Vaktérkép
0/25 Pont
Égitestek
0/0 Pont
Budapest térkép
0/4 Pont
A Föld belső szerkezete
0/6 Pont
Meteorológiai jelenségek
0/3 Pont
Folyók szakaszjellege
0/4 Pont
A meleg mérsékelt öv mediterrán területe
0/8 Pont
Demográfia
0/6 Pont
A világgazdaság centrum és periféria térségei
0/10 Pont
Közép-Európa országai
0/5 Pont
Amerika földrajz
0/6 Pont
Felépítő kőzetek
0/7 Pont
Ökológiai lábnyom
0/5 Pont
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd nevezze meg a számokkal és betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat! 
Nevezze meg a számokkal jelölt országokat és városokat! 1.   (ország)
 
2.   (ország)
 
3.   (ország)
 
4.   (ország)
 
5.   (város)
 
6.   (város)
Tanulmányozza a térképvázlatot, majd nevezze meg a számokkal és betűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!  
Nevezze meg az A betűvel jelölt szigetet!A.   
 
 
Nevezze meg a V betűvel jelölt vulkánt!

V.   
Nevezze meg a térképvázlat számokkal és betűkkel jelölt földrajzi fogalmait!  
Nevezze meg a számokkal jelölt országokat!1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
 
6.   
 
7.   
 
 
Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt vízrajzi fogalmakat! 
 
A.   -tenger
 
B.   -csatorna
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt folyókat! 1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5.   
 
6.   
 
7.   
 
8.   

Olvassa el az alábbi meghatározásokat, majd válaszoljon a kérdésekre!  
1. Csillagászati mértékegység, aminek értéke megegyezik a Nap és a Föld közepes távolságával.
 A mértékegység neve:  .
 
2. Saját fénnyel rendelkező, izzó gázgömb. 
 
Az égitest típusa:   . 
 
Melyik a Földhöz legközelebbi ilyen égitest? A    .
 
Milyen alakú pályán kering a Föld e körül az égitest körül?    .
 
 
3. A Naprendszerben a bolygók körül található, saját fénnyel nem rendelkező égitestek,
melyek a                  bolygójukkal egységes rendszert alkotnak, és közös tömegközéppontjuk körül
keringenek.
 
Nevük:   .

Mitől fényesek ezek az égitestek?A Hold fényét verik vissza.
A Nap fényét verik vissza.
A csillagok fényét verik vissza.
A térkép Budapest egy részletét ábrázolja. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a feladatokat!
1. A térkép Budapest egy részletét ábrázolja. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a feladatokat!
 Válasz:   
 
 
2. Melyik égtáj felé induljunk, ha a Batthyány térről (BT) a Novotel szállodába (Sz) szeretnénk eljutni?   . 
A térkép Budapest egy részletét ábrázolja. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a feladatot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Duna melyik partján épült az Országház? Jelölje be a helyes választ!A bal partján.
A jobb partján.
A térkép Budapest egy részletét ábrázolja. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a feladatot!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyanazt a városrészt 1 : 5 000 méretarányú térképen is szeretnénk ábrázolni. Döntse el, melyik állítás igaz, és jelölje be az egyetlen helyes válasz betűjelét!
 
 Ugyanazt a területet kisebb méretű térképlapon lehetne ábrázolni.
Nem lesz különbség a térképlapok mérete között.
Ugyanaz a terület csak nagyobb méretű térképlapon lesz ábrázolható.
Nem állapítható meg a térképlapok méretének különbsége.
Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
Azonosítsa a Föld belső szerkezetének részeit az ábra és a leírás alapján! 


külső mag 
belső mag
földkéreg
földköpeny  

A: A Föld belső szerkezetének legkülső, legvékonyabb rétege, az  óceánok alatt
kb. 6–10 km, míg a kontinensek alatt mintegy 30–40 km vastag. Ez a 
-
 .
 
