Cím
0/0 Pont
A keresztény egyház
0/0 Pont
Feladatok
0/0 Pont
A középkori kolostorok
0/0 Pont
Román és gótikus stílus
0/0 Pont
11. Élet a kolostorban

A 10. században alapított cluny-i bencés kolostoról készült makett
Nézd meg a videót és oldd meg a feladatokat!

Állítsd sorrendbe az egyházi személyeket aszerint, hogy milyen helyet foglaltak el a hierarchiában!
Legfelülre tedd a legmagasabb méltóságot betöltő vallási vezetőt!
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


püspök
pápa
érsek
plébános
Milyen nyelven készítették el az írni-olvasni tudó papok az okleveleket, törvényeket és krónikákat Európa nyugati felében?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 latinul
franciául
görögül
angolul
németül
Mit jelent a bencés rend mottója magyarul?
Ora et labora!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


dolgozzál
gyógyíts
engedelmeskedj
énekelj
vezekelj
taníts

Imádkozzál és 
-
 !

Hogy nevezték azokat, akik a hivatalos egyházi tanítástól eltérő vallási nézeteket vallottak?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aábcdeéfghiíj
klmnoóöőpqrst
uúüűvwxyz

Próbálkozások száma:
10
Hasonlítsd össze a két kora középkorban alapított bencés kolostort! Milyen hasonlóságokat vehetünk észre?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sokféle különböző célú épület található kolostorban.
Megművelt földek is tartoznak a kolostorhoz.
A kolostor valamennyi épülete egyszerű kinézetű.
A kolostor egy templomból és egy lakóépületből áll.
Templom is található benne.
Fal veszi körül az kolostor épületeit.
A kolostor és az azt környező település nem különül el egymástól.
Az épületek egy zárt udvart vesznek körül.
Hasonlítsd össze a két kora középkorban alapított bencés kolostort! Milyen hasonlóságokat vehetünk észre?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azonosítsd a kolostor számokkal megjelölt részeit és helyiségeit!

1
2
3
4
5
6
étkező
hálóterem
kórház
kert
templom
kerengő
Döntsd el, hogy a rajzokon látható középkori templomok milyen stílusban épületek!
 


Román stílus

Gótikus stílus
2.
4.
5.
1.
3.
6.
A foglalkozás befejeződött.

0