Kutatási kérés
0/0 Pont
Pógyor István életének fő állomásai
0/0 Pont
A KIE nemzeti titkára
0/0 Pont
Kérdések, feladatok
0/0 Pont
A Rákosi-korszak áldozata
0/0 Pont
Kérdések, feladatok
0/0 Pont
A zárkaügynök jelentéseiből 1.
0/0 Pont
A zárkaügynök jelentéseiből 2.
0/0 Pont
Az "Európai Unió"
0/0 Pont
Jelentés a kihallgatásról
0/0 Pont
Elcsigázva és betegen
0/0 Pont
Pógyor István elítélése és halála
0/0 Pont
A kutató munka eredményei és folytatása
0/0 Pont

Pógyor István (középen) a Keresztyén Ifjúsági Egyesület tagjainak és növendékeinek körében
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A foglalkozásban található dokumentumok és filmrészletek Pógyor István életéről, meghurcolásáról és haláláról szólnak. Az 1920-as években egészen fiatalon banktisztviselői állását hátrahagyva lett a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) nemzeti titkára. Elkötelezett reformátusként sokat tett azért, hogy az egyesület vonzó lelki, szellemi és fizikai programokat nyújtson nehéz sorsú fiataloknak is. E céljait nem adta fel a kommunista diktatúra idején sem. Ezért vált a Rákosi-rendszer áldozatává. 
  
A források feldolgozása alapján a következő kutatási kérdésre kell választ keresnetek: 
 
Milyen eszközöket használt a kommunista diktatúra a vele szemben álló vallásos közösségek és személyek elhallgattatására? 
1902. január 26. Pógyor István megszületik kárpátaljai Sárorosziban 
1922 Érettségi után bankban dolgozik, mellette aktivizálódik a KIE-ben 
1925-1928 Németországi tanulmányútra küldi a KIE
1928-1930 A KIE főállású titkára Budapesten
1930-1932 Titkárképzés a YMCA amerikai főiskoláján
1932-1946 A KIE első embere, ún. nemzeti titkára
1935 A YMCA Indiában tartott világkonferenciáján képviseli a KIE-t 
1946 Internálják és lemondatják tisztségeiről 
1951. június 7. Elhurcolás 
1951. november 30. Az ítélet kimondása 
1953. november7. Pógyor István halála 
1990. november 7. Síremléket emelnek Pógyor Istvánnak a 301-es parcellában
 
 
 
 
 
 
 
  
Hasznos információk
 
KIE: a Keresztyén Ifjúsági Egyesület a nemzetközi YMCA (Young Men’s Christian Associaton – Keresztyén Ifjak Nemzetközi Szövetsége) első magyar szervezeteként alakult meg református és evangélikus fiatalok részvételével 1883-ban Budapesten. A városi, majd a falusi fiatalok lelki-szellemi nevelését és szociális gondozását tűzték ki célul. A dinamikusan fejlődő protestáns ifjúsági szervezet a nagyvárosi munkás-, iparos- és kereskedőtanoncok irányában kezdte meg szervezőmunkáját. Kevéssé ismert, hogy a KIE keretei között alakult meg az első magyarországi cserkészcsapat. A falvak felemelkedéséért folytatott munkában a katolikus KALOT-hoz (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) hasonlóan, majd velük együttműködve a KIE is népfőiskolai tanfolyamatokat szervezett. A KIE bekapcsolódott a protestáns ifjúsági világszervezetek munkájába is. A kommunista diktatúra idején az egyesület feloszlatására 1950-ben került sor. Egykori vezetői ellen 1951-ben és 1967-ben is konstruált pereket folytattak le. A szervezet újjászerveződése 1991-ben történt meg,
 
Internálás: ún. közbiztonsági őrizetbe vétel, azaz ítélet és jogorvoslat lehetősége nélküli fogva tartás. A politikai szempontból veszélyesnek tartott, de konkrét bűncselekményt el nem követett csoportok, személyek kényszerlakhelyre telepítése vagy táborokba zárása.

Pógyor elhurcolása: 1951 nyarán az Államvédelmi Hatóság egy lehetséges nagyszabású református kirakatper előkészítése céljából tartóztatta le és próbálta beismerő vallomásokra kényszeríteni a KIE korábbi vezetőit.
Milyen ember benyomását kelti Pógyor István a rövid életrajza alapján?
 
 Miért tarthatta őt személy szerint is politikailag veszélyesnek a kommunista diktatúra?Pógyor István (balra) és gróf Teleki Lászó a Keresztyén Ifjúsági Egyesület  egyik programján
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A KIE nemzetközi református szervezet működése és Pógyor István tevékenysége
A KIE egy nemzetközi keresztény ifjúsági szervezet magyar tagozatának is tekinthető.Hamis
Igaz
A KIE elsősorban a vidéki fiatalok körében tevékenykedetett.Igaz
Hamis
A KIE igyekezett megakadályozni, hogy a kísértéseknek kitett fiatalok elkallódjanak vagy elzüljenek.Igaz
Hamis
Pógyor István egy pedagógus családban született.Hamis
Igaz
A külföldi tanulmányutak hatással voltak Pógyor István politikai nézeteire is.Hamis
Igaz
A második világháború idején náci ellenes nézetei miatt Pógyort elhurcolják.Hamis
Igaz
Internálása idején Pógyor érdekében felszólalnak azok is, akiknek megmentésében maga is részt vett. Igaz
Hamis
1945 után Pógyor István tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól.Hamis
Igaz

