Vaktérkép
0/25 Pont
Földrajzi szélesség
0/7 Pont
Földrengés
0/7 Pont
Üvegházhatás
0/10 Pont
Tengeráramlások
0/7 Pont
Éghajlati jellemzők
0/5 Pont
Világvallások
0/7 Pont
Településtípusok
0/4 Pont
Települési tényezők
0/6 Pont
Magyar városok
0/4 Pont
Franciaország és Németország
0/0 Pont
Kína energiatermelése
0/4 Pont
Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt topográfiai fogalmakat!1.   (táj)
 
2.   (sziget)
 
3.   (sziget)
 
4.   (ország)
 
5.   -szoros
 
6.   -tenger/óceán
 
7.   -óceán
 
8.   (ország)
Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt topográfiai fogalmakat!  (ország)
Nevezze meg, mely topográfiai fogalmakat jelölik a térképvázlat számai!  1.   (hegység)
 
2.   -medence
 
3.   (hegycsúcs)
 
4.   (egykori bányászváros)
 
5.   (város)
 
6.   (város)
 
7.   (város, világörökség              helyszín)
 
8.   (város)
Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!  
Ha az A pontban helyi idő szerint 16 óra 42 perc van, akkor mennyi a helyi idő a B pontban?

  Válasz:   óra   perc 
Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
 
 
B pont helyi időpontja azért egyezik meg A pont helyi idejével, mert ugyanazon a szélességi körön fekszenek.Igaz
Hamis
Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! 
Ha az A pontban helyi idő szerint 16 óra 42 perc van, akkor mennyi a helyi idő a C pontban?  Válasz: :   óra   perc
 
 
 
 
Adja meg a B pont földrajzi koordinátáit!
 
földrajzi szélesség:      °
   
földrajzi hosszúság:       °
 
 
Írja le a C pont földrajzi koordinátáit!
 
földrajzi szélesség:     ° 
 
földrajzi hosszúság:    °
Az alábbi ábra egy földrengés kipattanását mutatja. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt pontokat!  A.   
 
B.   
 
 
 
Mi a földrengéseket érzékelő és regisztráló műszer neve?
 
 
Mi okozhat földrengést? Jelölje be a két okot! nagy erejű vulkánkitörés
a hold tömegvonzása
szilárd kőzettestek elmozdulása
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Szilárd alap kialakításával lehet védekezni a földrengés ellen.Hamis
Igaz
Miért fordítanak nagy figyelmet a japán iskolákban arra, hogy a diákok megtanulják, hogyan kell viselkedni földrengések idején? Jelölje be a helyes választ!Mert sok földrengés pattan ki Japán területén
Műveltebbek legyenek
A diákok érdeklődnek a téma iránt, és ezt figyelembe veszik
Tanulmányozza az üvegházhatást modellező vázlatábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!  
Írja az ábrarészleteket jelölő számokat a megfelelő állítás elé! Nem tud minden számot felhasználni. Van olyan állítás, amelyik elé nem írható szám, ebben az esetben írjon X betűt az állítás elé!  A földfelszín rövidhullámú kisugárzása. 
 
 Az üvegházgázok hősugárzás-elnyelése,               hősugárzás-visszaverése. 
 
 A világűrbe távozó hősugárzás. 
 
 Az üvegházgázokat tartalmazó légkör. 
 
 A földfelszín által kibocsátott hosszúhullámú hősugárzás. 
 
 Napból érkező hosszúhullámú sugárzás. 
 
 Napból érkező rövidhullámú sugárzás 
Jelöljön be három üvegházhatású gázt! metán
nitrogén
szén-dioxid
argon
halogének
vízgőz
Oldja meg a tengeráramlásokkal kapcsolatos feladatokat! 
Az állítások egy-egy tengeráramlásra vonatkoznak. Írja az áramlás betűjelét a megfelelő állítás elé! Nem tud minden állításhoz áramlást kapcsolni, ebben az esetben írjon X betűt az állítás elé!  

A) Golf-áramlás 
B) Észak-atlanti-áramlás 
C) Labrador-áramlás 
D) Humboldt-áramlás    Az Egyenlítő északi oldalán az északkeleti passzátszél hatására keletről
nyugat felé haladó áramlás.
 
   A nyugati szelek által hajtott hideg áramlás a kontinens partjához érve a part
mentén északra, az             Egyenlítő felé áramlik.
 
   A sarki szelek mozgatják Észak-Amerika keleti partvidéke előtt.
 
   A Mexikói-öbölből induló áramlás észak felé forduló ága, amely a nyugati
szelek övébe érve a                   magasabb szélességeken (már más néven) folytatja útját
északkelet felé.
 
   A nyugati szelek által mozgatott áramlás, amely fagymentessé teszi NyugatEurópa északi                           partvidékének kikötőit.
 
   A Dél-egyenlítői-áramlásból kiváló, a szárazföld mentén a déli mérsékelt
övezetben délnek tartó               áramlás.
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Az alábbi hatások tegeráramlásokat mozgató, és irányukat befolyásoló hatások: kontinensek partvonala, állandóan fújó szelek.Igaz
Hamis
Az alábbi diagram három, egymással határos, számokkal jelölt öv éghajlati jellemzőit ábrázolja. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre!
Mely földrajzi övezetben találhatók ezek az övek?

   
Az alábbi diagram három, egymással határos, számokkal jelölt öv éghajlati jellemzőit ábrázolja. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre! 
Nevezze meg a számokkal jelölt földrajzi öveket!

 1.   
 
2.   
 
