Tudósok
0/8 Pont
Koordináták
0/6 Pont
Földtan
0/14 Pont
Vízgőz
0/23 Pont
Felszín alatti vizek
0/6 Pont
Folyók
0/13 Pont
Éghajlat
0/18 Pont
Tájak
0/6 Pont
Településföldrajz
0/5 Pont
Külkereskedelem
0/9 Pont
Gazdaság
0/6 Pont
Pénzügy
0/5 Pont
Gazdaság
0/4 Pont
Infláció
0/7 Pont
Magyarország
0/23 Pont
Észak-Európa
0/32 Pont
Ázsia
0/0 Pont
Hőmérséklet
0/10 Pont
Talaj
0/4 Pont
1. Melyik tudóshoz, híres emberhez kapcsolódnak a fogalmak illetve leírások? Írja a megfelelő név sorszámát  az üres négyzetbe! Egy-egy meghatározáshoz több név is tartozhat. Elemenként 1 pont.
1.A geocentrikus világkép megalkotója.
1. N. Kopernikusz
2. G. Bruno
3. K. Ptolemaiosz
4. G. Galilei
 Válasz:
 
2.Megállapította, hogy a Napot a bolygóval összekötő vezérsugár egyenlő idők alatt, egyenlő területeket súrol.
1. N. Kopernikusz
2. I. Newton
3. J. Kepler
4. G. Galilei
Válasz:
 
3. Szerinte a Nap csak egy csillag a sok közül, és nem a világegyetem központja. Nézeteiért az inkvizíció kivégeztette.
1. J. Kepler
2. G. Bruno
3. K. Ptolemaiosz
4. G. Galilei
Válasz: 
 
4.Tudományos munkásságával a heliocentrikus világkép elfogadásához járult hozzá.
1. N. Kopernikusz
2. G. Galilei
3. K. Ptolemaiosz
4. J. Kepler
Válasz:   ,   ,
 
5.Megfogalmazta az általános tömegvonzás törvényét.
1. I. Newton
2. J. Kepler
3. G. Galilei
4. G. Bruno
Válasz:
 
6. A világűrből láthatta a Földet.
1. E. Aldrin
2. N. Armstrong
3. I. Newton
4. J. Gagarin
Válasz:   ,   ,
 
7. Távcsöve segítségével felfedezte a Jupiter négy holdját.
1. Kopernikusz
2.G. Galilei
3.K. Ptolemaiosz
4. J. Kepler
Válasz:
 
8.Leírta a bolygók mozgásának törvényszerűségeit.
1.  G. Galilei
2. G. Bruno
3. J. Kepler
4. I. Newton
Válasz:
2. Válaszoljon a kérdésekre a feladat figyelmes tanulmányozása után! Elemenként 1 pont.
Két repülőgép azonos időpontban száll fel, és megegyező sebességgel haladnak végig a kijelölt útvonalukon a célpontig.
„A” jelű repülőgép:
Felszállás helye: é.sz. 90° ; k.h. 120° Útvonal: a felszállás helyétől a hosszúsági kör mentén repül 66,5°-nyitávolságot, majd keleti irányba fordul, és megtesz 15°-nyi utat az adott szélességi kör mentén.
„B” jelű repülőgép:
Felszállás helye: é.sz. 90° ; ny.h. 90° Útvonal: a felszállás helyétől a meridián mentén haladva megtesz 90°-nyi távolságot, majd keleti irányba fordul, és 15°-nyi utat tesz meg az adott szélességi kör mentén.
a)Melyik repülőgép tesz meg nagyobb távolságot keleti irányba haladva? Írja a válasz sorszámát az üres négyzetbe! Egészítse ki az indoklást!
1. „A” jelű repülőgép
2.  „B” jelű repülőgép
Válasz:  
Alacsonyabb szélességi körön 15°-nyi távolság, utat jelent.
 
b)Hol szálltak fel a gépek?
 „A” jelű repülőgép:
„B” jelű repülőgép:  
 
c)Mely szélességi kör mentén repültek keleti irányba a repülőgépek?
 „A” jelű repülőgép: a   mentén
„B” jelű repülőgép: az   mentén
3. Az alábbi rajzot egy német meteorológus, sarkkutató készítette a XX. század elsőharmadában. A kontinensek helyzetével kapcsolatos elmélete a század második felében egy forradalmian új elmélet alapját jelentette. Elemenként 1 pont.a)Ki volt ez a tudós?
Válasz:  

b)Hogyan próbálta bizonyítani ez a tudós az elméletét az ábra „C” és a „D” betűjele alapján? Egészítse ki a választ!
  és   partja .
 
