Cím
0/0 Pont
A háború végnapjai
0/0 Pont
Forradalmi kísérlet a demokrácia kiszélesítésére
0/0 Pont
Magyarország megszállása
0/0 Pont
A proletárdiktatúra kialakítása és működése
0/0 Pont
A tanácsköztársaság harcai és bukása
0/0 Pont
Az ellenforradalmi korszak kezdete
0/0 Pont
6. Magyarország 1918–1919-ben

Őszirózsás forradalmárok 1918-ban
Válaszolj a forrásrészlethez kapcsolódó kérdésekre!
A képviselőház ülésterme, ahol ez a beszéd is elhangzott
 
 "... feladatunk, azt hiszem, pártkülönbség nélkül az, hogy az elérendő békét lehetőleg előnyössé tegyük a magyar nemzetre nézve; hogy biztosítsuk a magyar állam területi integritását, amelyet a Wilson-féle 14 pont egyáltalában nem is támadott meg, […]. De arra, hogy ezt a célt elérjük, ismét két dolog szükséges. Az egyik az erők egyesítése, az egyik, hogy felejtsünk el legalább most, ezekben a sorsdöntő hetekben és hónapokban mindent, ami elválaszt bennünket, mindent, ami keserűséget okozhat magyar ember és magyar ember között és ne nézzünk egyéb feladatot, mint azt, hogy vállvetve szolgáljuk a nemzetnek ezeket a nagy érdekeit."

 
Kinek a képviselőházi beszédéből való a részlet?Teleki Pál
Apponyi Albert
Károlyi Mihály
Tisza István
Válaszolj a forrásrészlethez kapcsolódó kérdésekre!
A képviselőház ülésterme, ahol ez a beszéd is elhangzott
 
 "... feladatunk, azt hiszem, pártkülönbség nélkül az, hogy az elérendő békét lehetőleg előnyössé tegyük a magyar nemzetre nézve; hogy biztosítsuk a magyar állam területi integritását, amelyet a Wilson-féle 14 pont egyáltalában nem is támadott meg, […]. De arra, hogy ezt a célt elérjük, ismét két dolog szükséges. Az egyik az erők egyesítése, az egyik, hogy felejtsünk el legalább most, ezekben a sorsdöntő hetekben és hónapokban mindent, ami elválaszt bennünket, mindent, ami keserűséget okozhat magyar ember és magyar ember között és ne nézzünk egyéb feladatot, mint azt, hogy vállvetve szolgáljuk a nemzetnek ezeket a nagy érdekeit."

 
Melyik évben hangzott el ez a beszéd?1919
1918
1920
1917
Válaszolj a forrásrészlethez kapcsolódó kérdésekre!
A képviselőház ülésterme, ahol ez a beszéd is elhangzott
 
 "... feladatunk, azt hiszem, pártkülönbség nélkül az, hogy az elérendő békét lehetőleg előnyössé tegyük a magyar nemzetre nézve; hogy biztosítsuk a magyar állam területi integritását, amelyet a Wilson-féle 14 pont egyáltalában nem is támadott meg, […]. De arra, hogy ezt a célt elérjük, ismét két dolog szükséges. Az egyik az erők egyesítése, az egyik, hogy felejtsünk el legalább most, ezekben a sorsdöntő hetekben és hónapokban mindent, ami elválaszt bennünket, mindent, ami keserűséget okozhat magyar ember és magyar ember között és ne nézzünk egyéb feladatot, mint azt, hogy vállvetve szolgáljuk a nemzetnek ezeket a nagy érdekeit."

 
Mi lehetett e beszéd elmondójának a célja? Elérni, hogy a közös célok érdekében a politikai pártok függesszék fel a belső politikai harcokat
Felrázni az országgyűlési képviselőket a háborús vereség következtében érzett bénultságukból
Elérni, hogy a képviselők megszavazzák az országgyűlés feloszlatását
Támogatást szerezni a határok védelméhez szükséges fegyveres ellenállás megszervezéséhez
Egyértelművé tenni Magyarország céljait a háborút lezáró béketárgyalásokon
Válaszolj a forrásrészlethez kapcsolódó kérdésekre!
A képviselőház ülésterme, ahol ez a beszéd is elhangzott
 
 "... feladatunk, azt hiszem, pártkülönbség nélkül az, hogy az elérendő békét lehetőleg előnyössé tegyük a magyar nemzetre nézve; hogy biztosítsuk a magyar állam területi integritását, amelyet a Wilson-féle 14 pont egyáltalában nem is támadott meg, […]. De arra, hogy ezt a célt elérjük, ismét két dolog szükséges. Az egyik az erők egyesítése, az egyik, hogy felejtsünk el legalább most, ezekben a sorsdöntő hetekben és hónapokban mindent, ami elválaszt bennünket, mindent, ami keserűséget okozhat magyar ember és magyar ember között és ne nézzünk egyéb feladatot, mint azt, hogy vállvetve szolgáljuk a nemzetnek ezeket a nagy érdekeit."

