Bevezető
0/0 Pont
Tartalom
0/0 Pont
Néhány alapelv
0/0 Pont
Gondolkodó
0/0 Pont
Fogalmak
0/0 Pont
Példa egy tananyagra
0/0 Pont
1. lépés
0/0 Pont
Bevezetés
0/0 Pont
Athén
0/0 Pont
Szöveg
0/0 Pont
2. lépés
0/0 Pont
Fogalmak
0/0 Pont
3. lépés
0/0 Pont
Küldetés: I.
0/22 Pont
4. lépés
0/0 Pont
Szünet
0/0 Pont
Küldetés II.
0/7 Pont
5. lépés
0/0 Pont
Indulhat a játék!
0/0 Pont
Vége
0/0 Pont
Összegzés
0/0 Pont
Reftantár Digitális Tananyag X. rész

Mit tartalmaz ez a rész? 

A tananyag segítségével röviden áttekintheted: 
- a tananyagkészítés pedagógiai oldalát 
- láthatsz egy konkrét példát digitális tananyag elkészítésére 
Miért készítsünk digitális tananyagot? 

Miben több egy jó digitális tananyag, mint a hagyományos? 
 1. Interaktív feladatok: a diák interakcióba kerül a témával, tartalommal, aktív szereplő lesz
 2. Differenciálás: lehetőségünk van elágazó tanulási útvonalak kialakítására (így más diákok más-más tananyagot láthatnak)
 3. Azonnali visszajelzés: a diák rögtön visszajelzést kap a feladatvégzésről
 4. Automatizáció: a manuális feladatok kiváltása (pl. pontértékek összeadása) 
 5. Hozzáférés: a tananyagok bárhonnan, digitális eszkökről bárki számára könnyen elérhetőek 
 6. Újbóli próbálkozás: a diák a tananyagot bárhányszor elvégezheti újból, a hibázás lehetősége biztonságot adhat neki és motivációt az újrapróbálkozásra 
 7. Együttműködés: diákok együttműködése a feladatokon, valós kollaboráció 
Gondolkodj el ezeken a kérdéseken, szempontokon!
A digitális tananyagoknak mik az előnyei szerinted? Állítsd fontossági sorrendbe a saját megítélésed szerint (nincs egy jó válasz). 


multimédiás elemek használata
bárhonnan elérhető
automatikus javítás
megoszthatóság
differenciálás
feladatok változatossága
azonnali visszajelzés
együttműködés
sokféleség
Olvasd át ezt a néhány pedagógiai fogalmat, ami fontos a digitális tananyagok szempontjából! Van köztük olyan, amit nem ismertél? 


Újra (9) Tudom (0) Játék
Digitális tananyag
Olyan tananyag, ami valamilyen szempontból többet nyújt, mint a hagyományos papír alapú tankönyv és munkafüzet
Multimédia
Kép, videó, hanganyag, interaktív feladat, bármi, ami nem szöveg
Differenciálás
Ugyanazon tananyag különböző módon történő feldolgozása a diákok képességei, érdeklődése, tanulási stílusa alapján
Kollaboráció
Diákok közötti együttműködés a tanulás során
Adaptív tananyag
Olyan tananyag, ami reagál a diák teljesítményére és annak függvényében változik
Egyéni tanulási útvonal
A tanuló saját érdeklődéséhez, képességeihez és tanulási stílusához illesztett tanulási útvonal.
IKT
Információs és kommunikációs technológia, a digitális eszközök másik elnevezése
Azonnali visszajelzés
Olyan feladat, aminek eredményét a diák a feladat elvégzése után rögtön láthatja
Automatikus visszajelzés
Olyan visszajelzés a feladatokra, amit a diák a tanár közbeavatkozása nélkül kap meg
A következőkben egy digitális tananyagot mutatunk be, valós példán keresztül, amiben megjelennek a korábbiakban említett szempontok, alapelvek! 

A digitális tananyag témája: Athén - a demokrácia kialakulása 
Évfolyam: 9. 
Tantárgy: történelem 
 
Felhasznált forrás: DigiTöri (LINK
 
 
Az alábbiakban a fenti témában egy elkészült tananyagot mutatunk be, folyamatosan megállva, és megnézve a tananyagépítkezés elemeit (ezeket a lépések alatt találjátok majd, közben pedig a példa tananyagot, részekre bontva). 
1. lépés

1. Bevezető: a digitális tananyagok esetében is fontos, hogy egy bevezető képpel, szöveggel, rövid ismertetővel bevezessük a témát, a tananyagot a diákoknak
2. Multimédiás elem: a digitális tananyagokba elhelyezhetünk multimédiás elemeket (képet, hangot, videót) 
 
Tipp: Ha videót helyezel el a tananyagban, akkor hasznos lehet, ha a videó szövegét is leírjuk/bemásoljuk tananyagba, különösen fontos ez új fogalmak, ismeretlen szavak esetén. 
 