c)Mi a neve annak a tudományos elméletnek, amely az 1960-as évek elején született?
Válasz:   .
d)Nevezze meg a rajzon az „A” és „B” betűvel jelölt hegységeket!A:   - hegység
B. -hegység
 
Melyik hegységrendszer tagja mindkét hegység?  -hegységrendszer
e)Az ábra a kontinensek elhelyezkedését mutatja a földtörténet egy szakaszában. Mi bizonyítható az ábra alapján? Írja be a helyes válaszok sorszámát az üres négyzetekbe!
1. A kontinensek helyzete nem állandó.
2. Egykor létezett a Pangea.
3. Az Atlanti-óceán mai kiterjedésében, helyzetében nem létezett mindig.
4. Az Antarktikán valaha éltek növények.
5. Dél-Amerika és Afrika hegységei egykorúak.Válasz:   . ,   . ,   . 
 
Az ábrán is látható, hogy ebben az időben belföldi jégtakaró borította a felszínt. Mivel bizonyítható ez? Írjon két bizonyítékot!
Bizonyítékok:
 −
a kőzeteken
Mely földtörténeti idő eseményeit mutatja az ábra?
Válasz:
4. Olvassa el a szövegrészletet és tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot a források felhasználásával! Elemenként 1 pont.
„Szerdán reggel 6-kor indultunk aznapi túránkra, az idő már kellemesen enyhe volt. Sajnos 800 m-es magasságban a fennsíkon eleredt az eső. Mivel nem volt nálam esőkabát, bőrig áztam. A hegy tetején -5 °C alá süllyedt a hőmérséklet, jól esett a menedékházban a forró tea. Kétórás pihenő után folytattuk az utunkat. Szerencsére a hegy túloldalán 500 m magasságban már 25 °C volt a hőmérséklet.”A mellékelt naplórészletbe sajnos három hibás állítás került. Keresse meg a hibákat! Indokolja meg, hogy miért hibásak ezek az állítások, és adja meg a helyes válaszokat! Egészítse ki amegadott válaszokat!
 
1. Hiba: m-en eleredt az eső.
 Indoklás: Az adatok alapján a levegő   °C-on lesz telített , ehhez    m-t kell emelkednie  . +   m = m-en lesz telített .
 Helyes állítás: m-en ered el az eső.
 
2. Hiba: A hegy tetején   °C alá süllyedt a hőmérséklet.
Indoklás: 1000 m-en °C volt a levegő hőmérséklete, a harmatpont elérése után már csak   °C-kal csökken az emelkedő levegő hőmérséklete, és amíg 1500 m-t emelkedik →   °C-ot csökken.   °C-   °C= °C
Helyes állítás: 2500 méteren (a hegy tetején)   °C volt a hőmérséklet.
 
3.Hiba: a hegy túloldalán 500 m magasságban °C volt a hőmérséklet.
Indoklás: m-t süllyedt a levegő, a levegő hőmérséklete 100 méterenként   °C-kal nő→   °C-ot emelkedik.   °C + 20  °C= 22,5  °C
Helyes állítás: A hegy túloldalán 500 m-en a hőmérséklet 22,5  °C volt.
5. Oldja meg a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Mely fogalmakra ismer a leírások alapján? Írja a megfelelő fogalmakat az üres négyzetekbe!
1.A talajszemcsék közötti teret teljesen kitöltő víz.
Válasz:

2.Két vízzáró réteg közötti víztartó rétegben elhelyezkedő víz.
Válasz:
 
3.Hazánkban a 20 °C-nál melegebb, felszínre kerülő vizeket nevezzük így.
Válasz:

4.A mészkő repedéseiben elhelyezkedő víz.
Válasz:

b)Napjainkban igen népszerűek az ásványvizek. Mit nevezünk ásványvíznek?  Egészítse ki a választ!
A magas   tartalmú vizet.
Honnan származik a vízben lévő ásványi anyag?
Válasz: A   kioldott ásványi anyagából.

6. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Állítsa sorrendbe a folyamatnak megfelelő rajzokat! Kezdje a legkorábbi állapottal! Írja a betűjelet a megfelelő sorszám után!
1. , 2. , 3.   , 4.


b)Melyik betű („x” vagy „y”) jelöli az ábrán az alábbi képen látható meredek folyó-partot? Írja a megfelelő betűt az üres négyzetbe!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Válasz:
 

c)Válaszoljon a megfelelő betű („x”, „y”) beírásával!Melyik betűvel jelölt part mentén mélyebb a folyó medre?
Válasz:

 Melyik betűvel jelölt part közelében nagyobb a folyók sebessége?
Válasz:
 
Mit nevezünk sodorvonalnak? Egészítse ki a választ!
 Az a vonal, amelyben a leggyorsabban     a víz.
 
e)Mi a neve az ábrán „z” betűvel jelölt képződménynek? Válasz:
Mi idézi elő leggyakrabban a pusztulását? Válasz:  
f)Mi jellemzi a képen ábrázolt folyó munkavégző képességét? Írja a megfelelő relációs jelet (<, =, >) a négyzetbe!a folyó munkavégző képessége           a hordalék elszállításához szükséges energia
 
Nevezze meg a folyó szakaszjellegét!
Válasz:
 
g)Melyik vízállás esetén történhet meg „B” betűvel jelölt ábrarészen látható folyamat? Írja be az egyetlen helyes válasz betűjelét az üres négyzetbe!
A)kisvíz
B)középvíz
C)nagyvíz
D)árvíz

 Válasz:
7. Egy kutatás során a Föld hat pontjáról készítettek éghajlati diagramokat. Szerkesztési hiba miatt azonban, külön-külön készültek el az évi csapadékmennyiség eloszlását és az évi középhőmérsékleteket ábrázoló diagramok. Rendezze párba a számokkal jelölt mérőpontokhoz tartozó megfelelő hőmérsékleti és csapadék diagramokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mérőpont: 1.  Hőmérsékleti diagram betűjele: ,  A csapadék diagram betűjele: , Éghajlat:
Mérőpont: 2. Hőmérsékleti diagram betűjele:   , A csapadék diagram betűjele: , Éghajlat:
Mérőpont:  3. :Hőmérsékleti diagram betűjele:    , A csapadék diagram betűjele: , Éghajlat:
Mérőpont: 4.  Hőmérsékleti diagram betűjele: , A csapadék diagram betűjele: Éghajlat:
Mérőpont: 5. Hőmérsékleti diagram betűjele:   , A csapadék diagram betűjele: , Éghajlat:
Mérőpont: 6. Hőmérsékleti diagram betűjele: , A csapadék diagram betűjele:   , Éghajlat:
8. Mely területekre igazak az egyes állítások? Írja a terület betűjelét a megfelelő állítás után! Egy állításhoz több terület is kapcsolódhat, de egy táj csak egy helyre írható. Elemenként 1 pont.
A) Donyec-medence
B) Góbi
C) Jangce-völgy
D) Labrador-félsziget északi része
E) Nagy-tavak vidéke
F) Randstad1.A népességkoncentrációk ősi típusa. Az intenzív, öntözéses mezőgazdaság a hagyo-mányos művelési mód ellenére már korán lehetővé tette a népesség nagyarányú tömörülését.
 
2.Az ipari termelés területi koncentrálódása bőséges munkalehetőséget teremtett. A fejlődés újabb és újabb iparágak megtelepedését vonta maga után. Mindez a népes-ség nagyarányú koncentrálódásához vezetett.   , ,
 
