
  Udo Keppler: Orosz-francia szövetség. Puck,1898 március 16.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A karikatúrán megcserélődnek a szerepek.
A katonaalak a Franciaország hagyományos szimbóluma.
A medvetánc képe a szövetség aszimmetrikus voltára utal.
A karikatúra az orosz néptánc hagyományos képére épül.
A karikatúra szerint a francia-orosz egyezmény növeli Franciaaország mozgásterét.
Az alábbiakban a francia-orosz szövetség propagandaplakátjait és karikatúráit vizsgáljuk meg. A laphoz kapcsolódó kérdések megválaszolása után oldja meg a feladatokat!
A francia-orosz szövetség, Le Petit Journal, 1897 (balról)
Felix Faure francia elnök kezet fog II. Miklós orosz cárral, egy békeangyal előtt.
 
 Színes nyomat a szövetség emlékére
 (jobbról)
 A képen a szövetség kezdete Carnot elnök és III. Sándor valamint Fauret elnök és II. Miklós
 
 
 A francia-orosz szövetség vagy kettős szövetség a francia Harmadik Köztársaság és az Orosz Birodalom közötti katonai szövetség volt, amely 1894-től 1917-ig tartott. 
 
 
 Nevezze meg a képeken látható, az országokra utaló legfontosabb visszatérő szimbólumokat!
 
 Milyen szerepe van a képeken feltűnő allegórikus nőalakoknak?
 
 Miként viszonyult az egyzeményhez a két ország közvéleménye a képek szerint?
 
 Mennyiben volt ellentétes a szövetség tényleges tartalma az első képen sugallmazott céljával?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kép megtekintése után jelölje meg a helyes állításokat! 

 Ezt az emlékkártyát a egy fontos párizsi áruház, Bon Marché ügyfelei kapták. Az ehhez hasonló kártyák nagyon népszerűek voltak abban az időben a gyűjtők körében.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A lobogók a két ország ideológiai közösségét hangsúlyozzák.
A szalagon szereplő két kikötő kölcsönös látogatásokra utal.
A kapcsolatfelvétel flottalátogatással kezdődött.
A kép szerint a kapcsolat egy tengeri csata elkerülésével indult el.
A kép szerint a kapcsolatot az országok közt a fiatalok kezdeményezték.

 Az antant cordiale. Britannia és Marianne. A londoni francia-brit kiállításra kiadott angol képeslap (1908). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A képeslap üzenete, hogy a LaManche csatorna nem választja el egymástól a szövetségeseket.Hamis
Igaz
Döntse el, igazak vagy hamisak az alábbi képekhez kapcsolódó állítások!

 L Entente Cordiale. Színes metszet a L Assiette au beurre n°167 francia folyóiratból, 1904. június 11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az afrikai befolyási övezetekről szóló vita rendezése szorosan összefüggött a francia-angol egyezmény megkötésével.Igaz
Hamis
Bernard Partridge: Tíz év után. Punch, 1914. április 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A metszeten látható középkori ruházat a két fél elkötelezettségének erejét mutatja.


Igaz
Hamis
A korabeli képeslap felirata: Jeanne d'Arc csodája egyesít minket a barbárság elleni harcban.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A kép az angol-francia barátságot a százéves háborúban a Jeanne d'Arc által is szorgalmazott együttműködésre vezeti vissza.


Igaz
Hamis
John B. Partridge: Entente cordiale, 1904, Punch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A kép tartalma: Marianne (Franciaország) Nagy-Britannia miatt kikosarazza a pökhendi, sértett Németországot.


Igaz
Hamis
A propagandaplakát megtekintése után válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre, illetve oldja meg a feladatot!

"Unió az emberiség - a civilizáció érdekében. Szabadság és béke örök időkre." 1898 körül, Donaldson, Library of Congress
 
 Ezen az ábrázoláson a haladás - gazdasági, technológiai és kulturális - terjedése a fő téma. A nap sugarai ragyognak a szereplők felett, akik kezet fognak az "angol nyelvben" gyökerező "rokon érdekek" megújuló angol-amerikai szövetségében. A kapcsolatot a medallionokban feltűnő flottagyőzelmek erősítik: Nagy-Britannia spanyol Armada felett 1588-ban és a francia és spanyol haditengerészet felett Trafalgarban 1805-ben aratottakra büszke. Az Egyesült Államok újabb győzelmei az 1898-ban a spanyolok felett Manilánál és Santiago de Kubában aratott tengeri győzelmek. A "gyarmati sikert" egyenlővé teszik a "lovagiassággal" és a "legyőzhetetlenséggel". A siker alapja az erőforrások, egység és bátorság kombinációja.
 
 Mennyiben ellentmondásos a kép felirata és jelképrendszere?
 

 Milyen eszközzel terjesztik a "haladást" a képen látható hatalmak?
 
 Mely konfliktusukról "feledkeznek meg" az egymásra találás hevében?
 
A számok alapján nevezze meg a két országot jelképező, párban álló szimbólumokat!
 
 Nagy-Britannia:
 
 Egyesült Államok:
 
A kép megtekintése után válaszoljon a kérdésekre, majd oldja meg a feladatot!
Udo Keppler: Számold ki. Puck, 1903. november 4.
 
