Vetületek
0/17 Pont
Nap
0/5 Pont
Hegységképződés
0/24 Pont
Légkör és gazdaság
0/7 Pont
Műholdfelvételek
0/10 Pont
Duzzasztógát
0/7 Pont
Éghajlati övek
0/18 Pont
Demográfia
0/6 Pont
Településföldrajz
0/11 Pont
Gazdaság
0/14 Pont
Mecsek
0/16 Pont
Németország
0/30 Pont
Ázsia
0/13 Pont
Klímaváltozás
0/7 Pont
1. Tanulmányozza az alábbi vetületeket, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
a) Nevezze meg az egyes vetülettípusokat! Írja a nevüket a vetület betűjele utáni üres négyzetbe!

A:
B:
C:

1. Tanulmányozza az alábbi vetületeket, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
b)Írja a vetületekre vonatkozó állítások sorszámát a megfelelő vetülettípus  betűjele utáni  négyzetekbe! Egy szám több helyre is beírható. Minden négyzetbe kerül szám. Van olyan megállapítás, amelyik egyikre sem vonatkozik.
 
1.A sarkok felé egyre nagyobb a torzulás.
2.Az a) feladatban ábrázolt vetületek esetén a hosszúsági körök mindig egy pontban metszik egymást.
3.Az egész Föld egyszerre ábrázolható ezzel a vetülettel.
4.Gömbfelületet síkba képez le.
5.A képfelület egy térbeli test palástja.
6.Csak az északi félgömb ábrázolható ezzel a vetülettel.
7.Szög- és területtorzulások is lehetnek ezen a vetületen.
8.Az Egyenlítő és az Északi sarkpont kiterjedése megegyezik ezen a vetületen.A: , , ,

B: , ,

C: , , , , ,

Egyik vetülettípusra sem vonatkozik:
2.Az é.sz. 15°; k.h. 62°-on lévő mérőállomáson a Nap állásával kapcsolatos megfigyeléseket végeznek. Válaszoljon az ezzel kapcsolatos kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Milyen magasan delel a Nap az alábbi időpontokban az állomás felett?
1. Nyári napforduló
A számítást külön lapon végezze!
Delelési magasság: °
 
2. Téli napforduló
A számítást külön lapon végezze!
Delelési magasság: °

3. Tavaszi napéjegyenlőség
A számítást külön lapon végezze!
Delelési magasság: °
 
4. Őszi napéjegyenlőség
Delelési magasság: °
b)Melyik horizont felett látják delelni a Napot a nyári napforduló idején?  Írja a megfelelő válasz betűjelét az üres négyzetbe!A. déli horizont felett
B. északi horizont felett
Betűjel:
3. Oldja meg a hegységképződéssel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.Nevezze meg a hegységképződés fő szakaszait az alábbi meghatározások alapján!
1.A hegység szerkezetének kialakulása:
2.A hegység kiemelkedése:
3.A hegység anyagának lerakódása az óceáni medencében:
 
Állítsa helyes sorrendbe a hegységképződés egyes lépéseit! Írja sorszámukat a megfelelő sorrendbe a négyzetekbe!
 
Az esmények sorrendje: --> -->
Mit jelentenek a következő kifejezések?Geoszinklinális: Üledékgyűjtő .
Hegységrendszer: Az egy időszak során kialakult hegységek összessége.
Tanulmányozza az alábbi ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre!Milyen típusú kőzetlemezek ütközését mutatják be az egyes ábrák?
1.ábra: és   kőzetlemez
2.ábra: és   kőzetlemez
3.ábra: és kőzetlemez
 

Tanulmányozza az alábbi ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre!Válaszoljon a kérdésekre!
−Mi az 1. ábrán bemutatott folyamat során keletkezett szerkezeti elem neve?

Válasz: 
Nevezze meg egy jellemző felépítő kőzetét!
Válasz:

 −Milyen szerkezeti elem jön létre a 2. ábrán látható folyamat során?
Válasz:
Nevezze meg egy jellemző felépítő kőzetét!
Válasz:

 −A vulkánok mely típusába tartozik a 3. ábrán látható folyamathoz kapcsolódó vulkán?
Válasz:
Nevezze meg két jellemző felépítő kőzetét!
Válasz:   és .