 
B: Elsősorban szilikátokból álló gömbhéj, amelynek felső része képlékeny és
anyagáramlások zajlanak benne. Ez a
-
 .
 
 
C: Elsősorban fémekből álló, folyékony halmazállapotú réteg, amelynek áramlásai
hozzák létre a Föld mágneses erőterét. Ez a 
-
 .
 
 
D: Nagy sűrűségű fémekből álló, szilárd halmazállapotú réteg. Ez a 
-
 . 

Válaszoljon a Föld belső hőmérsékletével kapcsolatos kérdésekre!
Hol nő nagyobb mértékben a hőmérséklet a Föld belseje felé haladva? Jelölje be a helyes választ!A Kanadai-ősmasszívum területén.
Magyarországon az Alföldön.
Állaíptsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Magyarországon az Alföldön nő a hőmérséklet a t a Föld belseje felé haladva. Ennek köszönhetően alakulnak ki a hévízek.Hamis
Igaz
Egy nyári napon 25 ℃ volt a levegő hőmérséklete és 17 g/m3 vízgőzt tartalmazott. A levegő hőmérséklete hajnalra 15 ℃-ra csökkent. 

 
 
 
 
 
 
 
Hajnalban egy kiránduló csoport vágott át a réten. Meglepetten vették észre, hogy csupa víz lett a cipőjük. Ez azért volt lehetséges, mert a feleslegessé váló vízgőz vízcseppek dér formájában kicsapódott a növényekre Igaz
Hamis
Mi a harmatpont?A levegőnek az a hőmérséklete, amelyen az adott nedvességtartalmú levegő a páratartalomra nézve telítetté válik.
olyan meteorológiai jelenség, mely akkor jön létre, ha a lehűlt levegő a víz fagypontja alatti hőmérsékletű felülettel érintkezik, párakicsapódást idézve elő.
Vízcseppek, esetleg összefüggő vízréteg formájában jelentkező nem hulló csapadék, amely a földfelszínen, illetve felszínközeli, szabadban lévő tárgyakon, főként növényzeten figyelhető meg.
Melyik csapadékfajta keletkezik, ha a levegő derült időben 0 ℃ alatt válik telítetté, és a víz jégkristályok formájában válik ki a felszín közeli tárgyak, növények felületén? Válasz:   .
Oldja meg a folyók szakaszjellegével kapcsolatos feladatokat!  Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A Duna a Szigetközben alsószakasz jellegű.Hamis
Igaz
Oldja meg a folyók szakaszjellegével kapcsolatos feladatot! Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 
A Duna alsószakasz jellegű a Szigetközben, mert elágazásokat épít.Hamis
Igaz
Oldja meg a folyók szakaszjellegével kapcsolatos feladatot! 
Döntse el a halak jellemzői alapján, hogy melyik halat melyik folyószakaszon foghatják ki a horgászok! Jelölje be a helyes választ!
A dévérkeszeg jellemző élőhelyén a vízsebesség 0,5 m/s alatt marad, a meder domború partja homokos, iszapos, homorú partja agyagos. A homorú parthoz közel a víz mély, de hőmérséklete a tartós nyári kánikulában elérheti a 25 °C-ot. oldalazó (középső) szakaszjelleg
feltöltő (alsó) szakaszjelleg
bevágódó (felső) szakaszjelleg
nem dönthető el
Oldja meg a folyók szakaszjellegével kapcsolatos feladatot!
Döntse el a halak jellemzői alapján, hogy melyik halat melyik folyószakaszon foghatják ki a horgászok! Jelölje be a helyes választ!
A sebespisztráng a nagy sodrású, oxigéndús hideg vizeket kedveli, különösen szívesen foglalja el a kisebb vízesések és zúgók alatti medencéket. Élőhelyén a meder köves, a víz sebessége 1,5–2 m/s. Hőmérséklete nyáron se haladja meg a 13 °C-ot. bevágódó (felső) szakaszjelleg
oldalazó (középső) szakaszjelleg
feltöltő (alsó) szakaszjelleg
nem dönthető el
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére!
Az év során 2 évszak váltakozik.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére!
Éghajlatának kialakulásában szerepet játszik a passzátszél-rendszer. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére! 
A folyók nyári és téli vízállása között jelentős a különbség. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére!
Természetes növénytakaróját, a keménylombú erdőket napjainkra sok helyen kiirtották. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére! 
A meleg mérsékelt övben a kontinensek keleti oldalán alakult ki. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére! 