Lássuk mindezt a gyakorlatban! Lássuk a történelem tananyag első felét!


Ebben a tananyagban megismerkedhetsz Athén korai történelmével, ami megalapozta a későbbi demokrácia kialakulását. 

Nézd meg az Athén korai történelméről szóló videót!

Elolvashatod a szöveget, amit a videóban hallottál. Figyelj a fontosabb fogalmakra, történésekre!

ATHÉN KORAI TÖRTÉNELME 
 
Athén Hellász középső részén, Attika félszigetén fekszik. Itt a mükénéi korban iónok telepedtek le. Athén első mondabeli királya Thészeusz volt, aki a 4 törzs egyesítésével egységes államot hozott létre. 
 
A Kr. e. VII. századra Athén is arisztokratikus köztársasággá vált: 
• az állam élén az arkhónok (elöljárók; előbb 1, végül 9) álltak
 - hivatali idejük előbb életük végéig tartott, végül 1 évre korlátozódott 
• a volt arkhónokból áll az Areioszpagosz („Árész-domb tanácsa”; vének tanácsa): fő feladata az államügyek intézése 
• ezen kívül működött népgyűlés (ekklészia) is 
 
A közrendűeknek, azaz a démosznak kezdetben nem voltak politikai jogai. Az idő múlásával viszont a démosz egyre jelentősebbé vált Athénben. 
Ennek okai: 
 • az ipar és kereskedelem fejlődésével nőtt a démosz gazdasági ereje, 
 • a vasfegyverek elterjedésével pedig a katonai jelentősége: ők alkották a nehézfegyverzetű gyalogságot (hopliták) 
 
A démosz emiatt politikailag is egyre aktívabbá vált. A démosz vagyonosabb tagjainak célja a törvények írásba foglalása és részesedés a politikai hatalomból, míg a szegényebbek az adósrabszolgaság eltörlését és földosztást szerettek volna. 
 
Kr. e. 621-ben Drakón arkhón írásba foglalta a törvényeket, így megszűnt az arisztokraták önkényes jogértelmezésének lehetősége. 
2. lépés

1. Fogalommagyarázatok: a digitális tananyagban látott, olvasott fogalmak megmagyarázásához használhatjuk a tanulókártya alkalmazást 
 2. Multimédiás elem: a tanulókártyákra is elhelyezhetünk képeket, hangot 
 
 Tipp: A tanulókártyáknál a diák addig pörhetheti a kártyákat, amíg meg nem tanulta, és utána rögtön játszhat is a fogalmakkal! Mutassuk meg nekik, hogy a játék hogyan működik! 
 
 Lássuk mindezt a gyakorlatban! Lássuk a történelem tananyag második felét!
Az Athén korai történelmével kapcsolatos legfontosabb fogalmakat találod meg a tanulókártyákban. Ha úgy érzed, már mindet tudod, tedd át a Tudom pakliba. Próbáld ki a tanulókártya játékot is (az összetartozó kifejezéseket egymásra kell illeszteni)! 

Figyeld meg a tanulókártyán levő képeket is!

Újra (8) Tudom (0) Játék
Areioszpagosz
„Árész-domb tanácsa”; vének tanácsa: fő feladata az államügyek intézése
népgyűlés
ekklészia
démosz
közrendűek
Kr. e. VII. század
Athén is arisztokratikus köztársasággá vált
nehézfegyverzetű gyalogság
hopliták
Kr. e. 621
Drakón arkhón írásba foglalta a törvényeket
Thészeusz
Athén első mondabeli királya
Athén
Hellász középső részén, Attika félszigetén fekszik
3. lépés

1. Interaktív feladatok: a tananyagban többféle interaktív feladatot elhelyezhetünk
 2. Feladatok értékelése: a feladatokra pontokat adhatunk, amiket automatikusan értékel majd a rendszer, amikor a diák kitölti a tananyagot (a pontokat az oldalsó sávban ő maga is látja). A visszajelzést (szöveg, kép, gif) is magad alakíthatod!
 
 Tipp: Tervezésnél ne felejtsük el, hogy a speciális beállításokban megadhatjuk, hogy a diákok lássák a helyes megoldásokat, újrapróbálkozahtnak-e vagy sem, stb. 
 