3.Éghajlati okok miatt alacsony népsűrűségű táj, ahol a népesség elszórtan, nomadizálva él, bár újabban a téli időszakban állandó lakóhelyre húzódik. ,
9. Mely településföldrajzi fogalmakkal kapcsolatosak az alábbi megállapítások? Írja a megfelelő fogalmat a megállapítás után! Elemenként 1 pont.1.Olyan szórványtelepülés, amelynek házai és telkei egy-egy út, illetve vasútvonal mellé rendeződtek. Válasz:  
2.A városi népesség létszámának növekedése és a városi életmód terjedése egyaránt jellemzi.
Válasz:
3.A nagyváros és a környezetében elhelyezkedő, vele funkcionális kapcsolatban levőtelepülések együttese.
Válasz:
4.Az nagyvárosok agglomerációinak egybeolvadásával jön létre.
Válasz:
5.Olyan település, amelynek lakossága a közeli nagyvárosban dolgozik és csak a munka-idő után tér haza.
Válasz:
10. A táblázat egy ország külkereskedelmének néhány jellemzőjét mutatja be. Tanulmányozza a táblázatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a táblázat adataira vonatkozó állítások! Ha igaznak véli, akkor írjon I betűjelet, ha hamisnak, akkor H betűjelet az üres négyzetbe! Egészítse ki az indoklást!
1. A nyersanyagok külkereskedelmi mérlege az adott országban a vizsgált időszakban deficites volt.
Válasz:
Indoklás: Mert (a vizsgált időszakban) a nyersanyagokkal folytatott külkereskedelmi mérleg .
 
2. Az energiahordozók egyenlegének alakulását egyértelműen az energiahordozók árának emelkedése idézte elő.
Válasz:
Indoklás: , mert jelentősen   a behozott energiahordozók mennyisége is.
 
3. 2011-ben az országban import nyersanyagot feldolgozó és energiaigényes ipari tevékenység kezdődött.
Válasz:
Indoklás: Mert árufajtából   értékben importált az ország 2011-ben a 2010 -eshez képest.
b)Állapítsa meg, hogyan változott az energiahordozók százalékos aránya a teljes exportból 2010 és 2011 között! A számítást külön lapon végezze!Válasz:    az aránya.
11. Egészítse ki a hiányos táblázatot a megadott fogalmak felhasználásával! A fogalmak között vannak olyanok is, amelyek összetartoznak, és két fogalom együtt alkotja a választ. Nem minden cellát tud kitölteni a fogalmak felhasználásával. Az üresen maradt helyekhez tartozó fogalmakat önállóan kell megadnia. Elemenként 1 pont.
gépgyártás, közlekedés, feldolgozó, gazdasági, ipar, szolgáltatásGazdasági szektor: szekunder, ágazat:   , tevékenység:
 
Gazdasági szektor: , ágazat:   , tevékenység:
 
Gazdasági szektor: , ágazat:  ---------- , tevékenység: info-kommunikációs kutatás
12. Keressen kapcsolatot a betűkkel jelölt állítások és a hiteltípusok között! Írja a megfelelő állítás betűjelét a hiteltípusok után a négyzetbe! Egy-egy betű több helyre is írható. Elemenként 1 pont.A) A pénzintézet ezt a kölcsönt forintban vagy euróban biztosítja nehézségekkel küzdővállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak, maximum 1 éves futamidőre.
B) A bank ebben a hónapban 1%-os kamatkedvezményt nyújt, így 770 000 Ft-os személyi kölcsönt 5 évre havi 20 379 Ft helyett csak 19 353 Ft fix havi törlesztőrészletért kínál, aktív számlahasználat esetén.
C) A banktisztviselő érdeklődésünkre elmondta, hogy az 1 évnél hosszabb időre folyó-sított kölcsönök kamatát befolyásolja a mindenkori infláció mértéke, az inflációt minimálisan 2%-ot meghaladó kamatterhekre kell számítani.
 
Rövid lejáratú hitel:
Hosszú lejáratú adósság: ,
Rögzített kamatozású hitel:
Változó kamatozású hitel:
13. Olvassa el az alábbi leírást, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.
Azon cégek, amelyeket olyan helyszínen (országban) jegyeztek be, ahol a helyi törvények lehetőséget adnak arra, hogy a külföldön végzett tevékenységükből származó jövedelmük adómentes legyen, ha az adott országban nem tevékenykednek.a)Írja az üres négyzetbe a fenti leírásban szereplő cégtípusok elnevezését!
cég.
 
b)Olvassa el az alábbi megállapításokat! Válassza ki azokat, amelyek a szövegben említett országokra jellemzőek! Írja a kiválasztott sorszámokat az üres négyzetekbe!
 