Legtipikusabb élelmiszernövényét sok helyen a hegyoldalakon kialakított, vízzel elárasztott teraszokon termesztik.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére!  
Hagyományos konyhájának fő alapanyaga az olívaolaj. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy mely állítások igazak a meleg mérsékelt öv mediterrán területére! 
Forró, száraz nyarán milliók keresik a felüdülést tengerpartjain. Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Milyen demográfiai folyamat jellemezte az ország népességszámának alakulását a diagramon ábrázolt időszakban? Jelölje be a helyes választ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A népességszám növekedése.
A népességszám fogyása.
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagram által bemutatott időszakban amikor emelkedett a születések száma, akkor a halálozásoké is minden esetben nőtt.Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A halálozások száma folyamatosan nőtt az országban a bemutatott időszakban.  Hamis
Igaz
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő megállapítás!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagram által bemutatott időszak első három évében összességében kevesebb gyerek született, mint az időszak második három évében.Igaz
Hamis
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! 
 Hogyan változott az ország átlagos népsűrűsége 2013–2018 között, ha tudjuk, hogy ebben az időszakban nem volt jelentős a ki- és a bevándorlás? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A népsűrűség csökkent.
A népsűrűség nőtt.
Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!  
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az ország átlagos népsűrűsége 2013–2018 között csökkent, mert ugyanakkora területen kevesebb ember élt az időszak végén, mint az elején.Igaz
Hamis
Válaszoljon a világgazdaság ún. centrum és periféria térségeire vonatkozó kérdésre! 
Mely fogalomra ismer a meghatározások alapján? Jelölje be a helyes választ!
Az a gazdasági szektor, amely a centrumtérségekben a 20. század végén jelent meg és magában foglalja a csúcstechnológiai kutatásokat is. kvaterner szektor
tercier szektor
primer szektor
szekunder szektor
Válaszoljon a világgazdaság ún. centrum és periféria térségeire vonatkozó kérdésre!
Mely fogalomra ismer a meghatározások alapján? Jelölje be a helyes választ! 
A perifériatérségek országaiban napjainkban is ennek a gazdasági szektornak a súlya a meghatározó.tercier szektor
kvaterner szektor
szekunder szektor
primer szektor
Válaszoljon a világgazdaság ún. centrum és periféria térségeire vonatkozó kérdésre! 
Döntse el az alábbi állítás igaz vagy hamis!  
A duális gazdasági szerkezet a perifériatérségek országaira jellemző gazdasági szerkezet, amiben a hagyományos és a modern gazdaság jellemző vonásai egyaránt jelen vannak.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
Lakosságuk a világ népességszámának kb. 20%-át teszik ki. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
Gazdaságuk sok esetben a feldolgozatlan nyersanyagok exportjára épül.Igaz
Hamis
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
Megtaláljuk közöttük az egykor gyarmatosított országokat. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
Ezekben az országokban a nemzetgazdaságokra nagy teher hárul, mert sok a fiatalkorú eltartott. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
A világ működőtőke állományának exportja főleg ezekbe az országokba irányul. Hamis
Igaz
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
Rendszerint a pénz- és a működőtőke hiányával küzdenek. Igaz
Hamis
Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis a világgazdaság ún. periféria térségeire vonatkozóan!
Geopolitikai érdekeiket erős gazdasági integrációkba tömörülve tudják érvényesíteni. Hamis
Igaz
Hasonlítsa össze Közép-Európa országait! Húzza csak az adott országra jellemző állítást a megfelelő helyre!
Ausztria