 
Ki volt a beszédben is szereplő Wilson?
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Nagy-Britannia miniszterelnöke
Nagy-Britannia külügyminisztere
Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke
Válaszolj a kérdésekre a forrásrészlet segítségével!
Az őszirózsás forradalomban részt vevő katonák
 

 
 „Késő délután arról kaptunk hírt, hogy a Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot. Meg voltunk döbbenve. Az események tőlünk függetlenül haladtak előre. Estére a forradalom kibontakozott. Egymás után, a legkisebb ellenállás nélkül szállták meg a főparancsnokságokat, a középületeket, a kaszárnyákat, majd a főpostát. […] Ha igaz volt a hír, hogy a katonákat nem lehet többé a nép ellen bevetni, akkor megnyertük a csatát; ha nem, akkor elvesztettük, és másnap reggel mindnyájunkat haditörvényszék elé állítanak. A zendülő katonák kezükbe ragadták a kezdeményezést, mi pedig kénytelenek voltunk követni őket. […] a telefonközpont kihallgatta Lukachich és a király beszélgetését, amelynek során a tábornok engedélyt kért arra, hogy csapatokat küldhessen az Astoria ellen. [Az Astoria Szálló ekkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a székhelye volt.] Nyomban felhívtam József főherceget, és megkértem, akadályozza meg Lukachichot terve keresztülvitelében. […] egy zászlóaljnyi katona, miután megtagadta a frontra indító parancsot, és az állomásról [Keleti pályaudvar] az Astoria felé menetelt, örömujjongva üdvlövéseket adott le.” 

 
(Károlyi Mihály visszaemlékezése az 1918. október 30–31-i eseményekre)
Igaz vagy hamis?

A zendülő katonák Károlyi Mihály utasítására foglalták el a kaszárnyákat és a középületeket.Igaz
Hamis
Válaszolj a kérdésekre a forrásrészlet segítségével!
Az őszirózsás forradalomban részt vevő katonák
 

 
 „Késő délután arról kaptunk hírt, hogy a Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot. Meg voltunk döbbenve. Az események tőlünk függetlenül haladtak előre. Estére a forradalom kibontakozott. Egymás után, a legkisebb ellenállás nélkül szállták meg a főparancsnokságokat, a középületeket, a kaszárnyákat, majd a főpostát. […] Ha igaz volt a hír, hogy a katonákat nem lehet többé a nép ellen bevetni, akkor megnyertük a csatát; ha nem, akkor elvesztettük, és másnap reggel mindnyájunkat haditörvényszék elé állítanak. A zendülő katonák kezükbe ragadták a kezdeményezést, mi pedig kénytelenek voltunk követni őket. […] a telefonközpont kihallgatta Lukachich és a király beszélgetését, amelynek során a tábornok engedélyt kért arra, hogy csapatokat küldhessen az Astoria ellen. [Az Astoria Szálló ekkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a székhelye volt.] Nyomban felhívtam József főherceget, és megkértem, akadályozza meg Lukachichot terve keresztülvitelében. […] egy zászlóaljnyi katona, miután megtagadta a frontra indító parancsot, és az állomásról [Keleti pályaudvar] az Astoria felé menetelt, örömujjongva üdvlövéseket adott le.” 

 
(Károlyi Mihály visszaemlékezése az 1918. október 30–31-i eseményekre)
Igaz vagy hamis?