1.A mezőgazdaság nagyobb százalékkal járul hozzá az ország GDP-jéhez, mint a szolgáltatások.
2.A GDP ágazati megoszlásában a szolgáltatásoknak van vezető szerepe.
3.A világ vezető-nyersanyag exportáló országai.
4.A világ vezető működőtőke-exportáló országai.
5.Az országban többnyire pénzintézetek és vagyonkezelő társaságok szerepelnek a bejegyzett cégek között.
6.Az országok gazdasága nagymértékben importfüggő.
7.Az országok vezető gazdasági ágazatai közé tartozik a turizmus is.
8.Súlyosan eladósodott országok.
 
Válasz:   .  ,   .  ,   . 
14. Oldja meg az inflációval kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a) Egészítse ki az infláció definícióját!
A (fogyasztói) árak és   .
 
b)Értelmezze a grafikont! Hogyan alakult az infláció a vizsgált időszakban? Egészítse ki a választ!
A fogyasztói árak az adott időszakban, ezért   az infláció.
 
c)Mi lehetett a grafikonon ábrázolt folyamat oka? Egészítse ki a választ!
Csökkent a   és csökkentek az .

15. Oldja meg a Magyarország földrajzával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg az alábbi tájak jellemző talajtípusát!
1.Az Alföld és a Dunántúli-dombság lösszel borított tájai.
Válasz: .
2.A középhegységek tölggyel és/vagy bükkösökkel fedett tájai:
Válasz:    

b)Nevezze meg hazánk egyetlen, külszíni fejtéssel bányászott energiahordozóját!
Válasz:    
 
c)Mely két érc kitermelése kapcsolódott a Bakonyhoz?
Válasz:    ,
d)Olvassa el az alábbi hiányos szöveget, és egészítse ki a szókészlet felhasználásával! Nem tud minden kifejezést felhasználni!Magyarország településszerkezetében a/az (1.)   (500 főalatti községek) nagy súlyt képviselnek. A területi elhelyezkedésüket tekintve ezek a tele-pülések javarészt a/az (2.) -magyarországi és a/az (3.) -dunántúli régióban helyezkednek el. Ezen települések nagy aránya ellenére az össznépesség csupán 3%-a él ilyen községekben. A kilencvenes években folytatódott a/az (4.) évek elején kezdődött demográfiai hanyatlás. A népességcsökkenés 1998-tól azonban nem korlátozódik a legkisebb településekre: egyetlen régióban és településnagyság kategóriában sem haladja meg a/az (5.)   aránya (9,6 ezrelék) a/az (6.)   arányát, (13,9 ezrelék), így a/az (7.)   , az elöregedés az ország egészét és már a fejlettebb és urbanizáltabb térségeket is érinti.
e)Az f) feladathoz tartozó térképen a szaggatott vonalakkal körülhatárolt területek az ipari tengely 1989 előtti és utáni elhelyezkedését mutatják hazánkban. Azonosítsa, hogy melyik tengely melyik időszakhoz kapcsolható, írja a megfelelő évszámot jelölő betűt a megfelelő ellipszishez!
X – 1989 előtt
Y – 1989 utánBal oldali ellipszis:

 Jobb oldai ellipszis:
f)Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt ipari központokat!A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
16. Az alábbi feladatok Észak-Európával kapcsolatosak. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt országokat és azok fővárosait! Pont csak az ország és a főváros együttes megnevezéséért jár.
 
A.   Főváros:
B.   Főváros  
C.   Főváros:
D.   Főváros: 
E. Főváros:
F.   Főváros:
G. Főváros:  
H.   Főváros: 
 
b)Hol fizetnek euróval a térképen szereplő országokban? Írjon be hármat az a)feladatrészben az országok betűjele közül!
Válasz: , , ,
c)Válassza ki az alábbi éghajlati diagramok közül azt, amelyik az „A” ország fővárosára jellemző! Írja be a megfelelő sorszámot!Válasz:   . 
d)A térképen szereplő országok közül melyikre jellemző az alábbi képen látható földrajzi képződmény (felszínforma)? Írja az ország betűjelét az üres négyzetbe!
A. Norvégia
B. Svédország
C.Finnország
D.Dánia
E.Oroszország
F.Észtország
G.Lettország
H.LitvániaAz ország betűjele:
 
Mi a képződmény neve?
Válasz: .
 