Pógyor István letartóztatásának oka és célja
Hogyan került az ÁVH-s nyomozók látókörébe Pógyor István?Hamis iratokkal akart külföldre távozni.
Megtalálták a nevét egy szovjetellenes szervezkedés irataiban.
Egy másik ügyben elfogott gyanúsított megemlíti a nevét.
Titokban cserkész táborokat szervezett.
Beszédet mondott egy tüntetésen.
Kit neveztek a börtönben vamzernak?A börtönőrt.
A gyanúsítottat.
A zárkaügynököt.
A vallomásra bírt gyanúsítottat.
A vallató tisztet.
Mennyi idő kellett a vallatóknak Pógyor István ellenállásának megtöréséhez?3 hét
1 hónap
2 hét
1 hét
2 hónap
Melyek voltak bizonyos kínzások elnevezései az alábbiak közül?japán ülés
kairói menet
indián függés
koreai állás
indiai támasz
Mi volt a Pógyor Istvánék által elképzelt optimális politikai jövőkép?


Egy   alapú   Unió létrehozása.
 

 
Ki volt az a másik volt KIE vezető, akire Pógyor István nem volt hajlandó semmi terhelő vallomást tenni?
  
   
 
 
 
Hány embert tervezett az ÁVH protestáns szervezkedés vádjával letartóztatni és bíróság elé állítani?
 
    embert. 
 
 
 
Mi volt Pógyor István letartóztatásának oka és célja?

1951. július 17., a fogság 41. napja

 [...]  
Mi az a rendszerellenes "bűn", amit Pógyor maga is elismer a fogolytársával beszélgetve? 
Miből merít vigaszt és erőt?

1951. július 28., a fogság 52. napja

 [...]


Hogyan fokozták a nyomást az egyre fáradtabb Pógyorra?
Mi volt ebben a zárkaügynök szerepe?

Részlet a Pógyor István mártíromságát bemutató "ti is élni fogtok" című filmből, amelyben színészekkel keltették életre a kihallgatásokon és a cellában történteket

Milyen közös eszmei alapon képzelte el Pógyor István az Európai Unió megvalósulását? Miért tartotta fontosnak, hogy az európai államok összefogjanak?
 
Miért számított ellenséges, felforgató gondolatnak az egyesült Európa eszméje 1951-ben Magyarországon?

1951. október 15., a fogság 131. napja
Mi volt a KIE összeesküvésről koholt vád valóság alapja?

Részlet a "ti is élni fogtok." című filmből
Hogy lehet, hogy a vallatók olyan dolgokat is tudnak Pógyor tevékenységéről, amiről ő a kihallgatáson nem beszélt? 
 
Pógyor szerint mi a célja az ellene folyó eljárásnak? 

Pógyor István sírja a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájában, ahova a kommunista diktatúra idején kivégzett vagy meghalt politikai foglyokat temették jeltelen sírokba. Pógyor István sírjának helyét csak 1989-ben tudhatták meg a hozzátartozók
Hogy lehet, hogy a vallatók olyan dolgokat is tudnak Pógyor tevékenységéről, amiről ő a kihallgatáson nem beszélt? 

Pógyor István sírja a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájában, ahova a kommunista diktatúra idején kivégzett vagy meghalt politikai foglyokat temették jeltelen sírokba. Pógyor István sírjának helyét csak 1989-ben tudhatták meg a hozzátartozók
Pógyor szerint mi a célja az ellene folyó eljárásnak?

Pógyor István sírja a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájában, ahova a kommunista diktatúra idején kivégzett vagy meghalt politikai foglyokat temették jeltelen sírokba. Pógyor István sírjának helyét csak 1989-ben tudhatták meg a hozzátartozók
Mi lehetett a hatóság célja azzal, hogy Pógyor Istvánt titokban egy jeltelen sírba temettette el?


Beszéljétek meg, hogy a megismert dokumentumok és visszaemlékezések alapján mit tudtok válaszolni a kutatási kérdésre! 
 
Milyen eszközöket használt a kommunista diktatúra a vele szemben álló vallásos közösségek és személyek elhallgattatására? 

A végső válasz megfogalmazása során érdemes átgondolni ezeket a kérdéseket is: 
 Mi jellemezte a KIE tevékenységét a 2. világháború előtt? 
 Mi történt a KIE-vel és a vezetőivel 1945 után? 
 Miért gondolta az ÁVH Pógyor Istvánt ideális áldozatnak egy politikai kirakatper   megrendezéséhez? 
 Mi lett volna egy ilyen per célja? 
 Hogyan próbálták Pógyort a céljaiknak megfelelő vallomásra bírni? 
 Mindaz, ami Pógyor Istvánnal történt miként értékelhető a Rákosi-rendszer politikája és   módszerei szempontjából? 

 
Válasszatok ki egy szóvivőt, aki röviden bemutatja a közös kutatómunkátok eredményét a kutatási kérdéssel kapcsolatban! A végén arra is térjen ki a szóvivő, hogy milyen további kutatási kérdések merültek fel bennetek, és milyen módon folytatnátok a kutató munkát! 
A foglalkozás befejeződött.

0