 A középületeket és kaszárnyákat elfoglaló katonák Károlyi Mihály hatalomra kerülését akarták elérni.Hamis
Igaz
Válaszolj a kérdésekre a forrásrészlet segítségével!
Az őszirózsás forradalomban részt vevő katonák
 

 
 „Késő délután arról kaptunk hírt, hogy a Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot. Meg voltunk döbbenve. Az események tőlünk függetlenül haladtak előre. Estére a forradalom kibontakozott. Egymás után, a legkisebb ellenállás nélkül szállták meg a főparancsnokságokat, a középületeket, a kaszárnyákat, majd a főpostát. […] Ha igaz volt a hír, hogy a katonákat nem lehet többé a nép ellen bevetni, akkor megnyertük a csatát; ha nem, akkor elvesztettük, és másnap reggel mindnyájunkat haditörvényszék elé állítanak. A zendülő katonák kezükbe ragadták a kezdeményezést, mi pedig kénytelenek voltunk követni őket. […] a telefonközpont kihallgatta Lukachich és a király beszélgetését, amelynek során a tábornok engedélyt kért arra, hogy csapatokat küldhessen az Astoria ellen. [Az Astoria Szálló ekkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a székhelye volt.] Nyomban felhívtam József főherceget, és megkértem, akadályozza meg Lukachichot terve keresztülvitelében. […] egy zászlóaljnyi katona, miután megtagadta a frontra indító parancsot, és az állomásról [Keleti pályaudvar] az Astoria felé menetelt, örömujjongva üdvlövéseket adott le.” 

 
(Károlyi Mihály visszaemlékezése az 1918. október 30–31-i eseményekre)
Igaz vagy hamis?

 Károlyi úgy emlékezett vissza, hogy veszélyben érezte magát a katonák zendülésének hírének hallatán.Hamis
Igaz
Válaszolj a kérdésekre a forrásrészlet segítségével!
Az őszirózsás forradalomban részt vevő katonák
 

 
 „Késő délután arról kaptunk hírt, hogy a Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot. Meg voltunk döbbenve. Az események tőlünk függetlenül haladtak előre. Estére a forradalom kibontakozott. Egymás után, a legkisebb ellenállás nélkül szállták meg a főparancsnokságokat, a középületeket, a kaszárnyákat, majd a főpostát. […] Ha igaz volt a hír, hogy a katonákat nem lehet többé a nép ellen bevetni, akkor megnyertük a csatát; ha nem, akkor elvesztettük, és másnap reggel mindnyájunkat haditörvényszék elé állítanak. A zendülő katonák kezükbe ragadták a kezdeményezést, mi pedig kénytelenek voltunk követni őket. […] a telefonközpont kihallgatta Lukachich és a király beszélgetését, amelynek során a tábornok engedélyt kért arra, hogy csapatokat küldhessen az Astoria ellen. [Az Astoria Szálló ekkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a székhelye volt.] Nyomban felhívtam József főherceget, és megkértem, akadályozza meg Lukachichot terve keresztülvitelében. […] egy zászlóaljnyi katona, miután megtagadta a frontra indító parancsot, és az állomásról [Keleti pályaudvar] az Astoria felé menetelt, örömujjongva üdvlövéseket adott le.” 

 
(Károlyi Mihály visszaemlékezése az 1918. október 30–31-i eseményekre)
Igaz vagy hamis?

 Az Astoria Szállóhoz megérkező katonák azért mentek oda, hogy megvédjék a Magyar Nemzeti Tanács tagjait. Hamis
Igaz
Válaszolj a kérdésekre a forrásrészlet segítségével!
Az őszirózsás forradalomban részt vevő katonák
 

 
 „Késő délután arról kaptunk hírt, hogy a Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot. Meg voltunk döbbenve. Az események tőlünk függetlenül haladtak előre. Estére a forradalom kibontakozott. Egymás után, a legkisebb ellenállás nélkül szállták meg a főparancsnokságokat, a középületeket, a kaszárnyákat, majd a főpostát. […] Ha igaz volt a hír, hogy a katonákat nem lehet többé a nép ellen bevetni, akkor megnyertük a csatát; ha nem, akkor elvesztettük, és másnap reggel mindnyájunkat haditörvényszék elé állítanak. A zendülő katonák kezükbe ragadták a kezdeményezést, mi pedig kénytelenek voltunk követni őket. […] a telefonközpont kihallgatta Lukachich és a király beszélgetését, amelynek során a tábornok engedélyt kért arra, hogy csapatokat küldhessen az Astoria ellen. [Az Astoria Szálló ekkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a székhelye volt.] Nyomban felhívtam József főherceget, és megkértem, akadályozza meg Lukachichot terve keresztülvitelében. […] egy zászlóaljnyi katona, miután megtagadta a frontra indító parancsot, és az állomásról [Keleti pályaudvar] az Astoria felé menetelt, örömujjongva üdvlövéseket adott le.” 