Tanulmányozza az alábbi ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre!Nevezzen meg egy-egy konkrét példát az egyes kőzetlemez-ütközések során keletkezett tájakra, területekre!
1. ábra: A -óceán  nyugati partvidékének szigetívei.
2. ábra: Az -hegységrendszer bármely tagja
3. ábra:
4.Oldja meg a légkör gazdasági jelentőségével kapcsolatos feladatot! Elemenként 1 pont.a)Nevezzen meg három, gazdasági jelentőségű légkörhöz kapcsolódó erőforrást ábécé sorrendbe!
csapadék, napsugárzás  , szél
 
b)Melyik az a megújuló energiaforrás, amelyik kiemelkedő mennyiségben Afrikában áll a rendelkezésre, de mégis főként a fejlett országok hasznosítják?
Energiaforrás:
Az eltérő hasznosítási helyszín oka: A fejlett országok   energiaigénye.

c)Az alábbi térkép a tavaszi +10 °C-os napi középhőmérsékletű (fagymentes) naptól az őszi +10 °C-os napi középhőmérsékletű (fagymentes) napig mutatja a hőösszeg területi eloszlását.Mi az aláhúzott mondatrészben meghatározott időszak neve?
Válasz: .

d)A szőlő termesztéséhez szükséges hőösszeg 3100–3400 °C. A térképpel összevetve adjon magyarázatot arra, hogyan lehetséges, hogy hazánk északi és nyugati területein történelmi borvidékeket találunk!

Válasz: A   lejtőkön nagyobb a napsugarak hajlásszöge.
5. A feladatban öt különböző tóról olvashat, és ezek közül négyről műholdfelvételt is lát. Írja a műholdfelvételek mellett látható betűt a megfelelő leírás elé! Írjon X jelet az elé a leírás elé, amelyikhez nem tartozik kép! Nevezze meg, hogy kialakulása szerint melyik típusba sorolható a tómedenc! Elemenként 1 pont.1. A tó egy hegyfalakkal határolt völgyben helyezkedik el. Kiterjedése észak–déli irányban 673 kilométer, átlagos szélessége 50 kilométer. Átlagos mélysége 570 méter, legnagyobb mélysége azonban eléri a 1470 métert. A tótípus megnevezése:   eredetű.

2. A negyedidőszakban a hegységekből kivájt szikla-medencében a gleccserek által lerakott végmoréna mögött alakult ki ez az 52 km hosszú és 17 km széles tó, melynek legnagyobb mélysége 346 m. A tótípus megnevezése:  .

3. Egy kb. 7770 évvel ezelőtti természeti katasztrófa eredmé-nyeként alakult ki a tómedence. A vulkáni kitörés után beszakadó, beomló hegytetőn kialakuló mélyedésben, a vízzáró réteg felett az évszázadok során felgyülemlett a csapadékvíz, és gyönyörű tó keletkezett. Vizét csak a hulló csapadékból kapja. A tótípus megnevezése:   .

4. 1837 nyarán a hegyoldalon felhalmozódott agyagos lejtőtörmelék a nagy esőzések hatására lezúdult a völgybe és nekicsúszott a Cohárd délkeleti lábának. Elzárta több patak folyását. Vannak, akik a tó keletkezését az 1838. január 11-i földrengéssel hozzák kapcsolatba. A tótípus megnevezése: elzárt tó

5. Egy-egy folyószakasz természetes lefűződésével kialakult állóvizeket a természet birtokba vette, és a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó életközösségek alakultak ki, amelyek Európa egyedülálló, kimagasló természeti értékei. A tótípus megnevezése: .
6. Egy mediterrán éghajlatú ország vezetése úgy határoz, hogy az állam legnagyobb folyóján duzzasztógátat épít. A döntés annak ellenére született, hogy a szakértők számos lehetséges negatív környezeti hatásra is felhívták a figyelmet. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Milyen következményekkel járhat a szántóföldeken, ha a kialakított víztározó vizét a nyári hónapokban folyamatos öntözésre használják fel?
Pozitív hatás:  Jobb    termés érhető el.
Negatív hatás: .
 
 
b)A gát megépítését követően a folyómederben megváltoznak a körülmények.
Hogyan változik meg a gát feletti (folyásirány szerint előtti) szakaszon a folyóvíz munkavégző képessége?

Válasz: A víz munkavégző képessége .
Mi történik a folyó által szállított hordalékkal a gát megépítése után?
Válasz: Lerakja a   a gát előterében.

Hogyan hat ez a gát által kialakított mesterséges tó medencéjére?
Válasz: A tómedence fokozatosan .
 
c)A duzzasztógát megépítésével lehetővé válik a folyó vízszintjének a szabályozása. Milyen előnnyel járhat ez?
−A téli hónapokban: Csökkentheti az   kialakulásának veszélyét.
−A nyári hónapokban: Folyamatos   biztosít a folyóban a száraz időszakban is.
7. Mely övekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja az állítás sorszámát  megfelelő helyre! Elemenként 1 pont.
 
