Vaktérkép
0/25 Pont
Európa vaktérkép
0/7 Pont
Holdfázisok
0/5 Pont
Felszínformák
0/8 Pont
Szélrendszerek
0/8 Pont
Földrajzi öv
0/7 Pont
Demográfia
0/6 Pont
Diagram elemzés
0/3 Pont
Pénzügyi ismeretek
0/6 Pont
Koorditána meghatározás
0/0 Pont
Hasszonnövények hazai termesztése
0/0 Pont
Haldoklik a Csád-tó
0/5 Pont
A térkép Dél-Amerikát és Afrikát ábrázolja. Nevezze meg a térképen számmal jelölt országokat és városokat! 1.   (ország)
 
2.   (ország)
 
3.   (ország)
 
4.   (ország)
 
5.   (ország)
 
6.   (ország)
 
7.   (város)
 
8.   (város)
A térképvázlat Európa egyik fontos folyója környékén elhelyezkedő országokról készült. Nevezze meg, mely topográfiai fogalmakat jelölik a betűk és a számok! Országok

A:   
B:   
C:   
 
Vízrajzi elemek

a.   (folyó)
b.   -tó 
 
Városok
 
1.   
2.   
3.   
4.   
Nevezze meg, mely topográfiai fogalmakat jelölik a térképvázlatba írt számok! 1.   (város)
2.   (város)
3.   (város)
4.   (város)
5.    (város)
6.   -hegység 
7.   (nagytáj)
8.   (folyó)
Az alábbi űrfelvétel Európa egy részletét mutatja. Tanulmányozza a felvételt, majd válaszoljon a kérdésre! Ha szükséges, a megoldáshoz használja az atlaszát! 
Azonosítsa a felvételen látható, számokkal jelölt földrajzi helyeket! 
 1. 
 
2.  
 
3.   
 
4.   
Az alábbi űrfelvétel Európa egy részletét mutatja. Tanulmányozza a felvételt, majd válaszoljon a kérdésre! Ha szükséges, a megoldáshoz használja az atlaszát! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az 1. számú táj világos fehér színe arra következtet, hogy télen készült a felvétel.Hamis
Igaz
Az alábbi űrfelvétel Európa egy részletét mutatja. Tanulmányozza a felvételt, majd válaszoljon a kérdésre! Ha szükséges, a megoldáshoz használja az atlaszát! 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az 1. szmú tájon megfigyelhető sötét, kanyargósan kirajzolódó vonalak tavakat jelölnek.
 Hamis
Igaz
Az alábbi állíátsról állapítsa meg, hogy igaz vagy hamis!

Az űrvelvételek felhasználása többek között katonai célokra is lehetséges.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a holdfázisok kialakulását bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésre! A számok a Hold jellegzetes fázisait jelzik.  
Nevezze meg a számokkal jelölt helyzetben kialakuló holdfázisokat! 1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
Tanulmányozza a holdfázisok kialakulását bemutató ábrát (felső ábra), majd válaszoljon a kérdésre! A számok a Hold jellegzetes fázisait jelzik.  
Milyen alakúnak látjuk a Földről a Holdat a 4. számmal jelölt fázisban (felső ábra)?  

Az alsó ábrából válassza ki a megfelelő holdállást, és írja az üres téglalapba a sorszámát! 
(Balról jobbra növekszenek a sorszámok.)
 
.
Oldja meg a felszínformákkal kapcsolatos feladatot!
Melyik felszínformára ismer a meghatározások alapján?Írja a megfelelő felszínforma nevét a meghatározások utáni üres téglalapba!1. 200 méternél magasabb magasságban fekvő síkság:   
 
2. Minden oldalról lejtővel határolt, zárt mélyedés:   
 
3. 1500 méter tengerszint feletti magasságnál magasabb, lejtőkkel határolt
kiemelkedés:   
 
4. A tenger szintjénél alacsonyabban fekvő síkság:   
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vaggy hamis!

 A Szilvási-kő Magyarország egyik fennsíkja.Hamis
Igaz
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 Afrika medencéi közé tartozik a Kongó-medenceHamis
Igaz
Állapítsa az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

Az Alpok Európa egyik magashegysége.Igaz
Hamis
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 
A Halál-völgy Európa egyik mélyföldje.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a Föld állandó szélrendszereit bemutató vázlatrajzot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
Nevezze meg, hogy a nagy földi légkörzés mely szélrendszereit jelölik az ábra betűi! A.   
 
B.   
 
C.   
 
D.   
 
E.   
 

 
Nevezze meg a B, C, E betűkkel jelölt szélrendszer esetében az uralkodó szélirányt is!
 
B.   
 
C.   
 
E.   
Melyik földrajzi övhöz kapcsolahtók az alábbi állítások? Húzza a megfelelő betűjelet a hozzá tartozó állításhoz!
A. Egyenlítői öv 
B. Térítői öv 
C. Mindkét övre jellemző 
D. Egyik övre sem jellemző  1. Egy évszak alakult ki. 
 2. A passzát uralma alatt áll egész évben. 
 3. A felszínformálásában a mállásnak van a legfontosabb szerepe. 
 4. A gazdálkodás legfontosabb területei az oázisok. 
 5. Az éghajlat alakításában fontos szerepe van a nyugati szeleknek is. 
 6. Ültetvényeiről jelentős mennyiségű banán és kakaó kerül a világpiacra. 
 7. A felszín formálásában fontos szerepe van a szélnek és az aprózódásnak
Tanulmányozza a népesedési átmenet egyes szakaszait bemutató ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
Mely nagybetűk jelölik az ábrán az alábbi fogalmakat? Írja a megfelelő betűjelet a fogalom előtti üres téglalapba!