 Az illusztráció egy osztálytermi jelenetet mutat, a diákok több országokat/vagy azok uralkodóit ábrázolják: a hátsó sorban (balról) "Oroszország" (II. Miklós), "Németország" (II. Vilmos), és Anglia (John Bull), az első sorban pedig (jobbról)"Ausztria" (I. Ferenc József), "Franciaország" (Emile Loubet), Uncle Sam, Japán (Meidzsi, Japán császára) és Olaszország (III. Viktor Emánuel), a bal szélső sorban pedig egy zsámolyon ülve "Törökország", "hülye" sapkában. A "Diplomácia" feliratú tanár a terem elején egy táblára mutat, amelyre a következő van írva: "Ha a búr háború 825 000 000 dollárba került Nagy-Britanniának, mennyibe kerülne egy világháború?".
 
A kép mely részei jelzik, hogy a fő téma a hatalmak "fegyverkezési versenye"?
 
 Japán nem a tanárnőra, hanem Oroszországra figyel. Mi az oka? (Figyeljen a dátumra!)
 
 Mire figyelmeztetti a hatalmakat a "számolási feladat"?
 
A kép megtekintése után jelölje meg a helyes állításokat! 
 

 
 
 
 
 
 L M Glackens: Nincs felső határ, Puck, 1909. szeptember 22. 
 
 
 
 felirat:
   Japán: „Tartom a cirkálót, és emelem egy csatahajóval.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A flottán kívül más, modern fegyvernem is feltűnik a képen.
Az Egyesült Államok izolációja miatt nem vett részt a fegyverkezési versenyben.
A Német Császárság a kép szerint a legnagyobb tengeri hatalom.
A képen Franciaországot és Nagy-Britanniát, a hagyományoktól eltérőe, uralkodóikkal jelenítik meg.
A képen érzékelhető, hogy a flottaverseny kiterjedt a világtengerekre.
Az európai béke lehetőségeiről szóló karikatúrák megtekintése után válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

Udo Keppler: Keleti békeálom Puck, 1899 április 5. 
 
 A nyomat egy "Európa" feliratú női alakot ábrázol, aki "Lőszerek és muníció" feliratú dobozok, nagyméretű lövedékek és egy hordó "Puskapor" között alszik, égő gyertyával, melynek felirata "Ambíció". 
 
A nőalak "A cár javaslata az egyetemes békekongresszusra" címmel lát álmot. Az álomban egy angyal egy "Millennium" feliratú zászlót tart a magasba, amely körül több ország szimbolikus ábrázolása táncol, köztük egy róka, egy fezt viselő pulyka [1], egy "Ausztria" feliratú kétfejű sas [2], egy "Franciaország" feliratú kakas [3], egy "Németország" feliratú sas [4], az angol oroszlán [5], az "Oroszország" feliratú orosz medve [6], egy "Olaszország" feliratú róka, egy "Spanyolország" feliratú macska és egy "Kína" feliratú krokodil. 
 
 
 
 Mely képi elemek fejezik a cár javaslatának abszurditását?

 
Milyen körülmény adhatta a javaslat aktualitását?  (Figyeljen a megjelenés dátumára!)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Hassmann: A második hívócsengő. Puck, 1905. november 8.

 A nemzetek megérkeznek a "Békepalota" elé az orosz-japán háborút lezáró békekonferenciára. Andrew Carnegie (iparmágnás) az épület oldalára éppen egy hirdetményt helyez ki, amelyen "A legjobb páncéllemez Andy U. S. A. által eladó".
 
Mely országot kell "sebesülten" bevinni a békekonferenciára?
 
 Miért tartják a részvevők maguk mögött a kezeiket?
 
 Milyen módon teszi irónikussá a konferencia létét a Carnegie által kifüggesztett felirat?
 
 Mit érzékeltet az alakok nagysága közti eltérés?
  
 
 
 
Carl Hassmann: A békekonferencia zárása. Puck, 1907. augusztus 7. 

 Az illusztráció számos nemzet képviselőjét ábrázolja a ruhatár felé szaladva, akiknek a Béke alakja, mint „ruhatáros”, visszaadja fegyvereiket; VII. Edward, Nagy-Britannia királya, Emile Loubet, francia elnök és II. Vilmos, Németország császára már a fegyverrel a kezükben távoznak. Andrew Carnegie balra "A konferencia szavai és zenéje" feliratú szórólapokat osztogat. A plakátok lazításként a Krupp művekbe, illetve egy amerikai rabszolgaverésre invitálják ezek után a résztvevőket. 
 
Milyen eszközöket használ a kép alkotója a békekonferencia ironizálására? 
 
 Keresse meg az előző karikatúráról visszatérő elemeket!
 
 
 
 
 
 
Válaszoljon az előző lap karikatúráinak ismeretében néhány mondatban a kép alatti kérdésekre!

 J. Ottmann: A hágai békekonferencia – röhög az egész karzat. Puck, 1907. május 1.
 
 Az illusztráció a 2. hágai békekonferencia (1907) látogatói galériáját mutatja, ahol történelmi alakok ülnek, köztük (számozás sorrendjében): 
1, II. (Nagy) Frigyes, 2, Cromwell Olivér, 3, Nagy Ramszesz, 4, I. (Hódító) Vilmos, 5, Hannibál, 6, Attila, 7, Nagy Sándor, 8, Oroszlánszívű Richárd, 9, Caesar, 10, Szaladin, 11, Napóleon, 12, Nagy Károly és 13, Nagy Theodorik. Mindannyian nevetnek. 
 
 
 
 Mi a közös a karzaton üldögélő személyekben?
 
 Miért nevetnek?
A foglalkozás befejeződött.

0