1.Tajgaéghajlat van a területén.
2.Az évi középhőmérséklet 0 °C alatt van.
3.A csapadék döntő többsége hó formájában hullik.
4.Két évszak váltakozik.
5.A sarki szelek uralma alatt áll.
6.Természetes növényzete a tundra.
7.Jellemző talajtípusa a podzol.
8.Állandóan fagyos éghajlat alakult ki a területén.
9.Az évi csapadékmennyiség a sivatagokra jellemző érték körül van.
10.Az uralkodó szélirány az év döntő részében nyugatias.
11.Négy évszak van.
12.Az aprózódás a legfontosabb felszínformáló erő.
13.Nem alakult ki talaj a területén.
14.Az évi közepes hőingás itt a legnagyobb Földünkön.
15.A tél a meghatározó jelentőségű évszak.
16.A hideg övezetben helyezkedik el.
17.Természetes növényzete a fenyőerdő.
18.Egyetlen évszak van.Hideg mérsékelt öv:   , , , , ,
Sarkvidéki öv:   ,   ,
Sarkköri öv: ,
Saskvidéki és sarkköri öv:   ,   , ,
Mindhárom öv:   , ,
8. Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a római számokkal jelölt kontinenseket!
 
I.
II.
III.
IV.
 
b)Fogalmazzon meg két tényezőt, ami hozzájárul a IV. számmal jelölt kontinens népességszám-növekedéséhez!
  születési ráta  és javuló   (szociális) ellátás.
9. Oldja meg a településföldrajzi feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Határozza meg az urbanizáció fogalmát!
A városok   és a városi   elterjedésének együttese.
 
b)Nevezze meg az urbanizáció szakaszait az ábra alapján!
A. .
B.   költözés.
C. környezetbe költözés.
D. A népesség egy részének újra a   költözése.
c)Oldja meg a fenti ábrához kapcsolódó feladatokat!1. Melyik szakaszra jellemző, hogy a nagyváros lakói közül sokan az agglomerációba költöznek? Írja a megfelelő szakasz betűjelét az üres négyzetbe!
Válasz:
 
Fogalmazzon meg két okot, ami kiváltja az agglomerációba költözést!
A   környezet hiánya  és a .

2. Mi lehet az oka annak, hogy a „D” szakaszban újra nő a nagyváros lakóinak száma? Fogalmazzon meg két lehetséges okot!
Többféle elérhető   és az   bejárás.
10. Oldja meg a gazdasággal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a pénzügyi fogalmakat a leírás alapján!
1.Nemzetközi elszámolásra szóló fizetési eszköz, valutára szóló követelést vagy tartozást jelent.
Válasz:
2.Egy ország törvényes fizetőeszköze.
Válasz:
3.A valuták egymáshoz történő átválthatósága.
Válasz:
4.Olyan okirat, aminek tulajdonosai meghatározott pénzbeli követelésekkel léphetnek fel az értékpapírt kibocsátókkal szemben.
Válasz:
5.Ezen a piacon az árat kizárólag a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg.
Válasz:
b)Mely okok idézték elő az inflációt az egyes esetekben? Írja a választ a leírás után!
 1. Nagyjából 2-3 ezer szakember hiányzik a 23 ezer főt foglalkoztató sütőiparból. A munkaerőhiány miatt ősz végétől jelentősen drágulhat a kenyér ára, mivel a cégek kénytelen lesznek bért emelni, ha meg akarják tartani a dolgozóikat, ezt pedig csak áremelés útján tudják kigazdálkodni. (portfolio.hu, 2017)
Válasz: Az emelkedő termelési .
 
2.Az európaiak egyre több vajat fogyasztanak, miközben a termék ára meredeken emelkedik, a készletek apadnak és a tejtermékgyártók a közelgő hiányra figyelmeztetnek. (napi.hu, 2017)
Válasz: A megnövekedett .
c)Oldja meg a feladatot a szemelvény elolvasása után!
2007. november 5-én 151 forintot kellett fizetni 1 svájci frankért. Egy család lakáscélú devizahitelt vett fel, aminek a törlesztő részlete havonta 200 svájci frank volt, amelyet forintban kellett fizetnie. 2011. november 8-án 248 forintra emelkedett a svájci frank árfolyama.1. Le- vagy felértékelődött a forint a frankhoz képest? Írja a megfelelő válasz betűjelét  az üres négyzetbe!
 
