Cím
0/0 Pont
Az emberek gondolkodására ható eszme
0/0 Pont
Olaszország és Németország
0/0 Pont
A balkáni lőporos hordó
0/0 Pont
Nagyhatalmak versenye a Balkánért
0/0 Pont
A balkáni lőporos hordó
0/0 Pont
A világ nagyhatalmai a 20. század elején
0/0 Pont
Gyarmatok és gyarmattartó országok 1914-ben
0/0 Pont
Katonai szövetségek kialakulása
0/0 Pont
1. A nemzeti eszme és a birodalmak kora

A Német Császárság kikiáltása 1871. január 18-án a versailles-i palotában
Írd be a hiányzó szavakat a kérdésekre adott válaszokba!„Nincs még veszve Lengyelország, 
 Míg mi meg nem haltunk, 
 Hogyha földünk elrabolták, 
 Visszaszerzi kardunk. 
 
 Fel, fel Dąbrowski, 
 Zászlódat bontsd ki! 
 Ha te vagy vezérünk, 
 Népünkhöz elérünk.”

 
Hogy nevezzük azt az eszmerendszert idegen szóval, amely ezt a 18. századi dal szövegét is áthatja?
 
 
 
 Mik a legfőbb célkitűzései ezen eszmerendszer híveinek?
 
 A szabad egyénekből álló    és a   , önálló
nemzetállam megteremtése.
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Az olasz és a német egység kialakulása
Állítsd időrendbe az alábbi eseményeket!


A Sziícilai és Nápolyi Királyság is csatlakozik az egységes Olaszországhoz
Létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia
A Pápai Állam is az egységes Olaszország része lesz
Velence is csatlakozik az egységes Olaszországhoz
A Szicíliában felkelés tör ki
A solferinói csata
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?
A solferinói csata döntötte el a Porosz Királyság és a Habsburg Birodalom közötti háborút.Hamis
Igaz
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?
Az egyesített Olaszországért vívott küzdelem elindítója a Szicíliai és Nápolyi Királyság volt.Hamis
Igaz
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?
Bajorország a Német Császárság részévé vált.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
A 19. század
Kösd össze a neveket a megfelelő jellemzővel!Viktória királynő A sebesült katonák megmentője
Giuseppe Garibaldi Két világ hőse
Mucuhito Vaskancellár
Otto von Bismarck Európa nagymamája
Henry Dunant Felvilágosult kormányzás
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Mit ábrázol a kép?Mikor és hol zajlott le a képen látható jelenet?
 
18  -ben
 
 -ban
 
Milyen eseményről van szó?
 
     kikiáltása.
 
Ki látható a kép közepén fehér egyenruhában?
 
 
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?

 Az Oszmán Birodalom területe 1878 és 1912 között nőtt.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?

 A Román Királyság területe korábban az Oszmán Birodalom része volt.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?

 1912-ig a Szerb Királyság teljes területe felszabadult az Oszmán Birodalom uralma alól.Hamis
Igaz
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!
Igaz vagy hamis?
 
1878-tól az Osztrák-Magyar Monarchia megszállás alatt tartotta Bosznia-Hercegovinát.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Azonosítsd, mely államokat jelképezik a karikatúra szereplői!

1
2
3
Osztrák-Magyar Monarchia
Orosz Birodalom
Oszmán Birodalom
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Igaz vagy hamis?

 A karikatúra az osztrák császárt és az orosz cárt a balkáni népek felszabadítóiként ábrázolja.Hamis
Igaz
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Igaz vagy hamis?

 A karikatúra 1878 előtt készült.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Igaz vagy hamis?

Az Oszmán Birodalmat vesztesként ábrázolja a karikatúra.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Igaz vagy hamis?

Az osztrák császár és az orosz cár egymással is verseng a Balkán feletti ellenőrzés megszerzéséért.Igaz
Hamis
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
A balkáni helyzet
Azonosítsd, mely államokat jelképezik a karikatúra szereplői! Kösd össze az egyes szereplőket az általuk jelképezett állammal! Gögess lejjebb, ha nem látszanak az államok nevei!