 
(Károlyi Mihály visszaemlékezése az 1918. október 30–31-i eseményekre)
Igaz vagy hamis!

 Az őszirózsás forradalom során véres összetüzésekre került sor a zendülő katonák és a karhatalmi erők között.Hamis
Igaz
Válaszolj a kérdésekre a forrásrészlet segítségével!
Az őszirózsás forradalomban részt vevő katonák
 

 
 „Késő délután arról kaptunk hírt, hogy a Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot. Meg voltunk döbbenve. Az események tőlünk függetlenül haladtak előre. Estére a forradalom kibontakozott. Egymás után, a legkisebb ellenállás nélkül szállták meg a főparancsnokságokat, a középületeket, a kaszárnyákat, majd a főpostát. […] Ha igaz volt a hír, hogy a katonákat nem lehet többé a nép ellen bevetni, akkor megnyertük a csatát; ha nem, akkor elvesztettük, és másnap reggel mindnyájunkat haditörvényszék elé állítanak. A zendülő katonák kezükbe ragadták a kezdeményezést, mi pedig kénytelenek voltunk követni őket. […] a telefonközpont kihallgatta Lukachich és a király beszélgetését, amelynek során a tábornok engedélyt kért arra, hogy csapatokat küldhessen az Astoria ellen. [Az Astoria Szálló ekkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a székhelye volt.] Nyomban felhívtam József főherceget, és megkértem, akadályozza meg Lukachichot terve keresztülvitelében. […] egy zászlóaljnyi katona, miután megtagadta a frontra indító parancsot, és az állomásról [Keleti pályaudvar] az Astoria felé menetelt, örömujjongva üdvlövéseket adott le.” 

 
(Károlyi Mihály visszaemlékezése az 1918. október 30–31-i eseményekre)

 Nézd meg a videót és rakd időrendbe az eseményeket!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Károlyi Mihályt megválasztják köztársasági elnökké
Megalakul a Magyar Nemzeti Tanács
Kitör az "őszirózsás forradalom" Budapesten
IV. Károly király lemond a közügyek intézéséről
Kikiáltják a népköztársaságot
Tisza Istvánt meggyilkolják
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!

 
 Magyarország megszállása 1918–1919-ben
Mit neveznek demarkációs vonalnak?A fegyverszüneti egyezményben meghúzott határt, amelyet az ellenséges hadseregek nem léphetnek át
Az előrenyomuló hadsereg által elért legtávolabbi határvonalat
A megszálló hadsereg által ellenőrzés alá vont terület határát
A béketárgyalásokon meghozott döntések alapján kialakított új határvonalat
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!

 
 Magyarország megszállása 1918–1919-ben
Melyik nagyvárosok kerültek idegen megszállás alá 1919. január 20-ig?Temesvár
Kolozsvár
Arad
Sopron
Szombathely
Kassa
Pozsony
Pécs
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!

 
 Magyarország megszállása 1918–1919-ben
Milyen okokkal magyarázza Károlyi Mihály, hogy nem veszik fel a harcot az ellenséges csapatokkal? (Egynél több okot kell megjelölni.)

 „Az egész országot egymás után szállják meg szerbek, csehek és románok. Sok vád éri a kormányt amiatt, hogy nincs hadsereg, amely kiverhetné a megszálló csapatokat, de ha volna is ilyen hadseregünk, nem verhetnők ki őket, talán azért, mert nem is lennénk képesek reá, de azért se, mert nagyobb eredmény lesz, ha a békekonferencián jogainkat hangoztatjuk, mintha ma kalandos hadjáratba bocsátkoznánk meggyengült erőnkkel.”


 Részlet Károlyi Mihály beszédéből, 1919. január 11. A fegyveres harccal az ott élő civil lakosságot veszélybe sodornák
A fegyveres harc rontaná Magyarország megítélését a béketárgyalásokon
A háborúban kimerült lakosság nem támogatná a fegyveres ellenállást
Nem lenne elég erős a magyar hadsereg a sikeres harchoz
Oldd meg a feladatokat a térkép segítségével!

 
 Magyarország megszállása 1918–1919-ben
Válaszd ki a forrás alapján levonható helyes következtetéseket!