A. A forint leértékelődött.
B. A forint felértékelődött.
Betűjel:
 
2. Mennyi volt a kezdő részlet 2007. november 5-én? A számítását külön lapon végezze!
Kezdő részlet:   Ft

3. Hány forinttal emelkedett a család havi törlesztő részlete, ha egyéb költségeket nem veszünk figyelembe? A számítását külön lapon végezze!
A törlesztő részlet   Ft-tal emelkedett.

4. Hogyan érinti a kereskedőket, ha romlik a forint értéke a külföldi valutákhoz képest? Válaszát indokolja!
Az exportőröket: érinti, mert nő  a .
Az importőröket: érinti, mert   a forintkiadásuk.
11.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Melyik földtörténeti időszakban nyerte el a hegység a mai magasságát?
Válasz: A .
b)A hegység melyik, a szövegben megnevezett része a legidősebb? 
Válasz: .
Miből következtetett erre?
Mert   kőzeteket (permi homokkövet) találunk a területén.
 
c)A Mecsekben középidőből származó mészkövet találtunk. A hegység mely részén kirándulhattunk?
Válasz: vagy .
 

11.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.d)Állapítsa meg a hegységben található szerkezeti formák alapján, hogy milyen szerkezeti mozgás során alakult ki a táj?
Válasz:  .
 
e)A hegység középső részének északi oldalán található az Abaligeti-barlang. Mely felszínformálódási folyamat eredményeként alakult ki a barlang? Válaszoljon a megfelelő szakkifejezéssel!
A .
 
f)Mely éghajlati jellemző érvényesül a hegységben? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!
 
A)bőséges nyári csapadék
B)ezen a hazai tájon a legtöbb a hóval fedett napok száma
C)hazánkban itt a legnagyobb a napsütéses órák száma
D)a tenyészidőszak középhőmérséklete ezen a tájon a legmagasabb E)őszi csapadékmaximum
Betűjel:   
 
 
11.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.g)A hegység lábánál működő hőerőmű ma főként biomasszát éget el, korábban fosszilis energiahordozóval működött. Mely, korábban e hegységben bányászott ásvány-kinccsel fűtötték?
Válasz: .
Melyik földtörténeti időben keletkezett?
Válasz: a   -ben .
 
h)Ez az ásványkincs ma is megtalálható a Mecsekben! Sőt többször is hallhattunk a bányászat folytatásáról. Fogalmazzon meg egy lehetséges gazdasági magyarázatot arra, hogy miért nem folyik mégsem a bányászat!
Válasz:    volt a kitermelése.
 
i)A hegység lábánál elterülő nagyváros, Pécs levegője az új technológia következtében javult. A savas esőt okozó összetevő légköri jelenléte a technológiaváltást követő évben gyakorlatilag megszűnt. Melyik légszennyező anyag mennyisége csökkenhetett a környéken?
Válasz: a   -é .
 

11.Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.j)Nevezze meg azt a világörökségi védettség alatt álló kulturális értéket, amely Pécsett található!
  temető.
 
k)Mely állítások igazak Pécs városára? Írja az igaz állítások betűjelét a négyzetekbe!

A)Bőripara nagy hagyományokra tekint vissza.
B)Országos jelentőségű felsőoktatási központ.
C)A hazai gépgyártás kiemelkedő központja.
D)A hazai gyógyszerkutatás és -gyártás egyik legfontosabb városa.
E)A környék mezőgazdasága élteti a város több évtizedes múltra visszatekintő konzerviparát. F)Termálfürdője sok turistát vonz. G)Ipartörténeti jelentőségű a városban létesült porcelángyár.
Betűjelek: , ,

l)Sorolja fel a Baranya megyével határos megyék székhelyét ábécé sorrendben!
Válasz:   ,   ,   
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
a)Nevezze meg a római számokkal jelölt tájakat!