Svájc

Szlovákia
Legfontosabb ásványkincsei a vasérc, a kősó és a magnezit.
Jelentős iparágai a gyógyszergyártás és az óragyártás.
Semleges ország, nem tagja sem gazdasági, sem katonai tömörülésnek.
Nem a főváros az ország legfontosabb pénzügyi és gazdasági központja.
Gazdaságának fontos iparága az autógyártás.
Oldja meg az Amerika fölrajzához kapcsolódó feladatot! 
Nevezze meg azt az Antillákon található nevezetes vulkánt, amely hasonló geológiai folyamatok következtében alakult ki, mint a Mount St. Helens!  Válasz:   
Oldja meg az Amerika fölrajzához kapcsolódó feladatot! 
Döntse el, hogy a felsorolt amerikai városok közül melyikre jellemző az alábbi éghajlati diagram! Jelölje be a megfelelő választ! Caracas
Dallas
Havanna
Los Angeles
Buenos Aires
Oldja meg az Amerika fölrajzához kapcsolódó feladatot!
Az észak–déli nyitottság következtében Amerika bizonyos részein a sarkvidéki eredetű légtömegek mélyen délre, a trópusi eredetűek pedig gyakran messze északra is eljutnak. Válassza ki, hogy mely tájakra jellemző a leírás! Paraná-alföld
Préri
Amazonas-medence
Mississippi-alföld
Atacama-sivatag
Oldja meg az Amerika fölrajzához kapcsolódó feladatot!
Nevezze meg azt a latin-amerikai országot, amelyik az USA és Kanada mellett csatlakozott az észak-amerikai szabadkereskedelmi társuláshoz (a NAFTA-hoz)! Válasz:   
Oldja meg az Amerika fölrajzához kapcsolódó feladatot!  
Melyik észak-amerikai kikötőváros a legnagyobb befogadója és feldolgozója a LatinAmerikából származó nyersanyagoknak?Miami
New York
New Orleans
San Francisco
Párosítsa a magyarországi tájakat a rájuk jellemző felépítő kőzet nevével!Velencei-hegység gránit
Mezőföld mészkő
Bakony mészkő
Tapolcai-medence tanúhegyei andezit
Bükk bazalt
Börzsöny andezit
Mátra lösz
Olvassa el az újságcikket, majd jelölje be  a helyes választ! 
Hány Földre lenne szükség az éves erőforrás biztosítására abban az esetben, ha a világon mindenki ugyanakkora ökológiai lábnyommal rendelkezne, mint egy európai lakos? 3,5
2,8
1,5
Olvassa el az újságcikket, majd jelölje be a helyes választ!
A természeti erőforrások felhasználásának mértéke Európában …  a világátlaggal megegyező.
a világátlagnál kisebb.
a világátlagnál nagyobb.
Olvassa el az újságcikket, majd jelölje be a helyes választ!
1970-ben a természeti erőforrások emberiség által felhasznált mennyisége…  megközelítőleg egyensúlyban volt a bolygó természeti tőkéjével.
nem érte el a bolygó természeti tőkéjének egészét.
jelentősen meghaladta a bolygó természeti tőkéjét.
Olvassa el az újságcikket, majd jelölje be a helyes választ!
Az Európai Unió országai közül Románia az, amely …„csak” júliusban használja fel az éves természeti forrásait.
nem használja fel az egy évre rendelkezésre álló természeti erőforrásait.
az éves erőforrásait a világátlagnál kisebb mértékben használja fel.
Olvassa el az újságcikket, majd jelölje be a helyes választ!
A legnagyobb ökológiai lábnyommalAz Amerikai Egyesült Államok rendelkezik.
Az Európai Unió rendelkezik.
Kína rendelkezik.
A foglalkozás befejeződött.

0