1
2
3
4
5
Nagy-Britannia
Franciaország
Németország
Oroszország
Osztrák-Magyar Monarchia
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Veszély a Balkánon
Miért vált veszélyessé a Balkánon kialakult helyzet az 1910-es években? 
Válaszd ki a három helyes választ!Az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország egyaránt a befolyásának növelésére tört
Szerbia ellenezte Bosznia-Hercegovina megszállását
Az Oszmán Birodalom elvesztett területeinek a visszaszerzésére készült
Az antant és a központi hatalmak céljai és érdekei ütköztek egymással a Balkánon
A balkáni népek felkeléseket indítottak a függetlenségük kivívásáért
Oldd meg a feladatokat a karikatúra segítségével!
Az európai nagyhatalmak és a Balkán
A karikatúra készítője miként láttatja a kialakult helyzetet?
Válaszd ki a három helyes választ!A nagyhatalmak kezdik elveszíteni az ellenőrzésüket a balkáni események felett.
A nagyhatalmak szándékosan növelik a feszültségeket a Balkánon.
A nagyhatalmak félnek egy nagy balkáni válság kirobbanásától.
A nagyhatalmak egymással cívódnak, miközben a balkáni válság kirobbanni készül.
A nagyhatalmak egyre feszültebben figyelik a balkáni eseményeket.
Az acéltermelés alakulása 
Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban
Igaz vagy hamis?

 Kezdetben Nagy-Britannia acéltermelése volt a legnagyobb.Hamis
Igaz
Az acéltermelés alakulása 
Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban
Igaz vagy hamis?
Németország az acéltermelésben már 1900-ban megelőzte Nagy-Britanniát.Igaz
Hamis
Az acéltermelés alakulása 
Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban
Igaz vagy hamis?
1910-ben Nagy-Britannia és Franciaország együttesen több acélt termelt, mint Németország.Hamis
Igaz
Az acéltermelés alakulása 
Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban
Igaz vagy hamis?

 1880 és 1910 között Nagy-Britannia acéltermelése növekedett a leglassabban.Igaz
Hamis

 
 Gyarmatok és gyarmattartó országok 1914-ben
Állítsd sorrendbe az európai államokat aszerint, hogy mekkora gyarmatbirodalommal rendelkeztek 1914.ben!  Azzal az állammal kezdd, amelyiknek a legnagyobb volt!


Németország
Franciaország
Spanyolország
Nagy-Britannia

 
 Gyarmatok és gyarmattartó országok 1914-ben
Gyarmatok
Válaszd ki, mely európai nagyhatalom gyarmata volt!


Nagy-Britannia

Franciaország

Németország
India
Ausztrália
Kanada
Dél-Afrikai Unió
Algéria
Indokína
Madagaszkár
Kamerun

 
 Gyarmatok és gyarmattartó országok 1914-ben
 Az anyaországok és gyarmataik
Egészítsd ki az állításokat a grafikonokról leolvasható adatok alapján!
 
 

 
 Az anyaországok és gyarmataik népessége és területe 1914-ben népessége volt a legnagyobb a három európai nagyhatalom közül.
 
    és   esetében a gyarmatok népessége meghaladta az anyaországét.
 
 Nagy-Britannia gyarmatbirodalma tízszer akkora volt, mint   -é.

 
 Gyarmatok és gyarmattartó országok 1914-ben
Az angol polip
Mi volt a véleménye a rajz készítőjének az angol gyarmatosításról?
Válaszd ki a két jó választ!
 
 
Az angol polip karjai messzire elérnek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anglia mohón és telhetetlenül növeli gyarmatbirodalmát.
Anglia annyi gyarmatot szerzett, hogy már nem képes őket irányítani.
Anglia a világ összes táján rendelkezik már gyarmatokkal.
Mindenki Anglia gyarmatává szeretne válni.
Katonai szövetségek
Egészítsd ki a hiányos szöveget!Ez a plakát az    szövetséget népszerűsítette, amelyet   ,   és Oroszország alkotott. A velük szembenálló katonai szövetséget   hatalmaknak nevezték, amelyhez   és az Osztrák-Magyar Monarchia tartozott. Az   abban bízott, hogy háború esetén    háborúra tudja kényszeríteni ellenségeit, és   blokád alá is tudja vonni őket.
A foglalkozás befejeződött.

0