3.   
Az alábbi diagram három, egymással határos, számokkal jelölt öv éghajlati jellemzőit ábrázolja. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésre!
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az összefüggés a  a földrajzi öv elhelyezkedése és az évi közepes hőingás értéke között, hogy minél közelebb helyezkedik el az öv az Egyenlítőtől, annál nagyobb az évi közepes hőingás értékeIgaz
Hamis
Oldja meg a világvallásokhoz kapcsolódó feladatot! 
A térképeket három világvallás hívőnek száma alapján torzították (növelték vagy csökkentették az országok méretét, ami ezért torzult). Melyik világvallás elterjedéséhez kapcsolódnak az egyes térképek? Írja a térkép betűjelét a vallás neve előtti vonalra!      iszlám 
 
   keresztény
 
   hindu
 

 

Oldja meg a világvallásokhoz kapcsolódó feladatot!
Állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! 

 
 
Az iszlám vallás követőinek a száma a Földön több, mint a hindu vallás követői.Igaz
Hamis
Oldja meg a világvallásokhoz kapcsolódó feladatokat! 
Hogyan viszonyul egymáshoz az iszlám és a keresztény világvallás követőinek száma a Földön?mindkét villágvallás követői létszáma egyenlő
az iszlám vallás követői többen vannak, mint a keresztény vallás követői
a keresztény vallás követői többen vannak, mint az iszlám vallás követői
Oldja meg a világvallásokhoz kapcsolódó feladatot! 
Melyik az az ázsiai város, amelyik a hindu, iszlám és keresztány világvallások közül két vallásnak is szent helye?

 
  
 
 
Ez a térképeken nem szereplő vallásnak is szent helye. Nevezze meg ezt
a vallást!   vallás
A rendszerábra a települések csoportosítását mutatja. A településtípusok egy részét megadtuk, a hiányzókat pedig egy-egy rövid jellemzésben fogalmaztuk meg. Írja a leírásokban meghatározott településtípusok betűjele elé a rendszerábra megfelelő sorszámát! 


2.
4.
3.
1.

-
  Tolna megye megyeszékhelye.
 
-
  Lónya, 1000 főnél is kisebb
népességszámú              település a
vásárosnaményi járásban.
 
-
  Az afrikai vándorló nomádok
sátortábora. 
 
-
  Ilyen településtípuson élnek és
gazdálkodnak az amerikai
farmerek.  

A térképvázlat egy elképzelt országot ábrázol. A sötétebb szín jelöli a szárazföldet, a világosabb szín a vízfelületet (tengereket, tavakat). Mely telepítő tényezők játszottak szerepet a betűkkel jelölt települések iparának kialakulásában? Írja a település betűjelét annak a telepítő tényezőnek a sorszáma elé, amelyik jelentős szerepet játszott az adott iparág megtelepedésében! 


E
G
A
B
C

-
 1. A termék romlandósága miatt a                          fogyasztópiac közelsége.
 
-
 2. Nagyszámú, olcsó munkaerő.
 
 
-
 3. Kutatóközpont, orvostudományi                         egyetem közelsége.
 
-
 4. Az előállított termék kipróbálásának,                 közvetlen hasznosításának lehetősége.
 
-
 5. A közeli hűtővíz.
 
-
 6. Szakképzett munkaerő, műszaki                          felsőoktatás.
 
    

Egy osztály tagjai elhatározták, hogy a nyári magyarországi kirándulásaikról egy közösségi oldalon írnak egymásnak. Olvassa el a rövid bejegyzéseket, és nevezze meg, hol tartózkodott éppen az üzenet küldője! Írja a helyszín nevét az üres téglalapba! 1) Nagyon jó volt az előadás a szabadtéri színpadon a Dóm téren. Lesétáltunk a Tisza
partra, és                    megkóstoltuk a halászlevet is, de a város híres szalámija még hátra van!    
 
2) A félszigetre épített apátság előtti sétányról gyönyörű a kilátás a tóra, ahol épp egy
vitorlásverseny          zajlik.    
 
3) Üdv a vizek városából! Az Öreg-tó partján sétálunk, és éppen most láttuk az itt
edzőtáborozó olimpiai       válogatottat is. Holnap megyünk megnézni „őseinket” a közeli
Vértesszőlősre.   
 
 4) Az egykori Rákóczi-várat mindenképpen nézzétek meg, ha itt jártok. Nagyon szép
látvány, ha a                 várfalról letekintünk a Bodrogra. A város hagyományos oktatási központ
szerepének emlékeit                   érdekes kiállítás őrzi.    

Döntse el, hogy melyik országra vonatkoznak a megállapítások! Húzza a megfelelő országhoz azt a sroszámot, ami csak az adott orszgra vonatkozik!
1. Az Európai Unió alapító tagja. 
2. Az Unió fontos intézményeinek székhelye található itt. 
3. A divat és a parfümipar világhírű központja. 
4. A hagyományos nehézipari központjában mára a környezetvédelmi iparágak váltak meghatározóvá. 
5. Személygépkocsi-gyártása jelentős. 
6. Tengerentúli területei is vannak. 
7. Energiatermelésében az atomenergia az elsődleges. 
8. Legismertebb vegyipari cégei a Rajna mellé települtek


Franciaország

Németország
6
7
4
8
Olvassa el a szövegrészletet, majd állapítsa meg az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis a forrás alapján! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A hatalmas mértékű CO2-kibocsátás káros hatása visszaszorítja Kínát abban, hogy a megújuló energiát minél nagyobb mértékben hasznosítsa.
 
Hamis
Igaz
Olvassa el a szövegrészletet, majd állapítsa meg az alábbi állítáról, hogy igaz vagy hamis a forrás alapján! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az úszó napelemfarm létesítésével a kimerült bánya újrahasznosítható lesz. Igaz
Hamis
Jelölje be a kínai partvidék két legsokoldalúbb gazdasági központját! Sencsen
Kuangcsou
Hongkong
Sanghaj
Tungkuan
A foglalkozás befejeződött.

0