 Lássuk mindezt a gyakorlatban! Lássuk a történelem tananyag harmadik felét, a feladatokat!
Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
Kösd össze azokat a kifejezéseket, szavakat, történéseket, amik összetartoznak! nehézfegyverzetű gyalogság Athén arisztokratikus köztársasággá válik
Kr. e. 621. Drakón arkhón írásba foglalta a törvényeket
Areioszpagosz elöljárók
Kr. e. VII. „Árész-domb tanácsa”
népgyűlés hopliták
démosz vagyonosabb tagjainak célja ekklészia
démosz szegényebb tagjainak célja a törvények írásba foglalása és részesedés a politikai hatalomból
arkhónok az adósrabszolgaság eltörlése és földosztás
Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
Kattints  a képen arra a területre, ahol Athén fekszik!

Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
Egészítsd ki a szöveget!


ipar és kereskedelem
vasfegyverek
gazdasági
katonai
démosznak
közrendűeknek

-
, azaz a 
-
 kezdetben nem voltak politikai jogai. Az idő múlásával viszont a démosz egyre jelentősebbé vált Athénben. 
Ennek okai:
 
- az 
-
 fejlődésével nőtt a démosz 
-
ereje
 
- a 
-
 elterjedésével pedig a 
-
 jelentősége: ők alkották a nehézfegyverzetű gyalogságot (hopliták)

Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
Kr. e. 621-ben Drakón arkhón írásba foglalta a törvényeket, emiatt: megszűnt az arisztokrácia
az arisztokratáknak lehetségessé vált az önkényes jogértelmezés
megszűnt az arisztokraták önkényes jogértelmezésének lehetősége
Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
A démosz egyre aktívabbá és jelentősebbé vált, mivel: 
(Több jó válasz is lehetséges.) elterjedtek a vasfegyverek
fejlődött az ipar
gazdaságilag kiszolgáltatottá váltak
az Areioszpagosz az érdekükben járt
Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
Egészítsd ki a szöveget!A Kr. e. VII. századra Athén is arisztokratikus köztársasággá vált: 

- az állam élén az   - vagyis az elöljárók álltak
 
- a volt arkhónokból áll az Areioszpagosz („Árész-domb tanácsa”; vének tanácsa): fő feladata az államügyek intézése 
 
- ezen kívül működött   (ekklészia) is
Már ismered a fontosabb fogalmakat, történéseket. Készen állsz a küldetésre? 
Figyeld meg jól a képet, amin Athén és Attika félszigete, valamint a környező városok, területek találhatók! Alul látod a szürke dobozban Budapest méretét összehasonlításként. Megfigyeltem!
4. lépés 

1. Szünet, megálló: ha hosszú a tananyag, adhatunk a diákoknak egy kis pihenőre lehetőséget 
2. Interaktív feladatok 2: komplexebb kérdésekkel, feladattípusokkal 
 
 Tipp: a szünethez is használhatunk multimédiás elemeket!  
 
 Lássuk mindezt a gyakorlatban! Lássuk a történelem tananyag negyedik felét!
Nagyon ügyes voltál, pihenj egy kicsit, majd menj tovább!

Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
elöljárók; hivatali idejük előbb életük végéig tartott, végül 1 évre korlátozódottaábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
„Árész-domb tanácsa”; vének tanácsa: fő feladata az államügyek intézésenépgyűlés
arkhónok
démosz
Areioszpagosz
Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
népgyűlés = ekklésziaHamis
Igaz
Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
közrendűekarkhónok
démosz
népgyűlés
Areioszpagosz
Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
Athén is arisztokratikus köztársasággá váltKr. e.  . század 
Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
Drakón arkhón ekkor foglalta írásba a törvényeket:Kr. e. 
Készen állsz a következő küldetésre? Vigyázz, egy perced lesz a feladatokra!
Athén első mondabeli királya:aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
5. lépés 

1. Interaktív játék: a megadott feladatokból interaktív játékot is készíthetünk, a párbaj funkcióval 
2. Zárás: a bevezető mellett záró/összegző részt is elhelyezhetünk a tananyagban
 
 Tipp: a párbajnál figyeljünk a feladatok nehézségére is!
 
 Lássuk mindezt a gyakorlatban! Lássuk a történelem tananyag utolsó, ötödik felét!
Győzd le a Tanulórobotot. Oszd el a katonáidat a várfalakon, fegyverkezz, majd jelöld ki a támadni kívánt bástyát, és a kérdésekre válaszolva győzhetsz a csatában. Hajrá! 
Gratulálok! Sokat tanultál az athéni demokrácia kialakulásának kezdetéről. 

A tananyag a DigiTöri 9.2.3 ATHÉN – A DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSA alapján készült. A forrás elérése: LINK 

A foglalkozás befejeződött.0