Hogyan jött látre? Egészítse ki a választ!
Az egykori benyomult a tenger.
Írjon egy példát képződmény gazdasági jelentőségére!
  és .
e)A térképen ábrázolt országok közül melyikre jellemzőek az alábbi állítások? Írja az ország betűjelét az állítás  után!
A. Norvégia B. Svédország C.Finnország D.Dánia E.Oroszország F.Észtország G.Lettország H.Litvánia1.A szántóföldek aránya ebben az országban a legnagyobb.
2.Földgáz-bányászata az Északi-tenger szénhidrogénkincsére épül.
3.A minőségi acélgyártás egyik nyersanyaga az országban bányászott vasérc.
4.Az olcsó villamos áramot többségében vízerőművekben állítják elő, ami a tengerentúli timföldet felhasználó alumíniumkohászatának az alapja.
f)Két ismert TNC-hez kapcsolódnak az alábbi képek. Írja a képekhez tartozó négyzetbe annak az országnak a térképi betűjelét, amelyben az anyavállalat található!
A. Norvégia B. Svédország C.Finnország D.Dánia E.Oroszország F.Észtország G.Lettország H.Litvánia1. kép:
2. kép:

17. Oldja meg az Ázsiával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!
 
A:   (folyó)
B:   (folyó)
C:   (folyó)
D:   (hegység)
E: (sivatag)
F:   (hegység)
 
b)Írja a városok utáni négyzetbe a térképvázlaton hozzájuk tartozó sorszámot! Nem tud minden sorszámot felhasználni. Nem tartozik sorszám minden városhoz, ebben az esetben írjon X- jelet a város neve mellé!
 
Sanghaj:   .
Bombay:   .
Kanton:   .
Calcutta:   .
Manila:     
Új-Delhi:   . 
2. Egészítse ki az ábra segítségével megadott válaszokat!Miért tér el a kínai korfa alakja az indiaiétól?
A kínai   miatt.
Melyik országban magasabb a születéskor várható élettartam?
.
Hosszabb távon milyen hatása lesz ennek a folyamatnak...
- a két ország népességszáma szempontjából?
  népességszáma nagyobb lesz, mint .
 
- Kína demográfiai jellemzőinek szempontjából?
 Lassul a növekedése.
3.Melyik országra vonatkoznak az alábbi állítások? Írja az állítások sorszámát a megfelelő helyre!1.Gazdaságának fejlődésében meghatározó szerepe volt a különleges gazdasági övezeteknek.
2.Bár hivatalosan megszűntek, de a mindennapi életben ma is fontos szerepe van a kasztoknak.
3.Az ország lakosainak többsége muzulmán.
4.A világ legnagyobb szarvasmarha állományával rendelkezik.
5.A világ legnagyobb valutatartalékával rendelkezik.
6.Feketeszén bányászata első a világon.
7.Az ország tagja az OPEC-nek.
8.Az országra óriási társadalmi-gazdasági és területi különbségek jellemzőek.

India:   .  ,   . 
Kína:   .  ,   .  ,   .
Mindkettőre vonatkozik:   . 
Egyikre sem vonatkozik:   .  ,   .
18. Tanulmányozza a táblázatot, és egészítse ki a kérdésekre adott válaszokat! Elemenként 1 pont.a)Mely globális problémát jelzik a táblázat adatai?
.
Mi a táblázatban látható változás lényege?
  az évi középhőmérséklet és   az éves csapadék mennyisége.
 
b)Hogyan befolyásolja a folyamat az átmeneti évszakok csapadékmennyiségét?
Nagymértékben a csapadék.
Hogyan befolyásolja a folyamat a téli időjárást? Soroljon fel két lehetséges változást!
Kevesebb lesz a   formájában hulló csapadék.   lesz az időjárás.
 
c)Nevezzen meg két olyan társadalmi (emberi) tevékenységet, amely meghatározó jellegű a globális probléma kialakulásában!
  okozta szennyezés és az   felégetése.
 
d)Hogyan mérsékelheti a magyar mezőgazdaság a változások kedvezőtlen hatását? Nevezzen meg két helyes megoldást!
  területek növelése és új fajták .
19. Tanulmányozza a képet és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.1.Mely környezeti problémát mutat be a kép?
A .
2.Mely külső erő idézte elő ezt?
.
3.Melyek a folyamat káros következményei? Egészítse ki a választ!
A romlása.
4.Hogyan lehet mérsékelni a káros hatást? Egészítse ki a választ!
Lejtőre   műveléssel.
A foglalkozás befejeződött.

0