I.
II.  
 
b)Nevezze meg a betűkkel jelölt vízrajzi elemeket!
 
a.
b.
c.
d.
e.
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
c)Németország mely városaira vonatkoznak a következő állítások? Írja  az állítás után a város nevét, majd azt a számot, amelyik a térképen jelöli! Nem tartozik minden térképen jelölt városhoz leírás.1. Az ország régi-új fővárosa. Város:     Száma a térképen:

2. Jelentős ipari központ a Rajna partján. Szomszédságában, „ikervárosában” található a BASF központja. Város: Száma a térképen:

3. Híres vásárváros a hajdani NDK területén. Város:    Száma a térképen:

4. Bajorország jelentős ipari központja. Többek között itt található a BMW és a Siemens székhelye is. Város:   Száma a térképen:

5. A Ruhr-vidék hagyományos nehézipari központja, üzemeiben különleges acél-fajtákat és hengerelt árukat állítanak elő. Város: Száma a térképen:

6. Az Elba torkolatában épült város, az ország legforgalmasabb kikötője. Város:   Száma a térképen:

7. Sokoldalú ipari központ, egy ismert illatszer névadója. Város: Száma a térképen:

8. A kecskeméti autógyár anyavállalatának székhelye. Város:   Száma a térképen:
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
d)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a Németországra vonatkozó megállapítások!

1. Németország az Európai Unió alapító tagja.Hamis
Igaz
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
2. Az Európai Unió központi bankja Münchenben található.


Hamis
Igaz
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
3. A Ruhr-vidék szerkezetváltásában jelentős szerepe volt a környezetvédelmi vagy „zöld” ágazatnak.


Igaz
Hamis
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
4. A Duna–Majna–Rajna vízi út földközi-tengeri kijáratot is biztosít az országnak.


Igaz
Hamis
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
5. Frankfurt az ország legforgalmasabb légikikötője is.


Hamis
Igaz
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
6. A keleti és a nyugati országrészek közötti fejlettségi különbség napjainkra már kiegyenlítődött.


Igaz
Hamis
12.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
7. Fejlett árutermelő mezőgazdasága a lakosság szükségletének döntő hányadát állítja elő.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
Nevezze meg a római számmal jelölt országokat! Írja mellé a fővárosukat jelölő, megfelelő térképvázlati számokat! Nem írható mindenhova szám, erre a helyre írjon X- jelet!
 
I. Ország:   Főváros száma:
II. Ország:   Főváros száma:
III. Ország:   Főváros száma:  
IV. Ország:   Főváros száma:
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
b)Nevezze meg a térképvázlaton betűkkel jelölt tájakat!a. -félsziget
b.   (hegycsúcs)
c. -félsziget
d.   (hegység)
e. -tenger
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások!

1. A világ legnépesebb országa Ázsiában található.Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
2. Ázsia valamennyi világvallás szülőhelye.


Hamis
Igaz
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
3. Szingapúrban működik a világ legnagyobb forgalmú tőzsdéje.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
4. Japán az ázsiai gazdasági térség centrumországa.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
5. ASEAN a délkelet-ázsiai térség országait tömörítő politikai, gazdasági és kulturális szervezet.


Hamis
Igaz
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
6. Ázsia országai közül Kínában a legmagasabb az 1 főre jutó GDP értéke.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
7. Ázsia népességszáma napjainkban már csökken az egyes országokban bevezetett intézkedéseknek köszönhetően.


Hamis
Igaz
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
8. Szingapúr független városállam.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
9. A hinduizmus és a hozzá kapcsolódó kasztrendszer Indiára jellemző.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
10. A térképen római számmal jelölt országok közül a II. számúban a legnagyobb a népességszám növekedése.


Hamis
Igaz
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
11. Az Esztergomban található autógyárat a IV. számmal jelölt ország befektetői alapították.


Igaz
Hamis
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 
 Elemenként 1 pont.
12. Indonézia a világ legnépesebb iszlám vallású országa.


Hamis
Igaz
14.Tanulmányozza a karikatúrát és a diagramot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Értelmezze a karikatúrát! Fogalmazza meg, milyen környezeti veszélyre hívja fel a figyelmet!
A város terjeszkedésével   a zöldfelületek.

b)Hogyan kapcsolódik a karikatúra által bemutatott folyamat a hőmérsékleti diagramon ábrázoltakhoz? Fogalmazza meg az összefüggést!
A beépítettség megváltoztatja a levegő .
 
 
 
 
 

c)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a nagyvárosi mikroklímával kapcsolatos megállapítások!

1. A beton és a beépített felszín albedója kisebb, mint a zöld felszíné, ezért erősebben felmelegszik felette a levegő.Igaz
Hamis
2. A legalacsonyabb légnyomás a belváros felett alakul ki.


Hamis
Igaz
3. Nappal a szél a külvárosi területek felé fúj.


Igaz
Hamis
4. A városközpont felett nappal leszálló légmozgás alakul ki.


Hamis
Igaz
5. A magasabb hőmérséklet következtében a belvárosban alacsonyabb a levegő relatív nedvességtartalma.


Hamis
Igaz
A foglalkozás befejeződött.

0