 1.   születési arány (ráta) 
 
2.   halálozási arány (ráta) 
 
3.   természetes szaporodás  
 
 
Az alábbi jellemzők a számokkal jelölt népesedési szakaszokra jellemzőek. Írja
a megfelelő szakasz sorszámát a jellemző elé az üres táglalapba!
 
1.   Egyre gyorsabb ütemben nő a népességszám. 
 
2.   A népességszám-gyarapodás üteme lassul.
Tanulmányozza a népesedési átmenet egyes szakaszait bemutató ábrát, majd oldja meg a feladatot! 
Állapítsa meg az alábbí állításról, hogy igaz vagy hamis!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A népességszám az 1. növekedési szakaszban lassabban nőtt, mert alacsony volt a halálozási arány.Igaz
Hamis
Válaszoljon a kérdésre a diagram alapján!  
Melyik településtípusban csökkent legnagyobb arányban a lakosság száma?   
 
 

Válaszoljon a kérdésre a diagram alapján!
Jelölje be a helyes választ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hány ezrelékkel csökkent ebben a településtípusban a lakosság száma? 
  kb. 13 ezrelékkel
7-8 ezrelék között
5-6 ezrelék között
Válaszoljon a kérdésekre a diagram alapján!  
Mely településtípus esetében mérsékli leginkább a bevándorlás a természetes népességszám-csökkenést?

   
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
Kötvényt csak az állam bocsájthat ki. Igaz
Hamis
Dömtse el, hogy az alábbi álltás igaz vagy hamis!
Külföldi utazásaink előtt devizát vásárolunk. Hamis
Igaz
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A forint erősödik, ha árfolyama 310 Ft/euróról 300 Ft/euróra változik.Hamis
Igaz
Dömtse el az alábbi állíátsról, hogy igaz vagy hamis!
A részvény tulajdonosi jogokat is biztosít. Igaz
Hamis
Döntse el az alábbi állíátsról, hogy igaz vagy hamis!
A tőzsdén csak részvényekkel lehet kereskedni. Igaz
Hamis
Döntse el az alábbi állíátsról, hogy igaz vagy hamis!
Akik kölcsönt vesznek fel, a változó kamatozású hitellel mindig jobban járnak, mint a fix kamatozásúval.  Hamis
Igaz

Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre!
Három jó barát túrázik Európában. Folyamatosan nyomon követik egymás útját a telefonjukon. Ugyanabban az időpontban a következő helyeken vannak:
Döntse el, hogy melyik üzenetet melyik túrázó küldte! Írja a megfelelő betűjelet a feladathoz tartozó téglalapba! 

  
 
a) András 
b) Béla 
c) Csaba 
d) egyik sem
 
 1. Európa legmagasabb hegységében vagyok.
   
 2. A Pireneusok növényvilága érdekes.
 
 3. A Föld legszárazabb vidékén járok.
 
 4. Az óceán hatására a közelemben lévő kikötők fagymentesek.
 
 5. A közelben lévő erőmű a világ legnagyobb vízerőműve.
 
 6. Holnap a tőlünk délre lévő közeli nagyvárosban megnézem a híres FIAT autógyárat is.
 
 7. Tegnap átléptem az Északi sarkkört.

Olvassa el az állításokat és tanulmányozza az egyes haszonnövények hazai termesztési területét mutató térképeket, majd oldja meg az ezekhez kapcsolódó feladatokat! Húzza az állítások sorszámát a megfelelő haszonnövényekhez!
 
1. Bár csak a második legfontosabb kenyérgabona-növényünk, az egészséges táplálkozás terjedésével felhasználása      és fogyasztása egyre népszerűbb. 
 
2. A hegyvidékek kivételével az egész ország éghajlata alkalmas a termesztésére. Nagy hőigénye miatt biztos termést      elsősorban az ország déli részén ad. A termőterületek 60%-án ezt termesztik. 
 
3. Hazánkban főleg a soványabb homoktalajokon és a sekély termőrétegű erdőtalajokon termesztik. 
 
4. Magyarországon szinte csak takarmányozási célra használják, más országokban élelmiszerként is kedvelt. 
 
5. A mély termőrétegű, jó szerkezetű, tápanyagokban gazdag, jó vízgazdálkodású mezőségi talajokat kedveli. Hazánkban is az ilyen talajú tájak a fő termőhelyei. 
 
6. Legfontosabb kenyérgabonánk. A téli hótakaró és a nyár eleji csapadékot követő szárazabb, meleg időjárás                  kedvez igazán a jó minőségű termésnek.


Búza

Kukorica

Rozs
5
6
2
4
1
3
A szemelvény elolvasása után oldja meg a feladatot! 
Hány százalékkal csökkent a Csád-tó felülete 1960-tól 2009-ig? Számítását külön papíron végezze! Eredmény:   %-kal csökkent. 
 
 

A szemelvény elolvasása után oldja meg a feladatot! Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tavak pusztulási folyamati közül a kiszáradás figyelhető meg a Csád-tó esetében.Hamis
Igaz
A szemelvény elolvasása után oldja meg a feladatot! Állapítsa meg az alábbi állíátsról, hogy igaz vagy hamis! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tó kiderjedése csökken a csökkenő vízfelhasználás miatt.Igaz
Hamis
A szemelvény elolvasása után oldja meg a feladatot! Állapítsa meg az alábbi állításról, hgy igaz vagy hamis! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A tó zsugorodása befolyásolja a népesség területi eloszlását, mert csökken a területen élő népesség.Hamis
Igaz
Nevezze meg azt az ázsiai tavat, ahol szintén jellemző a pusztulási folyamat! 
A foglalkozás befejeződött.

0