"Magyarország sohasem fogja elfelejteni, hogy a háború öt keserű esztendeje után a székely katonák nem mentek vissza családi tűzhelyükhöz, hanem a háború minden nyomorúságát átszenvedve, volt annyi lelkierejük, hogy ismét fegyverbe álljanak az egész ország ügyéért, […]. Ha a […] párizsi békekonferencia a wilsoni elvek, a népek önrendelkezési joga és a megegyezéses béke ellen döntene, akkor mi végszükség esetében még fegyverrel is felszabadítjuk az országot. […] Ha olyan békét akarnának velünk aláíratni, amely Magyarország feldarabolását jelenti, akkor én azt mondom nektek, katonák, hogy én ezt a békét nem fogom soha aláírni.” 

 
 Károlyi Mihály beszéde a Székely Hadosztály előtt, 1919. március 2.Károlyi Mihály veszélyben érezte Magyarország területi egységét
Károlyi Mihály meg akarta győzni a székely katonákat, hogy fejezzék be a harcot és térjenek haza
Károlyi Mihály nem zárta ki a fegyveres ellenállás szükségességét
Károlyi Mihály nagyra tartotta a harcot továbbra is vállaló katonák kitartását
Károlyi Mihály bizalma a győztes antant hatalmak iránt töretlen maradt
Nézz meg a korabeli filmhíradó képeit és válaszolj a kérdésekre!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikor alakult meg a Forradalmi Kormányzótanács? 
 
1919. március   -én. 
 
Milyen kormányzati formát vezettek be? 
 
 diktatúrát.
 
Hogy hívták a Forradalmi Kormányzótanács által szervezett új hadsereget? 
 
   
 
Kiket tekintettek a kommunisták a legfőbb ellenségeiknek? 
 
 Az imperialista   .

Ki szónokol a fényképen? 
Igaz vagy hamis?

 A kommunisták fegyveres felkeléssel szerezték meg a hatalmat Magyarországon.Hamis
Igaz
Igaz vagy hamis?

 A magyar Tanácsköztársaság vezetői Szovjetoroszországot tekintették mintának és szövetségesnek.Hamis
Igaz
Igaz vagy hamis?

A Tanácsköztársaság idején az ipari és bányaüzemeket, a nagy földbirtokokat és a bankok erőszakkal államosították.Igaz
Hamis
Igaz vagy hamis?

 A politikai és egyéni szabadságjogokat, a sajtószabadságot a Tanácsköztársaság idején is tiszteletben tartották.Hamis
Igaz
Igaz vagy hamis?
 
A lakosság megfélemlítésére és az ellenállás elfojtására terrorcsapatokat állítottak fel.Hamis
Igaz
Válaszolj a kérdésekre a térkép és a forrás segítségével!
A Tanácsköztársaság harcai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Elérkezett tehát a várva várt nap. Ütött a felszabadulás órája: Kassa városa fölött is kiderült az ég és 1919. ............ 6-án újra a szabadság napja süt ránk. Ragyogó koronájából a béke sugárzik felénk. Ó, nem aludt ki a magyarból az ősi virtus. Utolsó csepp vérét is kész ontani a hazáért, amelynek egyik gyöngye ma ismét birtokába jutott.” 
(Kassai Hírlap tudósítása)
A Vörös hadsereg bevonulása Kassára
Melyik hónapban készült a Kassa visszafoglalásáról szóló tudósítás?júliusban
májusban
júniusban
Válaszolj a kérdésekre a térkép és a forrás segítségével!
A Tanácsköztársaság harcai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Elérkezett tehát a várva várt nap. Ütött a felszabadulás órája: Kassa városa fölött is kiderült az ég és 1919. ............ 6-án újra a szabadság napja süt ránk. Ragyogó koronájából a béke sugárzik felénk. Ó, nem aludt ki a magyarból az ősi virtus. Utolsó csepp vérét is kész ontani a hazáért, amelynek egyik gyöngye ma ismét birtokába jutott.” 
(Kassai Hírlap tudósítása)
A Vörös hadsereg bevonulása Kassára
Melyik ország hadserege nyomult jelentős mértékben előre a Tanácsköztársaság időszakában?Csehszlovákia
Ausztria
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
Románia
Horthy Miklós budapesti bevonulása, 1919. november 16.

A foglalkozás befejeződött.

0